Farvefunktioner

Dette afsnit beskriver kørselstidsfunktioner, der bruges til at angive farver.

Blå-funktion

Returnerer den blå komponent af den specificerede farvekode.

Grøn-funktion

Returnerer den grønne komponent af den givne sammensatte farvekode.

Rød-funktion

Returnerer den røde komponent af den specificerede sammensatte farvekode.

QBColor-funktion

Returnerer RGB-farvekoden for farven videregivet som en farveværdi gennem et ældre MS-DOS-baseret programmeringssystem.

RGB funktion

Returnerer en Long heltals farveværdi bestående af røde, grønne og blå komponenter.

RGB (function) [VBA]

Returnerer en Long heltals-farveværdi bestående af røde, grønne og blå komponenter efter VBA-farveformlen.

Støt os venligst!