RGB funktion

Returnerer en Long heltals farveværdi bestående af røde, grønne og blå komponenter.

Syntaks:


RGB (Rød, Grøn, Blå)

Returværdi:

Long

Parametre:

rød: Et vilkårligt heltalsudtryk, der repræsenterer en den røde komponent (0-255) i den sammensatte farve.

grøn: Et vilkårligt heltalsudtryk, der repræsenterer den grønne komponent (0-255) i den sammensatte farve.

blå: Ethvert heltalsudtryk, der repræsenterer den blå komponent (0-255) i den sammensatte farve.

Den resulterende Long værdi beregnes med følgende formel:
Result = red×65536 + green×256 + blue.

warning

I VBA-kompatibilitetstistand (Option VBASupport 1), beregnes Long værdien som
Result = red + green×256 + blue×65536
Se RGB (funktion) [VBA]


tip

Dialogen Farvevælger hjælper med at beregne røde, grønne og blå komponenter i en sammensat farve. Ændring af tekstfarve og Tilpas farve viser dialogen Farvevælger.


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Farven" & lVar & " består af:" & Chr(13) &_
    "rød= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "grøn= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blå= " & blue(lVar) & Chr(13), 64, "farver"
End Sub

Støt os venligst!