Filfunktioner for Input/Output

Erklæringen Get

Læser en datapost fra en relativ fil, eller en sekvens af bytes fra en binær fil, til en variabel.

udtrykket Input#

Læser data fra en åben sekventiel fil.

Erklæringen Line Input#

Læser en linje fra en sekventiel fil ind i en variabel.

Erklæringen Put#

Skriver en datapost til en relativ fil eller en sekvens af bytes til en binær fil.

Erklæring Write#

Skriver data til en sekventiel fil med afgrænsende tegn.

Loc-funktion

Returnerer den aktuelle position i en ĂĄben fil.

Seek-funktion

Returnerer positionen for næste skrivning eller læsning i en fil, som er blevet åbnet med Open-sætningen.

EOF-funktion

Afgør om filens pegepind har nået slutningen af en fil.

Lof-funktion

Returnerer størrelsen af en åben fil i bytes.

Støt os venligst!