Indsæt kontrolelementer

Åbner værktøjslinjen Værktøjskasse.

Ikonet Vælg kontroller

Indsæt kontrolelementer

Knap

Ikonet Knap

Tilføjer en kommandoknap. Du kan bruge en kommandoknap til at udføre en kommando for en defineret hændelse, såsom et museklik.

Hvis du vil, kan du tilføje tekst eller grafik til knappen.

Grafisk kontrolelement

Ikonet Billedkontrol

Tilføjer et kontrolelement, som viser et billede.

Afkrydsningsfelt

Ikonet Afkrydsningsfelt

Tilføjer et afkrydsningsfelt som du kan bruge til at slå en funktion til eller fra.

Alternativknap

Ikonet Indstillingsknap

Tilføjer en knap, der tillader en bruger at vælge mellem et antal indstillinger. Grupperede indstillingsknapper skal have en sammenhængende tabulator-rækkefølge i fanebladene. De er almindeligvis omgivet af et gruppefelt. Hvis du har to grupper af indstillingsknapper, skal du indsætte en tabulator-rækkefølge mellem de gruppers rækkefølger. For eksempel til den anden gruppes ramme eller til ethvert andet kontrolelement i dialogen med undtagelse af en anden Indstillingsknap.

Etiketfelt

Ikonet Etiketfelt

Tilføjer et felt til visning af tekstetiketter. Disse etiketter er kun til visning af foruddefineret tekst og ikke til indtastning af tekst.

Tekstfelt

Ikonet Tekstfelt

Tilføjer et indtastningsfelt, hvor du kan indtaste og redigere tekst.

Rulleliste

Ikonet Listefelt

Tilføjer en boks, hvor du kan klikke på et element på en liste.

Kombinationsfelt

Ikonet Kombinationsfelt

Tilføjer en kombinationsfelt. En kombinationsfelt er en enkeltlinjet rulleliste, som en bruger kan klikke og så vælge et punkt fra listen. Hvis du vil, kan du gøre elementerne i kombinationsfeltet skrivebeskyttede.

Vandret rullebjælke

Ikonet Vandret rullebjælke

Tilføjer en vandret rullebjælke til dialogen.

Lodret rullebjælke

Ikonet Lodret rullebjælke

Tilføjer en lodret rullebjælke til dialogen.

Gruppefelt

Ikonet Gruppefelt

Tilføjer en ramme, som du kan bruge til visuelt at gruppere lignende kontrolelementer såsom alternativknapper.

note

For at definere to forskellige grupper af alternativknapper, vær sikker på at tabulatorindekset for grupperammen er mellem tabulatorindekserne for de to grupper.


Statuslinje

Ikonet Fremdriftsbjælke

Tilføjer en statuslinje til dialogen.

Vandret linje

Ikonet Vandret linje

Tilføjer en vandret linje til dialogen.

Lodret linje

Ikonet Lodret linje

Tilføjer en lodret linje til dialogen.

Datofelt

Ikonet Datofelt

Tilføjer et datofelt.

Hvis du tildeler egenskaben "rullegardin" til datofeltet, kan en bruger rulle en kalender ned for at vælge en dato.

Klokkeslætsfelt

Ikonet Tidsfelt

Tilføjer et klokkeslætsfelt.

Numerisk felt

Ikonet Numerisk felt

Tilføjer et numerisk felt.

Valutafelt

Ikonet Valutafelt

Tilføjer et valutafelt.

Formateret felt

Ikon Formateret felt

Tilføjer et tekstfelt, hvor du kan angive formateringen for tekst, som bliver indtastet eller udskrevet såvel som enhver begrænsende værdier.

Felt med mønster

Ikonet Mønsterfelt

Tilføjer et maskeret felt. Et maskeret felt består af en indlæsningsmaske og en tegnmaske. Indlæsningsmasken bestemmer hvilke brugerdata, der kan indtastes. Tegnmasken bestemmer tilstanden på det maskerede felt, når formularen indlæses.

Filvalg

Ikonet Filvalg

Tilføjer en knap, som giver dig mulighed for at vælge en fil.

Vælg

Ikonet Vælg

Aktiverer eller deaktiverer markeringstilstanden. I denne tilstand kan du vælge kontrolelementerne i en dialog, så du kan redigere dem.

Egenskaber

Ikonet Egenskaber

Åbner en dialog, hvor du kan redigere egenskaber for det valgte kontrolelement.

Aktiver testtilstand

Ikonet Aktiver Testmodus

Starter testtilstand. Brug ikonet luk for at forlade testtilstand.

Administrer sprog

Ikonet Håndter sprog

Åbner en dialog, hvor du kan aktivere eller administrere flere sæt af dialogressourcer for flere sprog.

Træ-kontrolelement

Ikonet Trækontrol

Tilføjer et træ-kontrolelement som kan vise en hierarkisk liste. Du kan udfylde listen med dit program, ved at bruge API kaldet (XtreeControl).

Tabelkontrol

Ikonet Tabelkontrol

Tilføjer et kontrolelement, som kan vise tabeldata. Du kan udfylde data med dit program ved hjælp af API-kald.

Hyperlink-kontrolelement

Ikonet Indsæt hyperlink-kontrol

Tilføjer et hyperlink-kontrolelement, som kan åbne en adresse i webbrowseren.

Støt os venligst!