Kørselstidsfunktioner

Denne sektion beskriver kørselsfunktionerne i LibreOffice Basic.

Basic-konstanter

Konstanter brugt i Basic-programmer

Variable

De følgende sætninger og funktioner er til arbejdet med variable. Du kan bruge disse funktioner til at erklære eller definere variable, konvertere variable fra en type til en anden, eller bestemme variabeltypen.

Logiske operatorer

De følgende logiske operatorer understøttes af LibreOffice Basic.

Sammenligningsoperatorer

Sammenligningsoperatorer sammenligner to udtryk. Resultatet returneres som et boolsk udtryk, der bestemmer, om sammenligningen er True (sand) (-1) eller False (falsk) (0).

Tekststrenge

De følgende funktioner og sætninger undersøger gyldigheden af, og returnerer strenge.

Dato- og klokkeslætsfunktioner

Brug sætningerne og funktioner beskrevet her til at udføre dato- og klokkeslætsberegninger.

Matematiske operatorer

De følgende matematiske operatorer bliver understøttet af LibreOffice Basic.

Numeriske funktioner

Følgende numeriske funktioner udfører beregninger. Matematiske og logiske operatorer er beskrevet i en selvstændig sektion. Funktioner adskiller sig fra operatorer ved, at funktioner overfører argumenter og returnerer et resultat i modsætning til operatorer, der returnerer et resultat ved at kombinere to numeriske udtryk.

Skærm I/O funktioner

Dette afsnit beskriver afviklingsfunktioner der bruges til kald af dialoger til input og output af brugerindtastninger.

Fil I/O funktioner

Brug fil I/O - funktioner til at oprette og administrere brugeredefinerede (data)filer.

Styring af programudførelse

De følgende sætninger kontrollerer udførelsen af et program.

Fejlhåndterings-funktioner

Brug de følgende udtryk og funktioner til at definere, hvordan LibreOffice Basic reagerer på afviklingsfejl.

Andre kommandoer

Dette er en liste med de funktioner og sætninger som ikke er inkluderede i de andre kategorier.

Støt os venligst!