Kommandostakvindue

Kommandostakken giver dig mulighed for at overvåge sekvensen af procedurer og funktioner under udførelsen af et program. Procedurerne og funktionerne vises fra bund til top med det seneste funktions- eller procedurekald øverst på listen.

Støt os venligst!