Tjenesten ScriptForge.FileSystem

Tjenesten FileSystem omfatter rutiner til hÄndtering af filer og mapper. Herefter er der nogle eksempler pÄ funktionaliteter leveret af denne tjeneste:

note

Metoderne i tjenesten FileSystem er for det meste baseret pÄ XSimpleFileAccess UNO interface.


Definitioner

Tabellen herunder oplister hovedparameterne, der bruges af de fleste af metoderne i tjenesten FileSystem.

Parameter

Beskrivelse

FileName

Filens fulde navn medregnet stien uden et sti-skilletegn til sidst.

FolderName

Mappens fulde navn medregnet stien. Den indeholder mÄske eller mÄske ikke det afsluttende sti-skilletegn.

Name

Den sidste komponent i mappenavnet eller filnavnet medregnet dets udvidelse. Denne parameter udtrykkes altid med operativsystemets eget format.

BaseName

Den sidste komponent i mappenavnet eller filnavnet uden dets udvidelse.

NamePattern

Ethvert af de ovennnĂŠvnte navne indeholder jokere i dets sidste komponent. Tilladte jokere er:

 • "?" reprĂŠsenterer et vilkĂ„rligt enkelttegn

 • "*" reprĂŠsenterer nul, et eller flere tegn


tip

Tjenesten FileSystem (Filsystem) tillader at udfÞre handlinger pÄ flere filer pÄ samme tid. Ved at bruge navne-mÞnstre kan brugerskripts kopiere, flytte eller slette flere filer. Omvendt kan indbyggede Basic-metoder kun hÄndtere enkelte filer.


Notation af Filnavngivelse

Den notation, der bruges til at udtrykke fil- og mappe-navne, bÄde i argumenter og returvÊrdier, er defineret af egenskaben FileNaming i tjenesten FileSystem.

Kort og godt er de mulige reprĂŠsentationstyper er "URL" (URL-filnotation), "SYS" (operativsystemets notation) og "ALLE" (standard). Find flere oplysninger herunder.

tip

Et eksempel pÄ URL-notationen er file:///C:/Documents/my_file.odt. Overvej at bruge URL-notationen, hvorsomhelst det er muligt, fordi den er det alternativ, der bedst kan porteres.


Kald af tjeneste

FĂžr brug af tjenesten FileSystem er det nĂždvendigt at hente tjenesten ScriptForge med:


    GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   

De fĂžlgende kodestumper kalder tjenesten FileSystem. Metoden BuildPath (Byg sti) blev brugt som eksempel.


   Dim FSO As Variant
   FSO = CreateScriptService("FileSystem")
   FSO.BuildPath(...)
  
note

This service is fully supported in both Basic and Python languages. All examples are expressed using the Basic programming language and can be easily converted to Python.


Properties (Egenskaber)

Name (Navn)

Readonly (Skrivebeskyttet)

Type

Beskrivelse

FileNaming

Nej

String

SĂŠtter eller returnerer de aktuelle filers og mappers notation, enten "ALLE", "URL" eller "SYS":

 • "ALLE": (standard) metoderne i tjenesten FileSystem accepterer bĂ„de URL og det aktuelle operativsystems notation i input-argumenter, men returnerer altid URL-strenge.

 • "URL": metoderne i tjenesten FileSystem forventer URL-notation i input-argumenter og returnerer URL-strenge.

 • "SYS": metoderne i tjenesten FileSystem forventer det aktuelle operativsystems notation i bĂ„de input- argumenter og returstrenge.

Egenskaben FileNaming forbliver, nÄr den en gang er sat, uÊndret enten indtil slutningen af LibreOffice-sessionen eller indtil den sÊttes igen.

ConfigFolder

Ja

String

Returnerer LibreOffices konfigurationsmappe.

ExtensionsFolder

Ja

String

Returnerer den mappe, hvor udvidelser installeres.

HomeFolder

Ja

String

Returnerer brugerens hjemme-mappe.

InstallFolder

Ja

String

Returnerer LibreOffices installationsmappe.

TemplatesFolder

Ja

String

Returnerer den mappe, der indefolder systemets skabelonfiler.

TemporaryFolder

Ja

String

Returnerer mappen til midlertidige filer, der er deineret i LibreOffice sti-indstillinger.

UserTemplatesFolder

Ja

String

Returnerer den mappe, der indeholder de brugerdefinerede skabelonfiler.


Liste oiver metoder i tjenesten FileSystem

BuildPath
CompareFiles
CopyFile
CopyFolder
CreateFolder
CreateTextFile
DeleteFile
DeleteFolder
FileExists

Files
FolderExists
GetBaseName
GetExtension
GetFileLen
GetFileModified
GetName
GetParentFolderName

GetTempName
HashFile
MoveFile
MoveFolder
OpenTextFile
PickFile
PickFolder
SubFolders


BuildPath

Samler en mappesti og navnet pÄ en fil og returnerer det fulde navn med et gyldigt sti-skilletegn. Stil-skilletegnet tilfÞjes kun, hvis det er nÞdvendigt.

Syntaks:


    FSO.BuildPath(FolderName As String, Name As String) As String
  

Parametre:

FolderName (Mappenavn): Stien, som Name skal kombineres med. Den angivne sti behĂžver ikke at vĂŠre til en eksisterende mappe.

Name (Navn): Navnet pÄ den fil, der skal fÞjes til FolderName. Denne parameter bruger det aktuelle operativsystems notation.

Eksempel:


   Dim FSO : FSO = CreateScriptService("FileSystem")
   FSO.FileNaming = "URL"
   MsgBox FSO.BuildPath("file:///home/user", "sample file.odt")
   'file:///home/user/sample%20file.odt
  

CompareFiles

Sammenligner to filer og returnerer True (Sand), nÄr de ser ud til at vÊre ens.

AfhÊngigt af vÊrdien af argumentet CompareContents kan sammenligningen mellem de to filer vÊre enten baseret pÄ filattributter (som for eksempel seneste Êndret dato) eller baseret pÄ pÄ filindholdet.

Syntaks:


     FSO.CompareFiles(FileName1 As String, FileName2 As String, [CompareContents As Boolean]) As Boolean
   

Parametre:

FileName1, FileName2 (Filnavn
): Filerne, der skal sammenlignes.

CompareContents (Sammenlign indhold): NĂ„r True, filernes indhold stemmer (standard= False).

Eksempel:


    FSO.FileNaming = "SYS"
    If FSO.CompareFiles("C:\myFile1.txt", "C:\myFile2.txt", CompareContents := False) Then
      ...
    End If
   

CopyFile

Kopierer en eller flere filer fra en placering til en anden. Returnerer True (Sand), hvis mindst en fil er kopieret eller False (Falsk), hvis der er sket en fejl.

Der vil ogsÄ ske en fejl, hvis parameteren Source (Kilde) bruger jokertegn og de ikke matcher nogen filer.

Metoden stopper umiddelbart efter, at den stÞder pÄ en fejl. Metoden fÞrer ikke tilbage eller annullerer Êndringer, der blev foretaget, fÞr fejlen skete.

Syntaks:


    FSO.CopyFile(Source As String, Destination As String, [Overwrite As Boolean]) As Boolean
  

Parametre:

Source (Kilde): Det kan vÊre et FileName (Filnavn) eller et NamePattern, (NavnemÞnster) der peger pÄ en eller filer til kopiering.

MĂ„l: Det kan vĂŠre enten et Filnavn, der angiver, hvor den enkelte Kilde-fil skal kopieres til, eller et Mappenavn, som flere filer fra Kilden skal kopieres til.

Overskriv: Hvis True (standard), kan filer overskrives. Metoden vil mislykkes, hvis MĂ„let er skrivebeskyttet, uanset den vĂŠrdi, der angivet i Overskriv.

Eksempel:


    FSO.FileNaming = "SYS"
    'Kopierer en enkelt fil
    FSO.CopyFile("C:\Documents\my_file.odt", "C:\Temp\copied_file.odt")
    ' Kopierer flere filer. Kun filer kopieres, undermapper kopieres ikke.
    FSO.CopyFile("C:\Documents\*.*", "C:\Temp\", Overwrite := False)
  

CopyFolder

Kopierer en eller flere filer fra en placering til en anden. Returnerer True, hvis mindst en mappe er kopieret eller False, hvis der er sket en fejl.

Der sker ogsÄ en fejl, hvis parameteren Source (Kilde) bruger jokertegn og de ikke matcher nogen mapper.

Metoden stopper Þjeblikkeligt, efter at den stÞder pÄ en fejl. Metoden fÞrer ikke tilbage og annullerer heller ikke Êndringer, der er foretaget, fÞr fejlen skete.

Syntaks:


    FSO.CopyFolder(Source As String, Destination As String, [Overwrite As Boolean]) As Boolean
  

Parametre:

Kilde: Det kan vĂŠre et Mappenavn eller et NavnemĂžnster, der udpeger en eller flere mapper til kopiering.

Destination (MĂ„l): Angiver det FolderName (Mappenavn), hvortil en enkelt eller flere mapper, defineret i Source (Kilde) skal kopieres.

Overwrite (Overskriv): Hvis True (Sand)(standard), kan filer overskrives. Metoden vil mislykkes, hvis Destination (MĂ„let) er er skrivebeskyttet, uanset den vĂŠrdi, der er angivet i Overwrite.

Eksempel:


    FSO.FileNaming = "SYS"
    FSO.CopyFolder("C:\Documents\*", "C:\Temp\", Overwrite := False)
    ' Mapper, deres filer og deres undermapper kopieres
  

CreateFolder

Opretter den angivne FolderName (Mappenavn). Returnerer True (Sand), hvis det kunne lykkes at oprette mappen.

Hvis den angivne mappe har en overordnet mappe, der ikke eksisterer, oprettes den.

Syntaks:


    FSO.CreateFolder(FolderName As String) As Boolean
  

Parametre:

FolderName (Mappenavn): En streng, der reprĂŠsenterer den mappe, der skal oprettes. Hvis mappen allerede eksisterer, sĂŠttes der et undtagelsesflag.

Eksempel:


    FSO.FileNaming = "SYS"
    FSO.CreateFolder("C:\NewFolder\")
  

CreateTextFile

Opretter en angiven fil og returnerer objektet TextStream (TekststrĂžm), der kan bruges til at skrive i filen.

Metoden returnerer objektet Null, hvis der skete en fejl.

Syntaks:


    FSO.CreateTextFile(FileName As String, [Overwrite As Boolean], [Encoding As String]) As Object
  

Parametre:

FileName (Filnavn): Navnet pÄ den fil, der skal oprettes.

Overwrite (Overskriv): Boolsk vĂŠrdi, der bestemmer, om FileName (Filnavn) kan overskrives (standard= True (Sand)).

Encoding (TegnsĂŠt): Det tegnsĂŠt, der skal bruges. Standard-indkodningen er "UTF-8".

Eksempel:


    Dim myFile As Object
    FSO.FileNaming = "SYS"
    Set myFile = FSO.CreateTextFile("C:\Temp\ThisFile.txt", Overwrite := True)
  
note

LÊr mere om navnene pÄ tegnsÊt ved at besÞge siden IANA's Character Set. Pas pÄ: LibreOffice implementerer ikke alle eksisterende tegnsÊt.


DeleteFile

Sletter en eller flere filer. Returnerer True (Sand), hvis mindst en fil blev slettet eller False (Falsk), hvis der skete en fejl.

Der sker ogsÄ en fejl, hvis parameteren FileName (Filnavn) bruger jokertegn, der ikke matcher nogen filer.

Filer, der skal slettes, mÄ ikke vÊre skrivebeskyttede.

Metoden stopper umiddelbart efter, at den stÞder pÄ en fejl. Metoden ruller ikke tilbage og anullerer heller ikke Êndringer, der belv foretaget, fÞr fejlen skete.

Syntaks:


    FSO.DeleteFile(FileName As String) As Boolean
  

Parametre:

FileName (Filnavn): Det kan vĂŠre et FileName eller et NamePattern (NavnemĂžnster), der udpeger en eller flere filer til sletning.

Eksempel:


    FSO.FileNaming = "SYS"
    FSO.DeleteFile("C:\Temp\*.docx")
    ' Kun filer slettes, ikke undermapper.
  

DeleteFolder

Sletter en eller flere mapper. Returnerer True (Sand), hvis mindst en mappe blev slettet eller False (Falsk), hvis der skete en fejl.

Der vil ogsÄ ske en fejl, hvis parameteren FolderName (Mappernavn) bruger jokertegn, der ikke matcher nogen mapper.

Mapper, der skal slettes, mÄ ikke vÊre readonly (skrivebeskyttet).

Metoden stopper umiddelbart efter, at den er stÞdt pÄ en fejl. Metoder ruller ikke tilbage og anullerer heller ikke Êndringer, der blev foretaget, fÞr fejlen skete.

Syntaks:


    FSO.DeleteFolder(FolderName As String) As Boolean
  

Parametre:

FolderName (Mappenavn): Det kan vĂŠre et FolderName eller et NamePattern (NavnemĂžnster), der udpeger en eller flere mapper til sletning.

Eksempel:


    FSO.FileNaming = "SYS"
    FSO.DeleteFolder("C:\Temp\*")
    ' Kun mapper slettes, filer i den Ăžverste mappe (C:\Temp\) slettes ikke.
  

FileExists

Returnerer True (Sand), hvis en fil er gyldig og eksisterer, ellers returnerer metoden False (Falsk).

Hvis parameteren FileName (Filnavn) faktisk er et eksisterende mappenavn, returnerer metoden False (Falsk).

Syntaks:


    FSO.FileExists(FileName As String) As Boolean
  

Parametre:

FileName (Filnavn): En streng, der reprĂŠsenterer den fil, der skal testes.

Eksempel:


    FSO.FileNaming = "SYS"
    If FSO.FileExists("C:\Documents\my_file.odt") Then
      '...
    End If
  

Files

Returnerer en nul-baseret matrix af filer, der er gemt i en given mappe. Hver element i matrixen er en streng, der indeholder den fulde sti og filnavnet.

Hvis FolderName (Mappenavn) ikke eksisterer, sĂŠttes et undtagelsesflag.

Den resulterende liste kan filtreres med jokere.

Syntaks:


    FSO.Files(FolderName As String, [Filter As String]) As Variant
  

Parametre:

FolderName (Mappenavn): En streng, der reprÊsenterer en mappe. Mappen skal eksistere. FolderName (Mappenavnet) mÄ ikke betegne en fil.

Filter (Filter): En streng, der indeholder jokere ("?" og "*"), der bliver brugt pÄ den resulterende liste over filer (standard= "").

Eksempel:


    Dim filesList As Variant, file As String
    FSO.FileNaming = "SYS"
    filesList = FSO.Files("/home/user/", "*.txt")
    For Each file In filesList
      ' ...
    Next file
  

FolderExists

Returnerer True (Sand), hvis det angivne FolderName (Mappenavn) er gyldigt og eksisterer, ellers returnerer metoden False (Falsk).

Hvis parameteren FolderName (Mappenavn) faktisk er et eksisterende filnavn, returnerer metoden False (Falsk).

Syntaks:


    FSO.FolderExists(FolderName As String) As Boolean
  

Parametre:

FolderName (Mappenavn): En streng, der reprĂŠsenterer den mappe, der skal testes.

Eksempel:


    FSO.FolderNaming = "SYS"
    If FSO.FolderExists("C:\Documents\Thesis") Then
      '...
    End If
  

GetBaseName

Returnerer et filnavn eller en mappes BaseName (Basenavn) (lig med den sidste komponent) uden dens udvidelse.

Metoden tjekker ikke, om den angivne fil eller mappe eksisterer.

Syntaks:


    FSO.GetBaseName(FileName As String) As String
  

Parametre:

Filnavn: En streng, der reprĂŠsenterer filens navn og dens sti.

Eksempel:


    ' Hvis input-parameteren er en mappe, returnerer den stiens sidste komponent
    MsgBox FSO.GetBaseName("/home/user/Documents") ' "Documents"
    ' Hvis input-parameteren er en fil, returnerer metoden filnavnet uden udvidelsen og stien.
    MsgBox FSO.GetBaseName("/home/user/Documents/my_file.ods") ' "my_file"
  

GetExtension

Returnerer en fils udvidelsesdel eller et mappenavn eller en mappe uden tegnet punktum "." .

Metoden tjekker ikke den angivne fil eller mappes eksistens.

Hvis denne metode anvendes pÄ et mappenavn eller en fil uden udvidelse, returneres en tom streng.

Syntaks:


    FSO.GetExtension(FileName As String) As String
  

Parametre:

FileName (Filnavn): En streng, der reprĂŠsenterer filens navn og dens sti.

Eksempel:


    FSO.FileNaming = "SYS"
    MsgBox FSO.GetExtension("C:\Windows\Notepad.exe") ' "exe"
  

GetFileLen

Den indbyggede Basic-funktion FileLen (FillĂŠngde) returnerer antallet af bytes i en fil som en Long (Lang) vĂŠrdi, det vil sige op til 2GB.

Metoden GetFileLen (HentFillÊngde) kan hÄndtere meget stÞrre filer ved at returnere vÊrdien Currency (Valuta).

Syntaks:


    FSO.GetFileLen(FileName As String) As Currency
  

Parametre:

FileName (Filnavn): En streng, der reprĂŠsenterer en eksisterende fil.

Eksempel:


    Dim a As Currency
    FSO.FileNaming = "SYS"
    a = FSO.GetFileLen("C:\pagefile.sys")
  

GetFileModified

Returnerer en given fils Sidst ĂŠndret-dato.

Syntaks:


    FSO.GetFileModified(FileName As String) As Date
  

Parametre:

FileName (Filnavn): En streng, der reprĂŠsenterer en eksisterende fil.

Eksempel:


    Dim a As Date
    FSO.FileNaming = "SYS"
    a = FSO.GetFileModified("C:\Documents\my_file.odt")
  

GetName

Returnerer den sidste komponent i et fil- eller mappenavn i operativsystemets eget format.

Metoden tjekker ikke, om den angivne fil eller mappe eksisterer.

Syntaks:


    FSO.GetName(FileName As String) As String
  

Parametre:

FileName (Filnavn): En streng, der reprĂŠsenterer filens navn og dens sti.

Eksempel:


    Dim a As String
    FSO.FileNaming = "SYS"
    a = FSO.GetName("C:\Windows\Notepad.exe" ' Notepad.exe
  

GetParentFolderName

Returnerer en streng, der indeholder navnet pÄ en angiven fils eller mappes overordnede mappe .

Metoden tjekker ikke, om den angivne fil eller mappe eksisterer.

Syntaks:


    FSO.GetParentFolderName(FileName As String) As String
  

Parametre:

FileName (Filnavn): En streng med det fil- eller mappenavn, der skal analyseres.

Eksempel:


    Dim a As String
    FSO.FileNaming = "SYS"
    a = FSO.GetParentFolderName("C:\Windows\Notepad.exe" ' C:\Windows\
  

GetTempName

Returnerer et tilfĂŠldigt genereret midlertidigt filnavn, der er nyttigt til udfĂžrelse af operationer, der krĂŠver en midlertidig fil.

Det returnerede filnavn har intet suffiks. Mappedelen af den returnerede streng er systemet midlertidige mappe.

Metoden opretter ikke den midlertidige fil.

Syntaks:


    FSO.GetTempName() As String
  

Eksempel:


    Dim a As String
    FSO.FolderNaming = "SYS"
    a = FSO.GetTempName() & ".txt"
    ' "/tmp/SF_574068.txt"
  

HashFile

Hash-funktioner bruges af nogle kryptografiske algoritmer, i digital signaturer, besked-autentifikationkoder, afslĂžring af falskneri, fingeraftryk, tjeksummer (tjek af beskedintegritet), hash-tabeller, lagring af kodeord og meget mere.

Metoden HashFile (Hashfil) returnerer resultatet af en hash-funktion, der er anvendt pÄ en given fil og med en angiven algoritme. Den returnerede vÊrdi er en streng af hexadecimale cifre skrevet med smÄ bogstaver.

De understĂžttede hash-algoritmer er: MD5, SHA1, SHA224, SHA256, SHA384 and SHA512.

Syntaks:


    FSO.HashFile(FileName As String, Algorithm As String) As String
  

Parametre:

FileName (Filnavn): En streng, der reprĂŠsenterer en eksisterende fil.

Algorithm (Algoritme): En eller flere understĂžttede algoritmer.

Eksempel:


    FSO.FileNaming = "SYS"
    MsgBox FSO.HashFile("C:\pagefile.sys", "MD5")
  

MoveFile

Flytter en eller flere filer fra en placering til en anden. Returnerer True (Sand), hvis i det mindste en fil er flyttet eller False (Falsk), hvis der er sket en fejl.

Der sker ogsÄ en fejl, hvis parameterenSource (Kilde) bruger jokertegn, der ikke matcher nogen filer.

Metoden stopper umiddelbart efter, at den stÞder pÄ en fejl. Metoden ruller ikke tilbage og annullerer heller ikke Êndringer, der er foretaget, fÞr fejlen skete.

Syntaks:


    FSO.MoveFile(Source As String, Destination As String) As Boolean
  

Parametre:

Source (Kilde): Det kan vĂŠre et FileName (Filnavn) eller et NamePattern (NavnemĂžnster), der betegner en eller flere filer til flytning.

Destination (MÄl): Hvis Source (Kilde) er et FileName (Filnavn), angiver denne parameter den nye sti og filnavnet pÄ den flyttede fil.

Hvis Flyt-handlingen omfatter flere filer, skal Destination (mÄlet) vÊre et mappenavn.Hvis det ikke eksisterer, oprettes det.

Hvis Source (Kilde) og Destination (MĂ„l) har den samme overordnede mappe, omdĂžber metoden Source (Kilden).

Jokertegn er ikke tilladte i Destination (MĂ„l).

Eksempel:


    Dim a As String
    FSO.FileNaming = "SYS"
    FSO.MoveFile("C:\Temp1\*.*", "C:\Temp2\")
    ' Kun filer flyttes -- ikke undermapper
  

MoveFolder

Flytter en eller flere mapper fra en placering til en anden. Returnerer True (Sand), hvis mindst en mappe er flyttet, eller False (Faslk), hvis der er sket en fejl.

Der vil ogsÄ ske en fejl, hvis parameterenSource (Kilde) bruger jokertegn, der ikker matcher nogen mapper.

Metoden stopper umiddelbart efter, at den stÞder pÄ en fejl. Metoden ruller ikke tilbage og annullerer heller ikke Êndringer, der er foretaget, fÞr fejlen skete.

Syntaks:


    FSO.MoveFolder(Source As String, Destination As String) As Boolean
  

Parametre:

Source (KIlde): Det kan vĂŠre et FolderName (Mappenavn) eller et NamePattern (NavnemĂžnster), der betegne en eller flere mapper til flytning.

Destination (MÄl): Hvis flytning berÞrer en enkelt mappe, er Destination navnet pÄ og stien til den flyttede mappe og mÄ ikke allerede eksistere.

Hvis flere mapper flyttes, udpeger Destination (mÄl), hvor mapperne i Source (kilde) bliver flyttet til. Hvis Destination (mÄl) ikke eksisterer, oprettes det.

Jokertegn er ikke tilladt i Destination (MĂ„l).

Eksempel:


    Dim a As String
    FSO.FileNaming = "SYS"
    FSO.MoveFolder("C:\Temp1\*", "C:\Temp2\")
  

OpenTextFile

Åbner en fil og returnerer objektet TextStream (Tekststrþm), som kan bruges til at lése fra, skrive i eller tilfþje til filen.

BemĂŠrk, at metoden ikke tjekker, om den givne fil faktisk er en tekstfil.

Metoden returnerer objektet Null, hvis der skete en fejl.

Syntaks:


    FSO.OpenTextFile(FileName As String, [IOMode As Integer], [Create As Boolean], [Encoding As String]) As Object
  

Parametre:

FileName (Filnavn): Identificerer den fil, der skal Ă„bnes.

IOMode (IO-tilstand): Angiver input/output-tilstanden. Det kan vĂŠre en af tre konstanter: FSO.ForReading (standard / til lĂŠsning), FSO.ForWriting (til skrivning) eller FSO.ForAppending (til tilfĂžjelse).

Create (Opret): Boolsk vĂŠrdi, der angiver, om en ny fil kan oprettes, hvis det angivne fil ikke eksisterer:

Encoding (TegnsĂŠt): Det tegnsĂŠt , der skal bruges. Standard-tegnsĂŠttet er "UTF-8".

Eksempel:


    Dim myFile As Object
    FSO.FileNaming = "SYS"
    Set myFile = FSO.OpenTextFile("C:\Temp\ThisFile.txt", FSO.ForReading)
    If Not IsNull(myFile) Then
      ' ...
    End If
  

PickFile

Åbner et dialog til at Ă„bne eller gemme filer.

Hvis tilstanden SAVE (GEM) er sat og den udvalgte fil eksisterer, vises en advarsel.

Syntaks:


   FSO.PickFile([DefaultFile As String], [Mode As String], [Filter As String]) As String
  

Parametre:

DefaultFile (Standardfil): Dette argument er en streng, der er sammensat af et mappe- og et filnavn:

Mode (Tilstand): OPEN (input-fil) eller SAVE (output-fil). StandardvĂŠrdien er OPEN.

Filter: Navneudvidelsen pÄ de filer, der vises, nÄr dialogen er Äbnet (standard=intet filter).

Eksempel:


    Dim a As Variant
    FSO.FileNaming = "SYS"
    a = FSO.PickFile("C:\", "OPEN", "txt")
    ' Kun *.txt-filer vises
  

PickFolder

Åbner et dialogfelt for at vélge en mappe.

Syntaks:


    FSO.PickFolder([DefaultFolder As String], [FreeText As String]) As String
  

Parametre:

Standardmappe: En streng, der indeholder det mappenavn, der vises, nÄr dialogen Äbnes (standard = den senest valgte mappe).

Fri tekst: Tekst, der skal vises i dialogen (standard = "").

Eksempel:


    Dim a As Variant
    FSO.FileNaming = "SYS"
    a = FSO.PickFolder("C:\", "VÊlg en mappe eller tryk pÄ Annuller")
  

SubFolders

Returnerer en Nul-baseret matrix af mapper, der er gemt i et givet FolderName.

Listen kan vĂŠre filtreret med jokere.

Syntaks:


    FSO.SubFolders(FolderName As String, [Filter As String]) As Variant
  

Parametre:

FolderName (Mappenavn): En streng, der reprÊsenterer en mappe. Mappen skal eksistere. FolderNameet mÄ ikke betegne en fil.

Filter (Filter): En streng, der indeholder jokere ("?" og"*"), som bliver anvendt pÄ den resulterende liste over mapper (standard= "").

Eksempel:


    Dim folderList As Variant, folder As String
    FSO.FileNaming = "SYS"
    folderList = FSO.SubFolders("/home/user/")
    For Each folder In folderList
      ' ...
    Next folder
  
warning

Alle ScriptForge Basic-rutiner eller identifikatorer, som indledes med et understregningstegn "_" er reserveret til internt brug. De er ikke beregnet til brug i Basic-makroer.


StĂžt os venligst!