Tjenesten ScriptForge.Timer (stopur)

Tjenesten Timer (stopur) måler den tid, det tager at køre brugerscripts.

En Timer Måler varigheder. Det kan være:

Tipikon

Varigheder udtrykkes i sekunder med en præcision på 3 decimalcifte (tusindedele af et sekund). En varighed på 12,345 betyder 12 sekunder og 345 tusindedele


Kald af tjeneste

Før brug af tjenesten Timer skal biblioteket ScriptForge være indlæst eller importeret:

note

• Basic-makroer kræver, at biblioteket ScriptForge indlæses med følgende udtryk:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-scripts kræver import af scriptforge-modulet:
from scriptforge import CreateScriptService


I Basic

Eksemplet herunder opretter et Timer (stopur)-objekt kaldet myTimer (mit stopur) og starter det øjeblikkeligt.


  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Dim myTimer As Variant
  myTimer = CreateScriptService("Timer", True)
  ' Timeren starter straks, nĂĄr det andet argument = True (Sand), standard = False (Falsk)
 

Det anbefales at frigøre ressourcer efter brug:


  Set myTimer = myTimer.Dispose()
 
I Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  myTimer = CreateScriptService("Timer", start = True)
  # ...
  myTimer = myTimer.Dispose()
 

Egenskaber

Navn

Readonly (skrivebeskyttet)

Type (type)

Beskrivelse

Duration

Yes (ja)

Double

Den faktisk løbende tid, der er gået fra start eller mellem start og stop (medregner ikke tid under pauser)

IsStarted

Yes (ja)

Boolean

True (sand), nĂĄr timeren er startet eller eller pĂĄ pause

IsSuspended

Yes (ja)

Boolean

True (sand), nĂĄr timeren er startet eller pĂĄ pause

SuspendDuration

Yes (ja)

Double

Den faktiske tid under pauser siden start eller mellem start og stop

TotalDuration

Yes (ja)

Double

Den faktiske tid, der er gået efter start eller mellem start og stop (medregnet pauser og løbende tid)


Tipikon

Bemærk, at egenskaben TotalDuration svarer til at opsummere egenskaberne Duration og (varighed) SuspendDuration (suspender_varighed).


Metoder

Ikke alle metoder kræver argumenter og returnerer en Boolean (Boolsk) værdi.

Hvis den returnerede værdi er False (falsk), er der ikke sket noget.

Navn

Beskrivelse

Returned value (returneret værdi)

Continue

Genoptager Timeren, hvis den har været stoppet

False (falsk), hvis timeren ikke er pĂĄ pause

Restart

Afslutter Timeren og kasserer dens aktuelle egenskabsværdier, mens den genstartes som en ny, ren Timer

False (falsk), hvis timeren er deaktiveret

Start

Starter en ny, ren timer

False (falsk), hvis timeren allerede er startet

Suspend

Sætter en løbende timer på pause

False (falsk), hvis timeren ikke er startet eller allerede er sat pĂĄ pause

Terminate

Stopper en løbende timer

False (falsk), hvis timeren hverken er startet eller sat pĂĄ pause


Eksempel:

Eksemplerne herunder i Basic og Python illustrerer brugen af mtoder og egenskaber i tjenesten Timer (tidstager).

I Basic

  myTimer.Start()
  Wait 500
  myTimer.Suspend()
  'Tiden, der gĂĄr, mens dialogfeltet er ĂĄbent, regnes som pausetid
  MsgBox myTimer.Duration & " " & myTimer.SuspendDuration & " " & myTimer.TotalDuration
  myTimer.Continue()
  Wait 500
  'Tiden, der går, mens dialogfeltet er åbent, regnes som løbende tid
  MsgBox myTimer.Duration & " " & myTimer.SuspendDuration & " " & myTimer.TotalDuration
  myTimer.Terminate()
  'Viser den endelige tidstagning
  MsgBox myTimer.Duration & " " & myTimer.SuspendDuration & " " & myTimer.TotalDuration
 
note

Hvis du kalder metoden Terminate (afslut) og efterfølgende kalder metoden Continue (fortsæt) fortsættes tidtagningen ikke. Hvis du ligeledes kalder metoden Start, efter at en timer er afsluttet, genstartes den, som om den var en ren, ny timer.


I Python

  from time import sleep
  bas = CreateScriptService("Basic")
  myTimer.Start()
  sleep(0.5)
  myTimer.Suspend()
  bas.MsgBox("{} {} {}".format(myTimer.Duration, myTimer.SuspendDuration, myTimer.TotalDuration))
  myTimer.Continue()
  sleep(0.5)
  bas.MsgBox("{} {} {}".format(myTimer.Duration, myTimer.SuspendDuration, myTimer.TotalDuration))
  myTimer.Terminate()
  bas.MsgBox("{} {} {}".format(myTimer.Duration, myTimer.SuspendDuration, myTimer.TotalDuration))
 
note

Be aware that the Wait function in BASIC takes in a duration argument in milliseconds whereas the sleep function in Python uses seconds in its argument.


Arbejde med flere timere

Det er muligt at instantiere flere forekomster af tjenesten Timer (stopur) parallelt, hvad der giver fleksibilitet i tidtagningen i forskellige dele af koden.

Det følgende eksempel illustrerer, hvor der oprettes forekomster af objektet Timer (stopur) og startes separat.

I Basic

  Dim myTimerA as Variant, myTimerB as Variant
  myTimerA = CreateScriptService("Timer")
  myTimerB = CreateScriptService("Timer")
  'Starter myTimerA
  myTimerA.Start()
  Wait 1000 'Wait 1 second (1,000 milliseconds)
  MsgBox myTimerA.Duration & " " & myTimerB.Duration
  'Starter myTimerB
  myTimerB.Start()
  Wait 1000
  MsgBox myTimerA.Duration & " " & myTimerB.Duration
  'Afslutter begge timere
  myTimerA.Terminate()
  myTimerB.Terminate()
 
I Python

  from time import sleep
  myTimerA = CreateScriptService("Timer")
  myTimerB = CreateScriptService("Timer")
  myTimerA.Start()
  sleep(1)
  bas.MsgBox("{} {}".format(myTimerA.Duration, myTimerB.Duration))
  myTimerB.Start()
  sleep(1)
  bas.MsgBox("{} {}".format(myTimerA.Duration, myTimerB.Duration))
  myTimerA.Terminate()
  myTimerB.Terminate()
 
warning

Alle ScriptForge Basic-rutiner eller identifikatorer, der er indledet med et understreget tegn "_" er reserveret til internt brug. Det er ikke meningen, at de skal bruges i Basic-makroer eller Python-scripts.


Støt os venligst!