Tjenesten ScriptForge.Platform

Tjenesten Platform giver en samling af egenskaber vedrørerende det aktuelle kørselsmiljø og kontekst, såsom:

note

Alle egenskaber i tjenesten Platform er skrivebeskyttet.


Kald af tjeneste

Før brug af tjenesten Platformskal biblioteket ScriptForge være indlæst eller importeret:

note

• Basic-makroer kræver, at biblioteket ScriptForge indlæses med følgende udtryk:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-scripts kræver import af scriptforge-modulet:
from scriptforge import CreateScriptService


Eksemplerne herunder på Basic og Python instantierer tjenesten Platform og tilgår egenskaben Platform.

I Basic

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim platform As Variant
   platform = CreateScriptService("Platform")
   MsgBox platform.Architecture
  
I Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc = CreateScriptService("Platform")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(svc.Architecture)
  

Egenskaber

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Beskrivelse

Architecture

Ja

String

Hardwarens bit-arkitektur. Eksempel: '32bit' eller '64bit'

ComputerName

Ja

String

Computerens netværksnavn.

CPUCount

Ja

Integer

Antallet af centrale processeringsenheder (CPUer).

CurrentUser

Ja

String

Navnet på den aktuelt loggede bruger.

Extensions

Ja

Strengmatrix

Returnerer en nul-baseret matrix af strenge, der indeholder de interne IDer på alle installerede udvidelser.

FilterNames

Yes

String array

Returns a zero-based unsorted array of strings containing the available document import and export filter names.

Fonts

Ja

Strengmatrix

Returnerer en nul-baseret matrix af strenge, der indeholder navnene på alle tilgængelige fonte.

FormatLocale

Ja

String

Returnerer den lokalisering , der bruges til tal og datoer, som en streng i formatet "la-CO" (language-COUNTRY = sprog-LAND).

Locale

Yes

String

Returnerer operativsystemets lokalisering som en streng i formatet "la-CO" (language-COUNTRY = sprog-LAND). Den svarer til egenskaben SystemLocale (system_lokalisering).

Machine

Ja

String

Maskintype. Eksempler er: 'i386' eller 'x86_64'.

OfficeLocale

Ja

String

Returnerer brugerfladens lokalisering som en streng i formatet "la-CO" (language-COUNTRY = sprog-LAND).

OfficeVersion

Ja

String

Den aktuelle LibreOffice version, udtrykt som
' LibreOffice w.x.y.z (The Document Foundation)'.

Eksempel: 'LibreOffice 7.4.1.2 (The Document Foundation, Debian og Ubuntu)'

OSName

Ja

String

Typen af operativsystem. Eksempel: 'Darwin, Linux' eller 'Windows'.

OSPlatform

Ja

String

En enkelt streng, der identificerer den underliggende platform med så megen nyttig og menneskeligt læsbar information som muligt.

Eksempel: 'Linux-5.8.0-44-generic-x86_64-with-glibc2.32'

OSRelease

Ja

String

Operativsystemets udgave. Eksempel: '5.8.0-44-generic'

OSVersion

Ja

String

Operativsystemets byggenummer eller version.

Eksempel: '#50-Ubuntu SMP Tue Feb 9 06:29:41 UTC 2021'

Printers

Ja

String
array

Listen over tilgængelige printere som en nulbaseret matriix.

Standardprinteren står øverst på listen (indeks = 0).

Processor

Ja

String

Det faktiske processornavn. Eksempel: 'amdk6'.

Denne egenskab kan returnere den samme værdi som egenskaben Machine ,

PythonVersion

Yes

String

Returnerer versionen på den Python-oversætter, der bruges, som en streng i formatet "Python major.minor.patchlevel" (fx: "Python 3.9.7").

SystemLocale

Ja

String

Returnerer operativsystemets lokalisering som en streng i formatet "la-CO" (language-COUNTRY = sprog-LAND). Den svarer til egenskaben Locale (lokalisering).

UserData

Yes

Dictionary

Returns a Dictionary instance containing key-value pairs in relation with Tools - Options - User Data dialog.


Eksempel:

I Basic

De følgende eksempler i Basic og Python viser, hvordan egenskaben Fonts (Skrifttyper) bruges til at skrive navnene på alle tilgængelige skrifttyper til det aktuelle Calc-ark begyndende med celle "A1":


  Dim oDoc as Object
  Dim allFonts as Object
  Dim svcPlatform as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  allFonts = svcPlatform.Fonts
  oDoc.setArray("~.A1", allFonts)
 

The example below demonstrates how to create a Calc table with all the values stored in the UserData property, which is a Dictionary service instance:


  Dim svcPlatform as Object, oUserData as Object, oDoc as Object
  Dim arrUserData As Object, currCell As String
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  oUserData = svcPlatform.UserData
  arrUserData = oUserData.ConvertToArray()
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc", ThisComponent)
  oDoc.SetArray("~.A1", Array(Array("Key", "Value")))
  oDoc.SetArray("~.A2", arrUserData)
 
I Python

The examples above can be written in Python as follows:


  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  all_fonts = svc_platform.Fonts
  doc.setArray("~.A1", all_fonts)
 

  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  user_data = svc_platform.UserData
  arr_user_data = [[key, user_data[key]] for key in user_data]
  doc.SetArray("~.A1", (("Key", "Value"),))
  doc.SetArray("~.A2", arr_user_data)
 
warning

Alle ScriptForge Basic-rutiner eller identifikatorer, der indledes med et understreget tegn "_" er reserveret til internt brug. Det er ikke meningen, at de skal bruges i Basic-makroer eller Python-scripts.


Støt os venligst!