Biblioteket ScriptForge

For at tilgå denne kommando...

Åbn Funktioner - Makroer - LibreOffice Basic - Rediger og vælg LibreOffice-makroer og -dialoger.


Bibliotekerne i ScriptForge opbygger en samling af makroscript-ressourcer, der kan udvides, til brug i LibreOffice, der skal kaldes fra Basic-makroer eller Python-scripts.

note

‚ÄĘ Basic macros require to load ScriptForge library using the following statement:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")

‚ÄĘ Python scripts require an import from scriptforge module:
from scriptforge import CreateScriptService


tip

To learn more about how to create and execute Python scripts using the ScriptForge library, read the Creating Python Scripts with ScriptForge help page.


De beskrevne moduler og klasser kaldes fra bruger-scripts som "Tjenester". Til dette form√•l er der designet en generisk konstrukt√łr af disse tjenester i hvert sprog:


   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Set oSvc = CreateScriptService("servicename"[, arg0, arg1, ...])
  

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc = CreateScriptService('servicename'[, arg0, arg1, ...])
   
  
note

Basic-biblioteket ScriptForge er tilgængeligt fra LibreOffice 7.1 og fremefter.
Python-modulet scriptforge er tilgængeligt fra LibreOffice 7.2 og fremefter.


Tjenester leveret af biblioteket ScriptForge

Kategori

Tjenester

LibreOffice Basic

Array
Dictionary
Exception

FileSystem
String
TextStream

Dokumentindhold

Base
Calc

Database
Document

Brugerflade

Dialog
DialogControl
UI

Form
FormControl

Redskabsprogrammer

Basic
L10N
Platform

Services
Session
Timer


ScriptForge.Array-tjeneste

Leverer en samling af metoder til at manipulere og transformere matrixer i en dimension (vektorer) og matrixer i to dimensioner (matrixer). De indeholder sæt-operationer, sortering, import til og eksport fra tekstfiler.

Matrixer med mere end to dimensioner kan ikke bruges med metoderne i denne tjeneste; den eneste udtagelse er metoden CountDims, der accepterer matrixer med et vilkårligt antal dimensioner.

Tjenesten SFDocuments.Base

Tjenesten Base giver et antal metoder og egenskaber, der letter administration og håndtering af LibreOffice Base-dokumenter.

Denne tjeneste er nært relateret til tjenesten Document, som giver generiske metoder til at håndtere LibreOffice-dokumenter, herunder Base-dokumenter. Derfor udvider tjenesten Base tjenesten Document og giver yderligere metoder, der er specifikke for Base-dokumenter og lader brugerne:

note

Denne tjeneste er tilgængelig fra LibreOffice 7.2 og fremefter.


tjenesten ScriptForge.Basic

Tjenesten ScriptForge.Basic tilbyder en samling af LibreOffice Basic-metoder til k√łrsel i en Python-kontekst. Tjenesten Basics metoder reproducerer de indbyggede Basic-funktioners pr√¶cise syntaks og adf√¶rd.

note

Denne tjeneste er tilgængelig fra LibreOffice 7.2 og fremefter.


Tjenesten SFDocuments.Calc

The SFDocuments library provides a number of methods and properties to facilitate the management and handling of LibreOffice Calc documents.

Some methods are generic for all types of documents and are inherited from the Document service, whereas other methods are specific for the SF_Calc module.

Modulet SF_Calc er fokuseret på:

Tjenesten SFDatabases.Database

Tjenesten Database giver adgang til databaser enten indlejrede eller beskrevet i Base-dokumenter. Denne tjeneste leverer metoder til:

Tjenesten SFDialogs. Dialog

Tjenesten Dialog bidrager til håndteringen af dialoger, der er oprettet med Basics Dialog-redigering. Hver forekomst af den aktuelle klasse repræsenter et enkelt dialogfelt, der vises for brugeren.

Tjenesten SFDialogs.DialogControl

Tjenesten DialogControl h√•ndterer de kontroller, der h√łrer til en dialog, der er defineret med Basics Dialogredigering. Hver forekomst af den aktuelle tjeneste repr√¶senterer en enkelt kontrol indenfor et dialog felt.

Fokus sættes på at hente og sætte de værdier, der vises af dialogfeltets kontroller. Formatering er tilgængelig via egenskaberne XControlModel and XControlView.

Bemærk, at indholdet af den unikke egenskab DialogControl.Value (dialogkontrol.værdi) varierer efter kontroltypen.

Kontrolelementer ordnet i en tr√¶struktur f√•r s√¶rlig opm√¶rksomhed. Det er let at fylde et tr√¶ med v√¶rdier, enten gren for gren eller med flere grene p√• √©n gang. Inds√¶ttelse af v√¶rdier i et "kontroltr√¶" kan g√łres statisk eller dynamisk.

Tjenesten ScriptForge.Ordbog

En ordbog er samling af n√łgle-element-par

Tjenesten SFDocuments.Document

Biblioteket SFDocuments leverer metoder og egenskaber til at lette håndtering og manipulation af LibreOffice dokumenter.

Metoder, der kan anvendes på alle typer af dokumenter (tekstdokumenter, regneark, præsentationer og så videre) leveres af tjenesten SFDocuments.Document. Nogle eksempler er:

Tjenesten ScriptForge.Exception (Undtagelse)

The Exception service is a collection of methods to assist in code debugging in Basic and Python scripts and in error handling in Basic scripts.

In Basic scripts, when a run-time error occurs, the methods and properties of the Exception service help identify the error context and allow to handle it.

Tjenesten ScriptForge.FileSystem

Tjenesten FileSystem omfatter rutiner til håndtering af filer og mapper. Herefter er der nogle eksempler på funktionaliteter leveret af denne tjeneste:

Tjenesten SFDocuments.Form

Tjenesten Form giver metoder og egenskaber til administration af formularer i LibreOffice-dokumenter. Denne tjeneste underst√łtter formularer i Base-, Calc- og Writer-dokumenter og tillader:

Tjenesten SFDocuments.FormControl

Tjenesten FormControl (formularkontrol) giver adgang til de kontroller, der tilh√łrer en formular, en underformular eller en tabel-kontrol i et FormDocument (formulardokument). Hver forekomst af tjenesten FormControl henviser til en enkelt kontrol i formularen. Denne tjeneste lader brugerne:

Tjenesten ScriptForge.L10N

Denne tjeneste leverer et antal metoder i forbindelse med oversættelse af strenge med minimal indvirkning på programmets kildekode. Metoderne, der er leveret af tjenesten L10N kan hovedsagelig bruges til:

Tjenesten ScriptForge.Platform

Tjenesten Platform giver en samling af egenskaber vedr√łrerende det aktuelle k√łrselsmilj√ł og kontekst, s√•som:

Tjenesten ScriptForge.Services

Biblioteket ScriptForge er bygget på en udvidelig samling af såkaldte "Services".
Denne samling er implementeret som kategorier i Basic.biblioteker eller Python-moduler:

 1. standard-biblioteket ScriptForge leveret med LibreOffice

 2. et antal "tilknyttede" biblioteker også leveret med LibreOffice

 3. enhver brugers/bidragsyders LibreOffice-udvidelse, der √łnsker at passe ind i de samme rammer

Tjenesten ScriptForge.Session

Tjenesten Session samler forskellige generelle metoder:

Tjenesten ScriptForge.String (streng)

Tjenesten String (streng) leverer en samling af metoder til streng-behandling. Disse metoder kan bruges til:

Tjenesten ScriptForge.TextStream (tekst-str√łm)

Tjenesten TextStream bruges til fortl√łbende at l√¶se og skrive i de filer, der er √•bnet eller oprettet med tjenesten ScriptForge.FileSystem.

Metoderne OpenTextFile (√•bn tekstfil) og CreateTextFile (opret tekstfil) fra tjenesten FileSystem (filsystem) returnerer en forekomst af tjenesten TextStream (tekst-str√łm).

Tjenesten ScriptForge.Timer (stopur)

Tjenesten Timer (stopur) m√•ler den tid, det tager at k√łre brugerscripts.

En Timer Måler varigheder. Det kan være:

Tjenesten ScriptForge.UI (brugerflade)

The UI (User Interface) service simplifies the identification and the manipulation of the different windows composing the whole LibreOffice application:

OBS: Andre ScriptForge ikke-beskrevne moduler er reserveret til internt brug. Deres indhold kan ændres uden varsel.

warning

Alle ScriptForge Basic-rutiner eller identifikatorer, som indledes med et understregningstegn "_" er reserveret til internt brug. De er ikke beregnet til brug i Basic-makroer.


St√łt os venligst!