Pausepunkt

Indsætter et pausepunkt i programlinjen.

Pausepunktet bliver indsat ved markørens position. Brug et pausepunkt til at afbryde et program lige præcis før en fejl opstår. Du kan derefter fejlsøge programmet ved at køre det i tilstanden Enkelt trin, indtil fejlen opstår. Du kan også bruge ikonet Observatør for at kontrollere indholdet af de relevante variable.

Ikon

Pausepunkt

Støt os venligst!