Blå-funktion

Returnerer den blå komponent af den specificerede farvekode.

Syntaks:


Blue (Color As Long)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Color value: Langt heltalsudtryk, som specificerer enhver sammensat farvekode, hvorfra den den blå komponent skal returneres.

warning

I VBA-kompatibilitetstilstand (Option VBASupport 1), er funktionen Blue() ikke kompatibel med VBA-farver, når farve fra et tidligere kald er videregivet til funktionen RGB [VBA].


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

tip

Dialogen Farvevælger oplyser den røde, grønne og blå komponent fra en sammensat farvekode, så vel som dens hexadecimale udtryk. Ændring af tekstens farve og valg af Tilpas farve viser dialogen Farvevælger.


Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Farven" & lVar & " består af:" & Chr(13) &_
    "rød= " & Red(Var) & Chr(13)&_
    "grøn= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blå= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64, "farver"
End Sub

Støt os venligst!