Rød-funktion

Returnerer den røde komponent af den specificerede sammensatte farvekode.

Syntaks:


Red (ColorNumber As Long)

Returværdi:

Integer

Parametre:

ColorNumber: Langt heltalsudtryk, som specificerer enhver sammensat farvekode, som den røde komponent skal returneres fra.

warning

I VBA-kompatibilitetstilstand (Option VBASupport 1), er funktionen Red() ikke kompatibel med VBA-farver, når farve fra et tidligere kald er videregivet til funktionen RGB [VBA].


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

tip

Dialogen Farvevælger oplyser den røde, grønne og blå komponent fra en sammensat farvekode, så vel som dens hexadecimale udtryk. Ændring af tekstens farve og valg af Tilpas farve viser dialogen Farvevælger.


Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Farven" & lVar & " består af:" & Chr(13) &_
    "rød= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "grøn= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blå= " & blue(lVar) & Chr(13), 64, "farver"
End Sub

Støt os venligst!