MsgBox-funktion

Viser en dialog indeholdende en besked og returnerer en værdi.

Syntaks:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Parametre:

prompt: Strengudtryk vist som en besked i dialogfeltet. Linjeskift kan indsættes med Chr$(13).

title: Strengudtryk vist i dialogens titelbjælke. Hvis udeladt, viser titelbjælken navnet på det respektive program.

knapper: Et vilkårligt heltalsudtryk, der angiver dialogtypen, såvel som antallet og knaptypen, der skal vises, og deres ikontype.knapper repræsenterer en kombination af bitmønstre, det vil sige: en kombination af elementer kan defineres ved at lægge deres respektive værdier sammen:

Navngivet konstant

Heltalsværdi

Definition

MB_OK

0

Vis kun knappen OK.

MB_OKCANCEL

1

Vis knapperne OK og Annuller.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Vis knapperne Annuller, Prøv igen og Ignorer.

MB_YESNOCANCEL

3

Vis knapperne Ja, Nej og Annuller.

MB_YESNO

4

Vis knapperne Ja og Nej

MB_RETRYCANCEL

5

Vis knapperne Prøv igen og Annullér.

MB_ICONSTOP

16

Føj stop-ikonet til dialogen.

MB_ICONQUESTION

32

Føj spørgsmåls-ikonet til dialogen.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Føj udråbstegn-ikonet til dialogen.

MB_ICONINFORMATION

64

Føj informations-ikonet til dialogen.

128

Første knap i dialogen som standardknap.

MB_DEFBUTTON2

256

Anden knap i dialogen som standardknap.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knap i dialogen som standardknap.


Returværdi:

Integer

Navngivet konstant

Heltalsværdi

Definition

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Annullér

IDABORT

3

Afbryd

IDRETRY

4

Forsøg igen

IDIGNORE

5

Ignorer

IDYES

6

Ja

IDNO

7

Nej


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Løkken")
 sVar = MsgBox("Løkken",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"DialogTitle")
 sVar = MsgBox("Løkken", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE, "Dialogtitel")
End Sub

Støt os venligst!