MsgBox Statement

Viser en dialog indeholdende en besked.

Syntaks:


   MsgBox prompt As String [,buttons = MB_OK [,title As String]]
   response = MsgBox( prompt As String [,buttons = MB_OK [,title As String]])

Parametre:

prompt: Strengudtryk vist som en besked i dialogfeltet. Linjeskift kan indsættes med Chr$(13).

title: Strengudtryk vist i dialogens titelbjælke. Hvis udeladt, viser titelbjælken navnet på det respektive program.

knapper: Et vilkårligt heltalsudtryk, der angiver dialogtypen, såvel som antallet og knaptypen, der skal vises, og deres ikontype.knapper repræsenterer en kombination af bitmønstre, det vil sige: en kombination af elementer kan defineres ved at lægge deres respektive værdier sammen:

Navngivet konstant

Heltalsværdi

Definition

MB_OK

0

Vis kun knappen OK.

MB_OKCANCEL

1

Vis knapperne OK og Annuller.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Vis knapperne Annuller, Prøv igen og Ignorer.

MB_YESNOCANCEL

3

Vis knapperne Ja, Nej og Annuller.

MB_YESNO

4

Vis knapperne Ja og Nej

MB_RETRYCANCEL

5

Vis knapperne Prøv igen og Annullér.

MB_ICONSTOP

16

Føj stop-ikonet til dialogen.

MB_ICONQUESTION

32

Føj spørgsmåls-ikonet til dialogen.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Føj udråbstegn-ikonet til dialogen.

MB_ICONINFORMATION

64

Føj informations-ikonet til dialogen.

128

Første knap i dialogen som standardknap.

MB_DEFBUTTON2

256

Anden knap i dialogen som standardknap.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knap i dialogen som standardknap.


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "En uventet fejl er sket."
 Const sText2 = "Programmets udførelse vil dog fortsætte."
 Const sText3 = "Fejl"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Støt os venligst!