Tjenesten ScriptForge.UI (brugerflade)

The UI (User Interface) service simplifies the identification and the manipulation of the different windows composing the whole LibreOffice application:

tip

The UI service is the starting point to open, create or access to the content of new or existing documents from a user script.


Definitioner

WindowName

Et vindue kan udpeges pÄ forskellige mÄder:

Vinduets navn bruger bÄde Store og smÄ bogstaver.

Objektet Document

Metoderne CreateDocument (opret dokument), CreateBaseDocument (opret basedokument), GetDocument (Hent dokument) og OpenDocument (Ă„bn dokument), beskrevet herunder, genererer dokument-objekter. NĂ„r et vindue indeholder et dokument, reprĂŠsenterer en forekomst af klassen Document dette dokument. Et modsat eksempel: et Basic IDE er ikke et dokument, men er et vindue i vor terminologi. Derudover har et dokument en type: Calc, Impress, Writer, ...

De specifikke egenskaber og metoder, der kan anvendes pÄ dokumenter er implementeret i en dokument-klasse.

tip

Implementeringen af objektklassen document udfĂžres i det tilknyttede bibliotek SFDocuments. Se dets tjeneste "Document" (dokument).


Kald af tjeneste

In Basic

  Dim ui As Variant
  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Set ui = CreateScriptService("UI")
 
In Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  svcUI = CreateScriptService("UI")
 

Egenskaber

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Beskrivelse

ActiveWindow

Ja

String

et gyldigt og unikt WindowName (vinduesnavn) til det aktuelt aktive vindue. NĂ„r vinduet ikke kan identificeres, returneres en nul-lĂŠngde streng.

Documents

Ja

String array

Listen over aktuelt Äbne dokumenter. Specialvinduer ignoreres. Denne liste bestÄr af en nul-baseret en-dimensionel matrix af enten filnavne (i SF_FileSystem.FileNaming-notation) eller af titler pÄ ikke-gemte dokumenter.


Constants

Name

Value

Description

MACROEXECALWAYS

2

Macros are always executed

MACROEXECNEVER

1

Macros are never executed

MACROEXECNORMAL

0

Macro execution depends on user settings


Eksempel:

The examples below show a MsgBox with the names of all currently open documents.

In Basic

   Dim openDocs as Object, strDocs as String
   Set openDocs = ui.Documents()
   strDocs = openDocs(0)
   For i = 1 to UBound(openDocs)
     strDocs = strDocs & Chr(10) & openDocs(i)
   Next i
   MsgBox strDocs
  
In Python

   svcUI = CreateScriptService("UI")
   sBasic = CreateScriptService("Basic")
   openDocs = svcUI.Documents()
   strDocs = "\n".join(openDocs)
   sBasic.MsgBox(strDocs)
  

Liste over metoder i tjenesten UI (brugerflade)

Activate
CreateBaseDocument
CreateDocument (*)
GetDocument

Maximize
Minimize
OpenBaseDocument
OpenDocument (*)

Resize
SetStatusBar (*)
ShowProgressBar
WindowExists


warning

Note, as an exception, that the methods marked (*) are not applicable to Base documents.


Activate

GĂžr det bestemte vindue aktivt. Metoden returnerer True (sand), hvis det givne vindue bliver fundet og kan aktiveres. Der er ikke nogen ĂŠndring i den aktuelle brugerflade, vis intet vindue matcher udvĂŠlgelsen.

Syntaks:

svc.Activate(windowname: str): bool

Parametre:

windowname: see the definitions above.

Eksempel:

In Basic

   ui.Activate("C:\Documents\My file.odt")
  
In Python

   svcUI.Activate(r"C:\Documents\My file.odt")
  

CreateBaseDocument

Creates and stores a new LibreOffice Base document embedding an empty database of the given type. The method returns a Document service instance.

Syntaks:

svc.CreateBaseDocument(filename: str, embeddeddatabase: str = 'HSQLDB', registrationname: str = ''): svc

Parametre:

filename : Identifies the file to create. It must follow the SF_FileSystem.FileNaming notation. If the file already exists, it is overwritten without warning

embeddeddatabase : Either "HSQLDB" (default) or "FIREBIRD".

registrationname : The name used to store the new database in the databases register. When = "" (default), no registration takes place. If the name already exists it is overwritten without warning.

Eksempel:

In Basic

   Dim myBase As Object
   Set myBase = ui.CreateBaseDocument("C:\Databases\MyBaseFile.odb", "FIREBIRD")
  
In Python

   myBase = svcUI.CreateBaseDocument(r"C:\Databases\MyBaseFile.odb", "FIREBIRD")
  

CreateDocument (*)

Create a new LibreOffice document of a given type or based on a given template. The method returns a document object.

Syntaks:

svc.CreateDocument(documenttype: str = '', templatefile: str = '', hidden: bool = False): svc

Parametre:

documenttype : "Calc", "Writer", etc. If absent, the templatefile argument must be present.

templatefile : The full FileName of the template to build the new document on. If the file does not exist, the argument is ignored. The FileSystem service provides the TemplatesFolder and UserTemplatesFolder properties to help to build the argument.

hidden: if True, open the new document in the background (default = False). To use with caution: activation or closure afterwards can only happen programmatically.

Eksempel:

In both examples below, the first call to CreateDocument method creates a blank Calc document, whereas the second creates a document from a template file.

In Basic

   Dim myDoc1 As Object, myDoc2 As Object, FSO As Object
   Set myDoc1 = ui.CreateDocument("Calc")
   Set FSO = CreateScriptService("FileSystem")
   Set myDoc2 = ui.CreateDocument(, FSO.BuildPath(FSO.TemplatesFolder, "personal/CV.ott"))
  
In Python

   myDoc1 = svcUI.CreateDocument("Calc")
   FSO = CreateScriptService("FileSystem")
   myDoc2 = svcUI.CreateDocument(templatefile = FSO.BuildPath(FSO.TemplatesFolder, "personal/CV.ott"))
  

GetDocument

Returnerer et dokument-objekt, der refererer til enten det aktive vindue eller det givne vindue.

Syntaks:

svc.GetDocument(windowname: str = ''): svc

Parametre:

windowname: See the definitions above. If this argument is absent, the active window is used.

Eksempel:

In Basic

   Dim myDoc As Object
   Set myDoc = ui.GetDocument("C:\Documents\My file.odt")
  
In Python

   myDoc = svcUI.GetDocument(r"C:\Documents\My file.odt")
  
tip

To access the name of the currently active window, refer to the ActiveWindow property.


Maximize

Maksimerer det aktive vindue eller det givne vindue.

Syntaks:

svc.Maximize(windowname: str)

Parametre:

windowname: see the definitions above. If this argument is absent, the active window is maximized.

Eksempel:

In Basic

   ui.Maximize("Untitled 1")
  
In Python

   svcUI.Maximize("Untitled 1")
  

Minimize

Minimerer det aktive vindue eller det givne vindue.

Syntaks:

svc.Minimize(windowname: str)

Parametre:

windowname: see the definitions above. If this argument is absent, the active window is minimized.

Eksempel:

In Basic

   ui.Minimize()
  
In Python

   svcUI.Minimize()
  

OpenBaseDocument

Open an existing LibreOffice Base document. The method returns a document object.

Syntaks:

svc.OpenBaseDocument(filename: str = '', registrationname: str = '', macroexecution: int = 0): svc

Parametre:

filename: Identifies the file to open. It must follow the SF_FileSystem.FileNaming notation. If the file already exists, it is overwritten without warning

registrationname: The name to use to find the database in the databases register. It is ignored if FileName <> "".

macroexecution: 0 = behaviour is defined by the user configuration, 1 = macros are not executable, 2 = macros are executable.

Eksempel:

In Basic

   Dim myBase As Object
   Set myBase = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\myDB.odb", MacroExecution := ui.MACROEXECALWAYS)
  
In Python

   svcUI.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\myDB.odb", macroexecution = svcUI.MACROEXECALWAYS)
  
tip

To improve code readability you can use predefined constants for the macroexecution argument, as in the examples above.


OpenDocument (*)

Opens an existing LibreOffice document with the given options. Returns a document object or one of its subclasses. The method returns Nothing (in Basic) / None (in Python) if the opening failed, even when the failure is caused by a user decision.

Syntaks:

svc.Opendocument(filename: str, password: str = '', readonly: bool = False, hidden: bool = False, macroexecution: int = 0, filtername: str = '', filteroptions: str = ''): svc

Parametre:

filename: Identifies the file to open. It must follow the FileNaming notation of the FileSystem service.

password: To use when the document is protected. If wrong or absent while the document is protected, the user will be prompted to enter a password.

readonly: Default = False.

hidden: if True, open the new document in the background (default = False). To use with caution: activation or closure afterwards can only happen programmatically.

macroexecution: 0 = behaviour is defined by the user configuration, 1 = macros are not executable, 2 = macros are executable.

filtername: The name of a filter that should be used for loading the document. If present, the filter must exist.

filteroptions: An optional string of options associated with the filter.

Eksempel:

In Basic

   Dim myDoc As Object, FSO As Object
   Set myDoc = ui.OpenDocument("C:\Documents\myFile.odt", ReadOnly := True)
  
In Python

   svcUI.OpenDocument(r"C:\Documents\myFile.odt", readonly = True)
  

Resize

Ændrer stĂžrrelse pĂ„ og/eller flytter det aktive vindue. Manglende og negative argumenter ignoreres. Hvis vinduet er minimeret eller maksimeret, gendanner kald af Resize (Juster stĂžrrelse) uden argumenter det.

Syntaks:

svc.Resize(left: int = -1, top: int = -1, width: int = -1, height: int = -1)

Parametre:

left, top: Distances of the top-left corner from top and left edges of the screen, in pixels.

width, height: New dimensions of the window, in pixels.

Eksempel:

In the following examples, the width and height of the window are changed while top and left are left unchanged.

In Basic

   ui.Resize(, ,500, 500)
  
In Python

   svcUI.Resize(width = 500, height = 500)
  
tip

For at Êndre stÞrrelse pÄ et vindue, der ikke er aktivt, aktiverer du det fÞrst med metoden Activate (Aktiver).


SetStatusbar (*)

Vis en tekst og en fremdriftslinje i det aktive vindues statuslinje. Ethvert efterfÞlgende kald i den samme makrokÞrsel refererer til den samme statuslinje i det samme vindue, ogsÄ selv om vinduet ikke mere er synligt. Et kald uden argumenter nulstiller statuslinjen til dens normale tilstand.

Syntaks:

svc.SetStatusbar(text: str = '', percentage: int = -1)

Parametre:

text: An optional text to be displayed in front of the progress bar.

percentage: an optional degree of progress between 0 and 100.

Eksempel:

In Basic

   Dim i As Integer
   For i = 0 To 100
     ui.SetStatusbar("Progress ...", i)
     Wait 50
   Next i
   ' Resets the statusbar
   ui.SetStatusbar
  
In Python

   from time import sleep
   for i in range(101):
     svcUI.SetStatusbar("Test:", i)
     sleep(0.05)
   svcUI.SetStatusbar()
  

ShowProgressBar

Displays a non-modal dialog box. Specify its title, an explicatory text and a percentage of progress to be represented on a progressbar. The dialog will remain visible until a call to the method without arguments or until the user manually closes the dialog.

Syntaks:

svc.ShowProgressBar(title: str = '', text: str = '', percentage: str = -1)

Parametre:

title : The title appearing on top of the dialog box. Default = "ScriptForge".

text: An optional text to be displayed above the progress bar.

percentage: an optional degree of progress between 0 and 100.

Eksempel:

In Basic

   Dim i As Integer
   For i = 0 To 100
     ui.ShowProgressBar("Window Title", "Progress ..." & i & "/100", i)
     Wait 50
   Next i
   ' Closes the Progress Bar window
   ui.ShowProgressBar
  
In Python

   from time import sleep
   for i in range(101):
     svcUI.ShowProgressBar("Window Title", "Progress ... " + str(i) + "/100", i)
     sleep(0.05)
   # Closes the Progress Bar window
   svcUI.ShowProgressBar()
  

WindowExists

Returnerer True (sand), hvis det givne vindue kunne identificeres.

Syntaks:

svc.WindowExists(windowname: str): bool

Parametre:

windowname: see the definitions above.

Eksempel:

In Basic

   If ui.WindowExists("C:\Document\My file.odt") Then
     ' ...
  
In Python

   if svcUI.WindowExists(r"C:\Document\My file.odt"):
     # ...
  

StĂžt os venligst!