RGB (function) [VBA]

Returnerer en Long heltals-farveværdi bestående af røde, grønne og blå komponenter efter VBA-farveformlen.

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Syntaks:


RGB (Red, Green, Blue)

Returværdi:

Long

Parametre:

rød: Et vilkårligt heltalsudtryk, der repræsenterer en den røde komponent (0-255) i den sammensatte farve.

grøn: Et vilkårligt heltalsudtryk, der repræsenterer den grønne komponent (0-255) i den sammensatte farve.

blå: Ethvert heltalsudtryk, der repræsenterer den blå komponent (0-255) i den sammensatte farve.

warning

På grund af VBA-kompatibilitetstilstanden (Option VBASupport 1) beregnes Long værdien som
Result = red + green×256 + blue×65536 (Resultat = rød + grøn×256 + blå×65536).


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Option VBASupport 1
Sub ExampleRGBVBA
Dim lVar As Long
    lVar = rgb(128,0,200)
    Print lVar; ' returnerer 13107328
End Sub

Støt os venligst!