Lukkeerklæring

Lukker en nærmere angivet fil som blev åbnet med Open-sætningen.

Syntaks:


Close FileNumber As Integer[, FileNumber2 As Integer[,...]]

Parametre:

FileNumber: Ethvert heltalsudtryk, som angiver nummeret på datakanalen som blev åbnet med sætningen Open.

Eksempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Første tekstlinje"
  Print #iNumber, "En anden tekstlinje"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Støt os venligst!