Blå-funktion

Returnerer den blå komponent af den specificerede farvekode.

Syntaks:


Blue (Color As Long)

Returværdi:

Integer

Parameter:

Color value: Langt heltalsudtryk, som specificerer enhver sammensat farvekode, hvorfra den den blå komponent skal returneres.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

tip

Dialogen Farvevælger oplyser den røde, grønne og blå komponent fra en sammensat farvekode, så vel som dens hexadecimale udtryk. Ændring af tekstens farve og valg af Tilpas farve viser dialogen Farvevælger.


Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Farven" & lVar & " består af:" & Chr(13) &_
    "rød= " & Red(Var) & Chr(13)&_
    "grøn= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blå= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64, "farver"
End Sub

Støt os venligst!