Indsæt kontrolelementer

Åbner værktøjslinjen Værktøjskasse.

Ikon

Indsæt kontrolelementer

Knap

Ikon

Tilføjer en kommandoknap. Du kan bruge en kommandoknap til at udføre en kommando for en defineret hændelse, såsom et museklik.

Hvis du vil, kan du tilføje tekst eller grafik til knappen.

Grafisk kontrolelement

Ikon

Tilføjer et kontrolelement, som viser et billede.

Afkrydsningsfelt

Ikon

Tilføjer et afkrydsningsfelt som du kan bruge til at slå en funktion til eller fra.

Alternativknap

Ikon

Tilføjer en knap, som tillader en bruger at vælge ud fra et antal indstillinger. Grupperede alternativknapper skal have tabulatorindeks, som følger hinanden. De er almindeligvis omkranset af en gruppefelt. Hvis du har to grupper af alternativknapper, skal du indsætte et tabulatorindeks mellem tabulatorindekserne for de to grupper på grupperammen.

Etiketfelt

Ikon

Tilføjer et felt til visning af tekstetiketter. Disse etiketter er kun til visning af foruddefineret tekst og ikke til indtastning af tekst.

Tekstfelt

Ikon

Tilføjer et indtastningsfelt, hvor du kan indtaste og redigere tekst.

Rulleliste

Ikon

Tilføjer en boks, hvor du kan klikke på et element på en liste.

Kombinationsfelt

Ikon

Tilføjer en kombinationsfelt. En kombinationsfelt er en enkeltlinjet rulleliste, som en bruger kan klikke og så vælge et punkt fra listen. Hvis du vil, kan du gøre elementerne i kombinationsfeltet skrivebeskyttede.

Vandret rullebjælke

Ikon

Tilføjer en vandret rullebjælke til dialogen.

Lodret rullebjælke

Ikon

Tilføjer en lodret rullebjælke til dialogen.

Gruppefelt

Ikon

Tilføjer en ramme, som du kan bruge til visuelt at gruppere lignende kontrolelementer såsom alternativknapper.

Noteikon

For at definere to forskellige grupper af alternativknapper, vær sikker på at tabulatorindekset for grupperammen er mellem tabulatorindekserne for de to grupper.


Statuslinje

Ikon

Tilføjer en statuslinje til dialogen.

Vandret linje

Ikon

Tilføjer en vandret linje til dialogen.

Lodret linje

Ikon

Tilføjer en lodret linje til dialogen.

Datofelt

Ikon

Tilføjer et datofelt.

Hvis du tildeler egenskaben "rullegardin" til datofeltet, kan en bruger rulle en kalender ned for at vælge en dato.

Klokkeslætsfelt

Ikon

Tilføjer et klokkeslætsfelt.

Numerisk felt

Ikon

Tilføjer et numerisk felt.

Valutafelt

Ikon

Tilføjer et valutafelt.

Formateret felt

Ikon

Tilføjer et tekstfelt, hvor du kan angive formateringen for tekst, som bliver indtastet eller udskrevet såvel som enhver begrænsende værdier.

Felt med mønster

Ikon

Tilføjer et maskeret felt. Et maskeret felt består af en indlæsningsmaske og en tegnmaske. Indlæsningsmasken bestemmer hvilke brugerdata, der kan indtastes. Tegnmasken bestemmer tilstanden på det maskerede felt, når formularen indlæses.

Filvalg

Ikon

Tilføjer en knap, som giver dig mulighed for at vælge en fil.

Vælg

Ikon

Aktiverer eller deaktiverer markeringstilstanden. I denne tilstand kan du vælge kontrolelementerne i en dialog, så du kan redigere dem.

Egenskaber

Ikon

Åbner en dialog, hvor du kan redigere egenskaber for det valgte kontrolelement.

Aktiver testtilstand

Ikon

Starter testtilstand. Brug ikonet luk for at forlade testtilstand.

Administrer sprog

Administrer sprog-ikon

Åbner en dialog, hvor du kan aktivere eller administrere flere sæt af dialogressourcer for flere sprog.

Træ-kontrolelement

Administrer sprogikon

Tilføjer et træ-kontrolelement som kan vise en hierarkisk liste. Du kan udfylde listen med dit program, ved at bruge API kaldet (XtreeControl).

Tabelkontrol

Tabelkontrol-ikon

Tilføjer et kontrolelement, som kan vise tabeldata. Du kan udfylde data med dit program ved hjælp af API-kald.

Hyperlink-kontrolelement

Indsæt Hyperlinkkontrolelement-ikon

Tilføjer et hyperlink-kontrolelement, som kan åbne en adresse i webbrowseren.

Støt os venligst!