Blå-funktion

Returnerer den blå komponent i den angivne sammensatte farvekode.

Syntaks:


Blue (Color As Long)

Returværdi:

Integer

Parameter:

Color value: langt heltalsudtryk, som angiver en vilkårlig sammensat farvekode, hvis blå komponent skal returneres.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

tip

Dialogen Farvevælger beskriver de røde, grønne og blå komponenter i en sammensat farvekode så vel som dens hexadecimale udtryk. Ændring af tekstens farve og valg af Tilpasset farve viser dialogen Farvevælger.


Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Farven" & lVar & " består af:" & Chr(13) &_
    "rød= " & Red(Var) & Chr(13)&_
    "grøn= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blå= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64, "farver"
End Sub

Støt os venligst!