Tjenesten ScriptForge.Platform

Tjenesten Platform giver en samling af egenskaber vedrørerende det aktuelle kørselsmiljø og kontekst, såsom:

note

Alle egenskaber i tjenesten Platform er skrivebeskyttet.


Kald af tjeneste

Kodestumpen herunder instantierer tjenesten Platform og tilgår egenskaben Architecture (arkitektur).


    GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
    Dim platform As Variant
    platform = CreateScriptService("Platform")
    MsgBox platform.Architecture
  
note

This service is fully supported in both Basic and Python languages. All examples are expressed using the Basic programming language and can be easily converted to Python.


Egenskaber

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Beskrivelse

Architecture

Ja

String

Hardwarens bit-arkitektur. Eksempel: '32bit' eller '64bit'

ComputerName

Ja

String

Computerens netværksnavn.

CPUCount

Ja

Integer

Antallet af centrale processeringsenheder (CPUer).

CurrentUser

Ja

String

Navnet på den aktuelt loggede bruger.

Machine

Ja

String

Maskintype. Eksempler er: 'i386' eller 'x86_64'.

OfficeVersion

Ja

String

Den aktuelle LibreOffice version, udtrykt som
' LibreOffice w.x.y.z (The Document Foundation)'.

Eksempel: 'LibreOffice 7.1.1.2 (The Document Foundation, Debian og Ubuntu)'

OSName

Ja

String

Typen af operativsystem. Eksempel: 'Darwin, Linux' eller 'Windows'.

OSPlatform

Ja

String

En enkelt streng, der identificerer den underliggende platform med så megen nyttig og menneskeligt læsbar information som muligt.

Eksempel: 'Linux-5.8.0-44-generic-x86_64-with-glibc2.32'

OSRelease

Ja

String

Operativsystemets udgave. Eksempel: '5.8.0-44-generic'

OSVersion

Ja

String

Operativsystemets byggenummer eller version.

Eksempel: '#50-Ubuntu SMP Tue Feb 9 06:29:41 UTC 2021'

Processor

Ja

String

Det faktiske processornavn. Eksempel: 'amdk6'.

Denne egenskab kan returnere den samme værdi som egenskaben Machine ,


warning

Alle ScriptForge Basic-rutiner eller identifikatorer, som indledes med et understregningstegn "_" er reserveret til internt brug. De er ikke beregnet til brug i Basic-makroer.


Støt os venligst!