Grøn-funktion

Returnerer den grønne komponent af den givne sammensatte farvekode.

Syntaks:


Green (Color As Long)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Color: Langt heltalsudtryk, som specificerer en sammensat farvekode, som den grønne komponent skal returneres fra.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

tip

Dialogen Farvevælger oplyser den røde, grønne og blå komponent fra en sammensat farvekode, så vel som dens hexadecimale udtryk. Ændring af tekstens farve og valg af Tilpas farve viser dialogen Farvevælger.


Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  Msgbox "Farven " & lVar & " består af:" & Chr(13) &_
    "rød = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "grøn = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blå = " & blue(lVar) & Chr(13), 64, "farver"
End Sub

Støt os venligst!