Tjenesten SFDialogs. Dialog

Tjenesten Dialog bidrager til håndteringen af dialoger, der er oprettet med Basics Dialog-redigering. Hver forekomst af den aktuelle klasse repræsenter et enkelt dialogfelt, der vises for brugeren.

tip

Et dialogfelt kan vises i modal eller ikke-modal tilstand.


I modal tilstand vises feltet og udf√łrelsen af makro-processen er udsat, indtil der trykkes p√• en af knapperne OK eller Annuller. I mellemtiden kan brugerhandlinger, udf√łrt p√• feltet, udl√łse bestemte handlinger.

I ikke-modal tilstand "Flyder" dialogfeltet p√• brugerskrivebordet og udf√łrelsen af makroprocessen forts√¶tter normalt. En ikke-modal dialog lukker, n√•r den afsluttes med metoden Terminate() eller n√•r sessionen LibreOffice Slutter. Knappen Luk vindue er inaktiv i ikke-modale dialoger.

Et dialogfelt forsvinger fra hukommelsen efter dets udtrykkelige afslfutning.

tip

Tjenesten SFDialogs.Dialog er nært beslægtet med tjenesten SFDialogs.DialogControl.


Kald og brug af tjeneste

Tjenesten Dialog kaldes med metoden CreateScriptService. Den kræver tre positions-argumenter til at angive dialogfeltet, der skal aktiveres:

Container: "GlobalScope" til forudinstallerede biblioteker eller et vinduesnavn som defineret af tjenesten ScriptForge.UI. Standardværdien tom streng "" står for det aktuelle dokument.

Bibliotek: Biblioteksnavn med skelnen mellem Store og små bogstaver, der findes i containeren. Standardværdien er "Standard".

DialogNavn: En streng, hvor der skelnes mellem Store og små bogstaver, og som betegner dialogen.

PRODUCTNAME Basic- og Python-eksemplerne herunder viser dialogen dlgConsole, der tilh√łrer det delte bibliotek ScriptForge:


   Dim oDlg As Object, lButton As Long
   Dim Container As String, Library As String, DialogName As String
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", "GlobalScope", "ScriptForge", "dlgConsole")
   '... initialisering af kontrolelementer skrives her...
   lButton = oDlg.Execute()
   'Standard tilstand = Modal
   If lButton = oDlg.OKBUTTON Then
   '... Proceskontrollerer og g√łr, hvad der er n√łdvendigt her
   End If
   oDlg.Terminate()
 

Eller med Python:


  dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', 'GlobalScope', 'ScriptForge', 'dlgConsole')
  # ... initialisering af kontroller skrives her...
  rc = dlg.Execute()
  # Standard-tilstand er Modal
  if rc == dlg.OKBUTTON:
    # ... Behandl kontroller og g√łr, hvad der er n√łdvendigt her
  dlg.Terminate()
 

Alternativt kan en forekomst af Dialog hentes via tjenesten SFDialogs.DialogEvent, forudsat at dialogen blevinitieret med tjenesten Dialog. DialogEvent returnerer den forekomst af tjenesten SFDialogs.Dialog, der udl√łste h√¶ndelsen.


  Sub SomeEvent(ByRef poEvent As Object)
    Dim oDlg As Object
    Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
  End Sub
 

med Python:


  def some_event(event: uno):
    dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
 

Bem√¶rk, at i de tidligere eksempler kan pr√¶fikset "SFDialogs." udelades, n√•r det sk√łnnes passende.

Egenskaber

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Beskrivelse

OKBUTTON

Ja

Integer

Værdi = 1. Der blev trykket på en OK-knap.

CANCELBUTTON

Ja

Integer

Værdi = 1. Der blev trykket på en OK-knap.

Caption

Nej

String

Angiv dialogens titel.

Height

Nej

Long

Angiv h√łjden p√• dialogfeltet.

Modal

Ja

Boolean

Angiver, om dialogfeltet aktuelt er i udf√łrelse i modal tilstand.

Name

Ja

String

Dialogens navn

Page

Nej

Integer

En dialog kan have flere sider, som brugeren kan gå igennem trin for trin. Dialogobjektets sideegenskab definerer, hvilken af dialogens sider, der er aktiv.

Visible

Nej

Boolean

Angiv, om dialogfeltet er synligt p√• skrivebordet. Som standard er det ikke synligt, f√łr metoden Execute() k√łres og synligt derefter.

XDialogModel

Ja

UNO
object

Det UNO-objekt, der repræsenter dialogenmodellen. Se detaljeret information i XControlModel og UnoControlDialogModel i APIens (Application Programming Interface) dokumentation.

XDialogView

Ja

UNO
object

Det UNO-objekt, der repræsenter dialogvisningen. Se detaljeret information i XControl og UnoControlDialog i APIens (Application Programming Interface) dokumentation.

Width

Nej

Long

Angiv dialogfeltets bredde.


Hændelsesegenskaber

note

Disse hændelsesegenskaber er tilgængelige fra LibreOffice 7.2 og fremad.


Returnerer en URI-streng med reference til det script, der udl√łste h√¶ndelsen. L√¶s den specifikation i script-rammens URI-specifikation.

Navn

Skrivebeskyttet

Beskrivelse af Basic IDE

OnFocusGained

Ja

Når fokus modtages

OnFocusLost

Ja

Når fokus mistes

OnKeyPressed

Ja

Tast trykket

OnKeyReleased

Ja

Tast sluppet

OnMouseDragged

Ja

Mus flyttet mens tast trykkes

OnMouseEntered

Ja

Mus indenfor

OnMouseExited

Ja

Mus udenfor

OnMouseMoved

Ja

Mus flyttet

OnMousePressed

Ja

Museknap trykket

OnMouseReleased

Ja

Museknap sluttet


Metoder

Activate
Controls

EndExecute
Execute

Terminate


Activate

Sæt fokus på den aktuelle forekomst af Dialog. Returner True, hvis fokuseringen lykkedes.

Den metode kaldes fra en dialog, en kontrolhændelse eller når der vises en dialog i ikke-modal tilstand.

Syntaks:

svc.Activate(): bool

Eksempel:


   Dim oDlg As Object
   Set oDlg = CreateScriptService(,, "myDialog")
   oDlg.Execute()
   ' ...
   oDlg.Activate()
  

Både Python- og LibreOffice-Basic-eksempler antager, at dialogen er gemt i det aktuelle dokuments Standard-bibliotek.


   dlg = CreateScriptService(,,'myDialog')
   dlg.Execute()
   # ...
   dlg.Activate()
  

Controls

Returner enten:

Syntaks:

svc.Controls(): str[0..*]

svc.Controls(controlname: str): svc

Parametre:

KontrolNavn: Et gyldigt kontrolnavn som en streng, der skelner mellem Store og små bogstaver. Hvis den mangler, returneres listen over kontrolnavne som en nul-baseret matrix.

Eksempel:


   Dim myDialog As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myDialog = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , "Standard", "Dialog1")
   myList = myDialog.Controls()
   Set myControl = myDialog.Controls("myTextBox")
  

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog','', 'Standard', 'Dialog1')
   ctrls = dlg.Controls()
   ctrl = dlg.Controls('myTextBox')
  

EndExecute

Afslutter visningen af en modal dialog og giver argumentet tilbage som den aktuelle Execute() l√łbende handlings returv√¶rdi.

EndExecute() opbevares s√¶dvanligvis i behandlingen af en makro, der udl√łstes af en dialog eller en kontrolh√¶ndelse.

Syntaks:

svc.EndExecute(returnvalue: int)

Parametre:

returv√¶rdi: Den v√¶rdi, der videregives til den k√łrende Execute()-metode.

Eksempel:

Med LibreOffice-Basic:


   Sub OnEvent(poEvent As com.sun.star.lang.EventObject)
     Dim oDlg As Object
     Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
     oDlg.EndExecute(ReturnValue := 25)
   End Sub
  

Med Python:


   from com.sun.star.lang import EventObject
   def on_event(event: EventObject):
     dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
     dlg.EndExecute(25)
  
tip

Ovennævnte omtaler af com.sun.star.lang.EventObject er valgfrie. Disse anmærkninger hjælper med at identificere LibreOffice Application Programming Interface (API).


Execute

Viser dialogfeltet og venter, når modal, på den afslutning af brugeren. Den returnerede værdi er enten:

Ved ikke-modale dialogfelter returnerer metoden altid 0 og udf√łrelsen af makroen forts√¶tter.

Syntaks:

svc.Execute(modal: bool = True): int

Parametre:

modal: False (falsk) ved en ikke-modal dialog. Standard = True (sand).

Eksempel:

I dette Basic-eksempel er dialogen myDialog gemt i det aktuelle dokuments Standard-bibliotek.


   Dim oDlg As Object, lReturn As Long
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , , "myDialog")
   lReturn = oDlg.Execute(Modal := False)
   Select Case lReturn
     ' ...
   End Select
  

Denne Python-kode viser den modale dialog DlgConvert i det delte Basic-bibliotek DlgConvert.


   dlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", 'GlobalScope', 'Euro', "DlgConvert")
   rc = dlg.Execute()
   if rc == dlg.CANCELBUTTON:
     # ...
  

Terminate

Afslut tjenesten Dialog i den aktuelle forekomst. Returner True (sand), hvis afslutningen lykkedes.

Syntaks:

svc.Terminate(): bool

Eksempel:

Basic- og Python-eksemplerne herunder √•bner de ikke modale dialoger DlgConsole og dlgTrace. De gemmes henholdsvis i de delte biblioteker ScriptForge og Access2Base. Luk dialog-knapperne er deaktiveret og der udf√łres udtrykkelig afslutning i slutningen af en k√łrselsproces.

I dette eksempel erstatter en knap i DlgConsole hæmmet lukning af vinduet:


   oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog","GlobalScope","ScriptForge","DlgConsole")
   oDlg.Execute(modal:=False)
   Wait 5000
   oDlg.Terminate()
  

Med Python:


   from time import sleep
   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog',"GlobalScope",'Access2Base',"dlgTrace")
   dlg.Execute(modal=False)
   sleep 5
   dlg.Terminate()
  
warning

Alle ScriptForge Basic-rutiner eller identifikatorer, som indledes med et understregningstegn "_" er reserveret til internt brug. De er ikke beregnet til brug i Basic-makroer.


St√łt os venligst!