ScriptForge metodesignaturer

ScriptForge-biblioteker samler makroscript-ressourcer til LibreOffice, der vil blive kaldt fra Basic-makroer eller Python-scripts. Dets moduler og klasser kaldes fra brugerscripts som "tjenester", der fremviser egenskaber, metoder og hændelser.

Tjenestemetode udelukkende til Basic

Typografiske tegn så som klammer, udeladelsesprikker eller krøllede parenteser betegner valgfrie, gentagne eller obligatoriske argumenter:

Eksempel:


    FSO.HashFile(FileName As String, _
      Algorithm As String = {MD5|SHA1|SHA224|SHA256|SHA384|SHA512}) As String
    SF_Array.ImportFromCSVFile(FileName As String, _
      [Delimiter = ","], [DateFormat As String]) As Variant
    SF_String.SplitNotQuoted(InputStr As String, _
     [Delimiter As String], [Occurrences As Long], [QuoteChar As String]) As Variant
  

Tjenestemetoder til Python eller Basic

Disse typografiske regler blandes med UML-notationen, APIs dokumentations layout og brugerfladen i UNOs objektinspektor:

LibreOffice
Basic

Syntaks

Python

Boolsk

bool

bool

Date

datetime

datetime

Double

float

float

Integer

int

int

Long

int

int

Object

obj

Single

float

float

String

str

str

Variant

any

UNO-objekt

uno

Brugerdefineret
Type (UDT)

obj

Tjenesten ScriptForge

svc


Eksempel:

svc.Forms( opt form: any ): svc[0..*]

svc.MsgBox( prompt: str, buttons = svc.MB_OK , opt title: str ): opt str

svc.InputBox( prompt: str, default = "", [ title: str ], [ xpostwips: int, ypostwips: int ] ): str

Støt os venligst!