Hændelser

Definér hændelsestildelinger for det valgte kontrolelement eller dialog. Hvilke hændelser, der er tilgængelige, afhænger af typen af det valgte kontrolelement.

Ved fokus

Denne hændelse indtræffer, hvis et kontrolelement kommer i fokus.

Når fokus mistes

Denne hændelse indtræffer, hvis et kontrolelement mister fokus.

Tast trykket

Denne hændelse indtræffer, når burgeren trykker en vilkårlig tast, mens kontrolelementet har fokus.

Tast sluppet

Denne hændelse indtræffer, når brugeren slipper en tast, mens kontrolelementet har fokus.

Ændret

Denne hændelse indtræffer, når kontrolelementet mister fokus, og indholdet af kontrolelementet blev ændret, siden det tabte fokus.

Tekst ændret

Denne hændelse indtræffer, hvis du indtaster eller modificere en tekst i et indtastningsfelt.

Elementstatus ændret

Denne hændelse indtræffer, hvis status for kontrolelementfeltet er ændret, for eksempel fra afkrydset til ikke afkrydset.

Mus indenfor

Denne hændelse indtræffer, når musen går ind over kontrolelementet.

Musebevægelse ved tastetryk

Denne hændelse indtræffer, når musen bliver trukket, mens en tast bliver trykket ned.

Mus flyttet

Denne hændelse indtræffer, når musen flyttes over kontrolelementet.

Museknap trykket

Denne hændelse indtræffer, når museknappen bliver trykket ned, imens musemarkøren er på kontrolelementet.

Museknap sluppet

Denne hændelse indtræffer, når museknappen bliver sluppet, imens musemarkøren er på kontrolelementet.

Mus udenfor

Denne hændelse indtræffer, når musen forlader kontrolelementet.

Ved justering

Dnne hændelse indtræffer, når en rullebjælke bliver trukket.

Støt os venligst!