Grøn-funktion

Returnerer den grønne komponent i den givne sammensatte farvekode.

Syntaks:


Green (Color As Long)

Returværdi:

Integer

Parameter:

Color:Langt heltalsudtryk, som angiver den sammensat farvekode, hvis grønne komponent skal returneres.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

tip

Dialogen Farvevælger beskriver de røde, grønne og blå komponenter i en sammensat farvekode så vel som dens hexadecimale udtryk. Ændring af tekstens farve og valg af Tilpasset farve viser dialogen Farvevælger.


Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  Msgbox "Farven " & lVar & " består af:" & Chr(13) &_
    "rød = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "grøn = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blå = " & blue(lVar) & Chr(13), 64, "farver"
End Sub

Støt os venligst!