RGB funktion

Returnerer en Long heltals farveværdi, der består at røde, grønne og blå komponenter.

Syntaks:


RGB (Red, Green, Blue)

Returværdi:

Long

Parameter:

Red: Ethvert heltalsudtryk, der repræsenterer den røde komponent (0-255) i den sammensatte farve.

Green: Ethvert heltalsudtryk, der repræsenterer den grønne komponent (0-255) i den sammensatte farve.

Blue: Ethvert heltalsudtryk, der repræsenterer den blå komponent (0-255) i den sammensatte farve.

tip

Dialogen Farvevælger hjælper med at beregne røde, grønne og blå komponenter i en sammensat farve. Ændring af tekstfarve og valg af Tilpas farve viser dialogen Farvevælger.


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Farven" & lVar & " bestĂĄr af:" & Chr(13) &_
    "rød= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "grøn= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blĂĄ= " & blue(lVar) & Chr(13), 64, "farver"
End Sub

Støt os venligst!