Generelt

Definer egenskaberne for det valgte kontrolelement eller den valgte dialog. Hvilke egenskaber, der er tilg√¶ngelige, afh√¶nger af typen af det valgte kontrolelement. De f√łlgende egenskaber er derfor ikke tilg√¶ngelige for alle typer af kontrolelementer.

Aktiveret

Vælg "Ja" for at aktivere kontrolelementet. Hvis kontrolelementet er deaktiveret, er det markeret inaktivt i dialogen.

Antal decimaler

Angiver antal decimaler vist for et numerisk- eller valutakontrolelement.

Baggrundsfarve

Angiver baggrundsfarven for det nuværende kontrolelement.

Bredde

Angiver bredden på det aktuelle kontrolelement eller den aktuelle dialog.

Dato

Angiver den standarddato som skal vises i kontrolelementet Dato.

Datoformat

Angiv det √łnskede format for et datokontrolelement. Et datokontrolelement fortolker brugerens indtastning afh√¶ngigt af denne formatindstilling.

Etiket

Specificerer etiketten for det aktuelle kontrolelement. Etiketten bliver vist sammen med kontrolelementet.

Du kan oprette etiketter, der strækker sig over flere linjer, ved at indsætte manuelle linjeskift i etiketten med Skift+Enter.

Flerlinjet indtastning

Vælg "Ja" for at tillade indtastningen af flere linjer i kontrolelementet. Tryk på Enter for at indsætte et manuelt linjeskift i kontrolelementet.

Foranstil symbol

Vælg "Ja" for at vise det foranstillede valutasymbol i valutakontrolelementer, når et tal bliver indtastet.

Forl√łbsv√¶rdi

Angiv en fremgangsværdi for et statusmeterkontrolelement.

Formatkontrol

Vælg "Ja" for kun at tillade indtastning af gyldige tegn i et numerisk, valuta-, dato- eller klokkeslætskontrolelement.

Forsinkelse

Specificerer forsinkelsen i millisekunder mellem en rullebj√¶lkes udl√łserh√¶ndelser. En udl√łserh√¶ndelse indtr√¶ffer, n√•r du klikker p√• en rullebj√¶lkes pile eller baggrundsomr√•de. Repeterende udl√łserh√¶ndelser forekommer, hvis du holder museknappen nede, n√•r du klikker p√• en rullebj√¶lkes pile eller baggrundsomr√•de. Hvis du vil, kan du inkludere gyldige tidsenheder med det tal, som du indtaster, for eksempel 2 s eller 500 ms.

Gentag

Gentager udl√łserh√¶ndelser n√•r du holder museknappen nede p√• et kontrolelement, f.eks. en rulleknap.

Grafik

Angiv kilden til grafikken til en knap eller et grafisk kontrolelement. Klik "..." for at vælge en fil.

Hjælp-URL

Angiver hjælp-URL'en, der bliver kaldt, når du trykker F1, mens fokus er på et konkret kontrolelement. Brug for eksempel formatet HID:1234 til kalde Hjælp-ID 1234.

Definer milj√łvariablen HELP_DEBUG til 1 for at vise Hj√¶lpe-IDer som udvidet hj√¶lpetips.

Hjælpetekst

Indtast en hjælpetekst, som bliver vist som et tip ("boblehjælp"), når musen hviler over kontrolelementet.

H√łjde

Angiv h√łjden p√• det nuv√¶rende kontrolelement eller dialogen.

H√łjeste dato

Angiv den √łvre gr√¶nse for et datokontrolelement.

Igansætter redigering i stop-tilstand.

Specificerer hvad der sker når redigering afbrydes ved at vælge en anden gren i træet, en ændring i træets data, eller ved en anden måde.

Ved at sætte denne egenskab til SAND gemmes ændringer automatisk når redigeringen afbrydes. FALSK betyder at redigeringen annulleres og ændringer tabes.

Standardværdien er FALSE.

Interval

Angiver op- og nedtællingsintervallet for rulleknapkontrolelementer.

Justering

Angiver justeringsindstillingen for det valgte kontrolelement.

Kant

Angiver kanttypen for det nuværende kontrolelement.

Klokkeslætsformat

Vælg formatet, som skal bruges til klokkeslætskontrolelementer.

Knaptype

Marker en knaptype. Knaptyper bestemmer, hvilken type handling, der initieres.

Lille ændring

Angiv antal enheder, der skal rulles, når en bruger klikker på en pil til en rullebjælke.

Linjeantal

Indtast det antal linjer, der skal vises i et listekontrolelement. For kombinationsfelter vil denne indstilling kun være aktiv, hvis rullegardinindstillingen er aktiveret.

Listeelementer

Angiver værdierne i et listekontrolelement. En linje svarer til et punkt på listen. Tryk på Skift+Enter for at indsætte en ny linje.

Maks. fremgangsværdi

Angiv den maksimale værdi af et statusmeterkontrolelement.

Maks. klokkeslæt

Angiv den maksimale klokkeslætsværdi for et klokkeslætskontrolelement.

Maks. rulleværdi

Specificerer rullefeltets maksimumsværdi.

Maks. tekstlængde

Angiv det maksimale antal tegn, som brugeren kan indtaste.

Maks. værdi

Angiv maksimumværdi for det nuværende kontrolelement.

Manuelt linjeskift

Vælg "Ja" for at tillade manuelle linjeskift i flerlinjede kontrolelementer.

Markering

Specificerer sekvensen af de valgte elementer, hvor "0" modsvarer det f√łrste element. Multimarkering skal v√¶re aktiveret, for at man kan v√¶lge mere end √©t element.

Klik på knappen ... for at åbne dialogen Markering.

Klik p√• elementet eller elementerne, som du vil markere. S√łrg for, at indstillingen Multimarkering er valgt, hvis du vil markere mere end √©t element.

Min. dato

Angiv den nedre grænse for et datokontrolelement.

Min. fremgangssværdi

Angiv den mindste værdi af et statusmeterkontrolelement.

Min. klokkeslæt

Angiv minimum klokkeslætsværdi for et klokkeslætskontrolelement.

Min. rulleværdi

Specificerer rullefeltets minimumsværdi.

Min. værdi

Angiv minimumsværdi for det nuværende kontrolelement.

Multimarkering

Vælg "Ja" for at tillade markeringen af flere punkter i listekontrolelementer.

Navn

Indsæt et navn for det nuværende kontrolelement. Dette navn bruges til at identificere kontrolelementet.

Papirretning

Angiv retningen for en rullebjælke.

Redigerbar

Angiver om grenene på træ-kontrolelement er redigerbare.

Standardværdien er FALSE.

Redigeringsmaske

Angiver redigeringsmasken for et m√łnsterkontrolelement. Det er en tegnkode, som definerer inputformater for kontrolelementet.

Du skal angive en masketegn for hvert tegn, som skal indtastes i redigeringsmasken, for at begr√¶nse input til v√¶rdierne, som er opremset i den f√łlgende tabel:

Tegn

Betydning

L

En tekstkonstant. Dette tegn kan ikke ændres af brugeren.

a

Tegnene fra a til z kan indtastes her. Hvis et stort bogstav indtastes, vil det automatisk blive konverteret til et lille bogstav.

A

Tegnene A-Z kan indtastes her. Hvis et lille bogstav indtastes, konverteres det automatisk til et stort bogstav

c

Tegnene a til z og 0-9 kan indtastes her. Hvis et stort bogstav indtastes, konverteres det automatisk til et lille bogstav.

C

Tegnene a til z og 0-9 kan indtastes her. Hvis et lille bogstav indtastes, konverteres det automatisk til et stort bogstav

N

Kun tegnene 0-9 kan indtastes.

x

Alle tegn der kan udskrives kan indtastes.

X

Alle tegn der kan udskrives kan indtastes. Hvis et lille bogstav bliver brugt, konverteres det automatisk til et stort bogstav.


Rod vist

Specificerer om rodgrenen på træ-kontrolelement bliver vist.

Hvis rod vist er sat til FALSK er rod knuden for en model ikke længere en gyldig knude for træ-kontrolelementet og kan ikke bruges sammen med XTreeControl metoderne.

Standardværdien er SAND.

Rullebjælke

Tilf√łjer den rullebj√¶lke type som du angiver for en tekstboks.

Rullebjælke

Tilf√łjer den rullebj√¶lketype, som du angiver, til et tekstfelt.

Rullegardin

Vælg "Ja" for at aktivere indstillingen rullegardin for liste- eller kombinationsfeltkontrolelementer. Et rullegardinskontrolfelt har en pileknap, som du kan klikke på for at åbne en liste af eksisterende formularelementer.

Rulleknap

V√¶lg "Ja" for at tilf√łje rulleknapper til et numerisk, valuta-, dato- eller klokkesl√¶tskontrolelement for at tillade √¶ndring af inputv√¶rdi ved brug af piletaster.

Rulleværdi

Angiver startværdien for en rullebjælke. Dette bestemmer placeringen af rullebjælkens skydeknap.

R√¶kkef√łlge

Angiv r√¶kkef√łlgen for, hvordan kontrolelementerne modtager fokus, n√•r tabulatortasten bliver trykket i dialogen. N√•r en bruger √•bner en dialog, vil kontrolelementet med det laveste nummer (0) modtage fokus. Tryk p√• Tab-tasten fokuserer de √łvrige kontrolelementer i den r√¶kkef√łlge, som angivet ved deres numre.

Som udgangspunkt vil kontrolelementerne blive nummereret i den r√¶kkef√łlge, de bliver tilf√łjet i dialogen. Du kan √¶ndre r√¶kkef√łlgen af numre for kontrolelementer. LibreOffice Basic opdaterer r√¶kkef√łlgenumre automatisk for at undg√• ens numre. Kontrolelementer, som ikke kan fokuseres, er ogs√• tildelt en v√¶rdi, men disse kontrolelementer bliver sprunget over, n√•r du bruger tabulatortasten.

R√¶kkeh√łjde

Angiver h√łjden p√• hver r√¶kke gennem et hierarkisk kontrolelement, i pixels.

Hvis den angivne v√¶rdi er mindre end eller lig med nul, vil r√¶kkeh√łjden v√¶re den maksimale h√łjde af alle r√¶kker.

Standardværdien er 0.

Side (trin)

Angiv nummeret på dialogsiden, for hvilken det aktuelle kontrolelement er tildelt, eller sidenummeret på dialogen, du vil redigere. Hvis en dialog kun har en enkelt side, indstilles dens Side (step)-værdi til 0.

V√¶lg Side (step)= 0 for g√łre et kontrolelement synligt p√• alle dialogsider.

For at skifte mellem dialogsider under k√łrselstid, skal du oprette en makro der √¶ndrer v√¶rdien af Side (step).

Skalering

Skalerer billedet til at passe til kontrolelementst√łrrelsen.

Skrivebeskyttet

Vælg "Ja" for at forhindre brugeren i at redigere værdien af det aktuelle kontrolelement. Kontrolelementet er aktiveret og kan have fokus men kan ikke ændres.

Standardknap

V√¶lg "Ja" for at g√łre den aktuelle knap til kontrolelements standardvalg. Et tryk p√• Tilbage i dialogen aktiverer standardknappen.

Stor ændring

Angiv antal enheder, der skal rulles, når en bruger klikker i området mellem skydeknappen og pilene på en rullebjælke.

Synlig st√łrrelse

Angiver længden af skydeknappen på en rullebjælke.

Tabulatorstop

V√¶lg fokusopf√łrsel for det nuv√¶rende kontrolelement, n√•r man benytter tasten Tab.

Standard

Kun kontrolelementer til input får fokus, når man bruger tasten Tabulator. Kontrolelementer uden input som for eksempel kontrolelementer til titler springes over.

Nej

Ved brug af tabulatortasten springer fokus over kontrolelementet.

Ja

Kontrolelementet kan vælges med tabulatortasten.


Tegn til adgangskoder

Indtast et tegn, der skal vises i stedet for tegnene, som skrives. Dette kan bruges til indtastning af adgangskoder i kontrolelementer til tekst.

Tegnmaske

Angiv de oprindelige v√¶rdier der skal vises i et m√łnsterkontrolelement. Dette hj√¶lper brugeren til at identificere, hvilke v√¶rdier der er tilladte i et m√łnsterkontrolelement. Tegnmasken er begr√¶nset af formatet angivet ved redigeringsmasken.

Tegnsæt

Marker den skrifttype, der skal bruges til at vise indholdet af det nuværende kontrolelement.

Tilstand

Marker markeringstilstanden for det aktuelle kontrolelement.

Titel

Angiv titlen på dialogen. Klik på kanten af dialogen for at vælge dialogen.

Titler bruges udelukkende til visuel mærkning af en dialog, og kan kun indeholde en enkelt linje. Bemærk, når du arbejder med makroer, bliver kontrolelementer kun kaldt via egenskaben Navn.

Tredobbelt status

Vælg "Ja" for at tillade et afkrydsningsfelt at have tre tilstande (afkrydset, uafkrydset og markeret inaktiv) i stedet for to (afkrydset og uafkrydset).

Tusindtalsskilletegn

Vælg "Ja" for at vise tusindtalsskilletegn i numeriske kontrolelementer og valutakontrolelementer.

Type af markering

Specificerer markeringstilstanden der er aktiveret for dette træ-kontrolelement.

Udfyld automatisk

Vælg "Ja" for at aktivere funktionen Udfyld automatisk for det valgte kontrolelement.

Udskriv

Vælg "Ja" for at inkludere det aktuelle kontrolelement i et dokuments udskrift.

Valutasymbol

Angiv valutasymbolet, som skal bruges til valutakontrolelementer.

Vis håndtag

Angiver om håndtagene for elementerne skal vises.

Håndtagene er punkterede linjer, som visualiserer hierarkiet af det hierarkiske kontrolelement.

Standardværdien er SAND.

Vis rodhåndtag

Angiver om håndtagene for grenene også skal vises for rod niveau.

Standardværdien er SAND.

Værdi

Angiv værdien for det nuværende kontrolelement.

X-position

Angiv det aktuelle kontrolelements afstand fra den venstre side af dialogen.

Y-position

Angiv det aktuelle kontrolelements afstand fra toppen af dialogen.

St√łt os venligst!