InputBox-funktion

Viser en spørgende dialog i hvilken brugeren kan indtaste tekst. Indtastningen tildeles en variabel.

InputBoxerklæringen er en nem metode til at indtaste tekst ved hjælp af en dialog. Bekræft input ved at klikke på OK eller ved at trykke på Enter. Indtastningen returneres som funktionens returværdi. Hvis du lukker dialogen med Annuller, returnerer InputBox en tom streng ("").

Syntaks:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parametre:

prompt: Strengudtryk, der vises som besked i dialogfeltet.

title: Strengudtryk, vist i dialogfeltets titelbjælke.

standard: Strengudtryk, vist som standard i tekstfeltet, hvis der ikke er angivet et andet input.

xpostwips: Heltalsudtryk, der angiver dialogens vandrette placering. Placeringen er en absolut koordinat og henviser ikke til LibreOffices vindue.

ypostwips: Heltaludtryk, der angiver dialogens lodrette placering. Placeringen er en absolut koordinat og henviser ikke til LibreOffices vindue.

Hvis xpostwips og ypostwips udelades, centreres dialogen på skærmen. Position angives i twips.

Returværdi:

String

Eksempel:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Indtast en sætning:","Kære bruger")
    MsgBox ( sText, 64, "Bekræftelse af tekst")
End Sub

Støt os venligst!