InputBox-funktion

Viser en spørgende dialog i hvilken brugeren kan indtaste tekst. Indtastningen tildeles en variabel.

InputBoxerklæringen er en nem metode til at indtaste tekst ved hjælp af en dialog. Bekræft input ved at klikke på OK eller ved at trykke på Enter. Indtastningen returneres som funktionens returværdi. Hvis du lukker dialogen med Annuller, returnerer InputBox en tom streng ("").

Syntaks:


InputBox (Msg As String[, Title As String[, Default As String[, x_pos As Integer, y_pos As Integer]]]])

Returværdi:

String

Parameter:

Msg: Strengudtrykket vist som meddelelsen i dialogen.

Title: Strengudtrykket vist i titellinjen af dialogen.

Default: Det viste strengudtryk i tekstfeltet som standard, hvis ingen anden indtastning er givet.

x_pos: Heltalsudtryk, som fastlægger den vandrette placering af dialogen. Placeringen er et absolut koordinat og henviser ikke til vinduet af kontorprogrammet.

y_pos: Heltalsudtryk, som fastlægger den lodrette placering af dialogen. Placeringen er et absolut koordinat og henviser ikke til vinduet af kontorprogrammet.

Hvis x_pos og y_pos er undladte, centreres dialogen på skærmen. Placeringen er angivet i twips.

Eksempel:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Indtast en sætning:","Kære bruger")
    MsgBox ( sText, 64, "Bekræftelse af tekst")
End Sub

Støt os venligst!