tjenesten SFDocuments.Chart

Tjenesten Chart (diagram) leverer et sæt egenskaber og metoder til at håndtere diagrammer i Calc-dokumenter. Med denne tjeneste er det muligt at:

Diagramnavne

Diagrammer kan have to forskellige navne:

note

Tjenesten Chart (diagram) bruger primært det brugerdefinerede navn til at tilgå et diagram-objekt. Hvis det ikke eksisterer, bruges det interne navn.


Kald af tjeneste

F√łr brug af tjenesten Chart skal biblioteket ScriptForge v√¶re indl√¶st eller importeret:

note

‚ÄĘ Basic-makroer kr√¶ver, at biblioteket ScriptForge indl√¶ses med f√łlgende udtryk:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

‚ÄĘ Python-scripts kr√¶ver import af scriptforge-modulet:
from scriptforge import CreateScriptService


Tjenesten Chart (diagram) instantieres fra en tjenesteforekomst af Calc med en af metoderne Charts (diagrammer) eller CreateChart (opret_diagram).

I Basic

Eksemplet herunder opretter en tjenesteforekomst af Chart (diagram) fra et eksisterende diagram i det aktuelle Calc-dokument:


  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Dim oDoc as Object, oChart as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set oChart = oDoc.Charts("Sheet1", "Object 1")
 

Det f√łlgende eksempel instantierer tjenesten Chart (diagram) ved at oprette et nyt diagram-objekt baseret p√• data indeholdt i omr√•det "Sheet1.A1:C10".


  Dim oDoc as Object, oChart as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set oChart = oDoc.CreateChart("My Chart", "Sheet1", "Sheet1.A1:C10")
 
tip

Læs metodebeskrivelsen CreateChart (opret_diagram) for at få mere at at vide om dens argumenter.


I Python

Eksemplerne herunder kan skrives i Python som f√łlger:


  from scriptforge import CreateScriptService
  doc = CreateScriptService("Calc")
  chart = doc.Charts("Sheet1", "Object 1")
 

  doc = CreateScriptService("Calc")
  chart = doc.CreateChart("My Chart", "Sheet1", "Sheet1.A1:C10")
 

Egenskaber

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Beskrivelse

ChartType

No

String

Angiver diagramtypen som en streng, der kan antage en af f√łlgende v√¶rdier: "Lagkage", "Bj√¶lke", "Donut", "Kolonne", "Omr√•de", "Linje", "XY", "Boble", "Net".

Deep

No

Boolean

Når True (sand) påpeges, at diagrammet er tredimensionelt og hver serie er arrangeret på z-aksen.

Når False (falsk), arrangeres serien betragtet med kun to dimensioner.

Dim3D

No

Boolean or String

Angiver, om diagrammet vises med 3D-elementer. Hvis værdien er en streng, skal den være enten "Bjælke", "Cylinder", "Kegle" eller "Pyramide".

Hvis den boolske værdi True (sand) er angivet, vises diagrammet med 3D-bjælker.

Exploded

No

Numeric

Angiver hvor meget lagkagestykkerne er forskudt fra diagrammets centrum som en procentdel af radius. Gælder kun lagkage- og donut-diagrammer.

Filled

No

Boolean

Når True (sand), angives et udfyldt net-diagram. Gælder kun net-diagrammer.

Legend

No

Boolean

Angiver, om diagrammet har en forklaring eller ej.

Percent

No

Boolean

Når True (sand), stables diagramserierne og hver kategori opsummeres til 100%. Gælder Område-, Bjælke-, Boble-, Kolonne- og Net-diagrammer.

Stacked

No

Boolean

Når True (sand), er serierne stablede. Gælder Område-, Bjælke-, Boble-, Kolonne- og Net-diagrammer.

Title

No

String

Angiver diagrammets hovedtitel.

XTitle

No

String

Angiver x-aksens titel.

YTitle

No

String

Angiver y-aksens titel.

XChartObj

Yes

UNO-objekt

Returnerer objektet, der repræsenterer diagrammet, som er en forekomst af klassen ScChartObj.

XDiagram

Yes

UNO-objekt

Returnerer objektet com.sun.star.chart.XDiagram, der repræsenterer diagrammet over diagrammet.

XShape

Yes

UNO-objekt

Returnerer objektet com.sun.star.drawing.XShape, der repræsenterer diagrammets form.

XTableChart

Yes

UNO-objekt

Returnerer objektet com.sun.star.table.XTableChart, der repræsenterer de data, der vises i diagrammet.


Oprettelse af et diagram

Betragt f√łlgende data i omr√•det "A1:B6" p√• et ark kaldet "Rapport".

A

B

1

Sample A

Sample B

2

36

40

3

39

43

4

45

40

5

52

48


Eksemplerne herunder i Basic og Python viser, hvordan der oprettes et linjediagram fra disse data med forklaringer.

I Basic

  oDoc = CreateScriptService("Calc")
  oChart = oDoc.CreateChart("Samples", "Report", "Report.A1:B6")
  oChart.ChartType = "Line"
  oChart.Legend = True
  oChart.Resize(1000, 1000, 25000, 15000)
 
I Python

  doc = CreateScriptService("Calc")
  chart = doc.CreateChart("Samples", "Report", "Report.A1:B6")
  chart.ChartType = "Line"
  chart.Legend = True
  chart.Resize(1000, 1000, 25000, 15000)
 
tip

Diagrammet skal ikke n√łdvendigvis oprettes p√• det ark, hvor data er placeret. Det kan oprettes p√• et vilk√•rligt ark i den aktuelle fil ved at angive arknavnet i det andet argument i metoden CreateChart (opret_diagram).


Metoder

Liste over metoder i tjenesten Chart (diagram)

ExportToFile

Resize


ExportToFile

Gemmer diagrammet som en billedfil på en angivet placering. Returnerer True (sand), hvis det lykkedes at oprette billedfilen.

Syntaks:

chart.ExportToFile(filename: str, imagetype: str = "png", overwrite: bool = False): bool

Parametre:

filnavn: Identificerer stien og filnavnet, hvor billedet bliver gemt. Det skal f√łlge notationen, som er defineret i SF_FileSystem.FileNaming.

billedtype: Navnet p√• den billedtype, der skal oprettes. F√łlgende v√¶rdier accepteres: "gif", "jpeg", "png" (standard), "svg" og "tiff".

overskriv: Angiver, om målfilen kan overskrives (Standard = False (falsk)).

Eksempel:

I Basic

   oChart.ExportToFile("C:\Temp\myChart.svg", ImageType := "svg", Overwrite := True)
  
I Python

   chart.ExportToFile(r"C:\Temp\myChart.svg", imagetype="svg", overwrite=True)
  

Resize

√Ündrer placeringen af diagrammet p√• det aktuelle ark og modificerer det bredde og h√łjde. Returnerer True (sand), hvis st√łrrelses√¶ndringen lykkedes.

Syntaks:

chart.Resize([xpos: int], [ypos: int], [width: int], [height: int]): bool

Parametre:

xpos, ypos: Angiv diagrammets nye x- og y-positioner. Hvis nogen af disse værdier udelades eller der angives negative værdier, efterlades de tilsvarende værdier uændrede.

bredde: Angiv diagrammets nye bredde. Hvis dette argument udelades eller der angives en negativ værdi, efterlades diagrammet uændret.

h√łjde: Angiv diagrammets nye h√łjde. Hvis dette argument udelades eller der angives en negativ v√¶rdi, efterlades diagramh√łjden u√¶ndret.

note

Alle argumenter angives som heltalsværdier, der svarer til 1/100 af en millimeter.


Eksempel:

I Basic

   ' Ændrer kun x- og y-positionerne
   oChart.Rezise(1000, 3000)
   ' √Ündrer kun diagrammets bredde og h√łjde
   oChart.Resize(, , 25000, 12500)
   ' N√łgleordsargumenter underst√łttes
   oChart.Resize(Width := 25000, Height := 12500)
  
I Python

   chart.Rezise(1000, 3000)
   chart.Resize(-1, -1, 20000, 20000)
   chart.Resize(width=25000, height=12500)
  
warning

Alle ScriptForge Basic-rutiner eller identifikatorer, der er indledet med et understreget tegn "_" er reserveret til internt brug. Det er ikke meningen, at de skal bruges i Basic-makroer eller Python-scripts.


St√łt os venligst!