MsgBox-funktion

Viser en dialog indeholdende en besked og returnerer en værdi.

Syntaks:


MsgBox (Text As String [,Type As Integer [,DialogTitle As String]])

Returværdi:

Integer

Parameter:

Text: Strengudtryk vist som en besked i dialogen. Linjeskift kan indsættes med Chr$(13).

Dialogtitel: Strengudtryk vist pĂĄ titellinjen af dialogen. Hvis udeladt, vises navnet pĂĄ programmet i titellinjen.

Type: Ethvert heltalsudtryk, som angiver dialogtypen og angiver antallet og typen af knapper eller ikoner der vises.Type repræsenterer en kombination af bitmønstre (dialogelementer defineret ved tilføjelse af de respektive værdier):

Værdier

Navngivet konstant

Heltaltsværdi

Definition

MB_OK

0

Vis kun knappen OK.

MB_OKCANCEL

1

Vis knapperne OK og Annuller.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Vis knapperne Annuller, Prøv igen og Ignorer.

MB_YESNOCANCEL

3

Vis knapperne Ja, Nej og Annuller.

MB_YESNO

4

Vis knapperne ja og nej.

MB_RETRYCANCEL

5

Vis knapperne Prøv igen og Annuller.

MB_ICONSTOP

16

Føj stop-ikonet til dialogen.

MB_ICONQUESTION

32

Føj spørgsmålstegn-ikonet til dialogen.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Føj udråbstegn-ikonet til dialogen.

MB_ICONINFORMATION

64

Føj informations-ikonet til dialogen.

128

Første knap i dialogen som standardknap.

MB_DEFBUTTON2

256

Anden knap i dialogen som standardknap.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knap i dialogen som standardknap.


Returværdi:

Navngivet konstant

Heltalsværdi

Definition

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Annullér

IDABORT

3

Afbryd

IDRETRY

4

Forsøg igen

IDIGNORE

5

Ignorer

IDYES

6

Ja

IDNO

7

Nej


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"DialogTitle")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialogtitel")
End Sub

Støt os venligst!