Hændelses-drevne dokument-makroer

Denne sektion beskriver, hvordan skripts tildeles program-, dokument eller formular-hændelser.

Du kan automatisk udføre en, når en angiven software hændelse indtræder ved at tildele den ønskede makro til hændelsen. Den følgende tabel giver et overblik over dokumenthændelser og på hvilket tidspunkt en tildelt makro udføres.

Hændelse

En tildelt makro bliver udført...

rutine

Start program

…efter et LibreOffice-program er startet.

OnStartApp

Luk program

...før et LibreOffice-program er afsluttet.

OnCloseApp

Dokument oprettet

…Nyt dokument oprettet med Filer - Ny(t) eller med ikonet Ny(t). Bemærk, at denne hændelse også skyder, når Basic IDE åbnes.

OnCreate

Nyt dokument

...efter et nyt dokument er blevet oprettet med Filer - Ny(t) eller med ikonet Ny(t).

OnNew

Dokument-indlæsning færdig

…før et dokument er åbnet med Filer - Åbn eller med ikonet Åbn.

OnLoadFinished

Åbn dokument

...efter et dokument er åbnet med Filer - Åbn eller med ikonet Åbn.

OnLoad

Dokumentet vil blive lukket

...før et dokument bliver lukket.

OnPrepareUnload

Dokument lukket

...efter et dokument er blevet lukket. Bemærk at hændelsen "Gem dokument" også kan forekomme, når dokumentet bliver gemt før lukning.

OnUnload

-no UI-

OnLayoutFinished

Visning oprettet

Dokumentet vises. Bemærk, at denne hændelse også indtræffer, når der oprettes en kopi af et dokument.

OnViewCreated

Visningen vil blive lukket

Dokument-layout bliver fjernet.

OnPrepareViewClosing

Visning lukket

Dokument-layout ryddes før dokumentlukning.

OnViewClosed

Aktiver dokument

...efter et dokument er bragt i forgrunden.

OnFocus

Deaktiver dokument

...efter et andet dokument er bragt i forgrunden.

OnUnfocus

Gem dokument

...før et dokument bliver gemt med Filer - Gem eller ikonet Gem, under forudsætning af et dokumentnavn allerede er blevet specificeret.

OnSaveAs

Dokumentet er blevet gemt

...efter et dokument er gemt med Filer - Gem eller ikonet Gem, under forudsætning af et dokumentnavn allerede er blevet specificeret.

OnSaveDone

Lagring af dokumentet mislykkedes

Dokumentet kunne ikke gemmes.

OnSaveFailed

Gem dokument som

...før et dokument bliver gemt med et angivet navn (med Filer - Gem som, eller med Filer - Gem eller ikonet Gem, hvis et dokumentnavn endnu ikke er blevet specificeret).

OnSaveAs

Dokumentet er blevet gemt som

... efter et dokument blev gemt med et angivet navn (med Filer - Gem som, eller med Filer - Gem eller med ikonet Gem, hvis et dokumentnavn endnu ikke er blevet specificeret).

OnSaveAsDone

'Gem som' mislykkedes

Dokumentet kunne ikke gemmes.

OnSaveAsFailed

-no UI-

Når dokumentets disk-placering er ændret, for eksempel efter handlingen Filer ▸ Gem som-

OnStorageChanged

Lagring eller eksport af en kopi af et dokument

…før et dokument er gemt med ikonerne Filer - Gem en kopi, Filer - Eksporter, Filer - Eksporter som PDF eller Gem.

OnCopyTo

Dokumentkopi er oprettet

…efter et dokument er gemt med ikonerne Filer ▸ Gem en kopi, Filer ▸ Eksporter, Filer ▸ Eksporter som PDF eller Gem.

OnCopyToDone

Oprettelse af dokumentkopi mislykkedes

Dokumentet kunne ikke kopieres eller eksporteres.

OnCopyToFailed

Udskriv dokument

…efter at dialogen Udskriv er lukket, men før den egentlige udskrivningsproces begynder. Denne hændelser forekommer ved hver udskreven kopi.

OnPrint

-no UI-

...efter dokumentets sikkerhedsindstillinger er ændret.

OnModeChanged

'Modificeret' status blev ændret

Et dokuments modificerede status er blevet ændret.

OnModifyChanged

Dokumentitel ændret

Når dokumentets titel bliver opdateret.

OnTitleChanged

Indlæste en sub-komponent

…efter en database-formular er blevet åbnet.

OnSubComponentOpened

Lukket en sub-komponent

...efter en database-formular er blevet lukket.

OnSubComponentClosed

Udskrivning af formularbreve startede

...før udskrivning af formularbreve med menuerne Filer ▸ Udskriv eller Funktioner ▸ Brevfletning.

OnMailMerge

Udskrivning af formular afsluttet

…efter udskrivning af formularbreve med menuerne Filer ▸ Udskriv eller Funktioner ▸ Brevfletningsguide.

OnMailMergeFinished

Udskrivning af formularfelter startede

…før udskrivning af formularfelter.

OnFieldMerge

Udskrivning af formularfelter afsluttet

…efter udskrivning af formularfelter.

OnFieldMergeFinished

Modificer sideantal

Når sideantallet ændres.

OnPageCountChanged


note

De fleste hændelser er forbundet med dokumenter, undtagen OnStartApp, OnCloseApp, OnCreate og OnLoadFinished, som sker på programniveau. Hændelserne OnSubComponentOpened og OnSubComponentClosed udløses af databaseformularer.


tip

Writer-dokumenter udløses af de angivne hændelser: OnLayoutFinished, OnMailMerge, OnMailMergeFinished, OnFieldMerge, OnFieldMergeFinished og OnPageCountChanged.


Tildeling af en makro til en hændelse

 1. Vælg Funktioner - Tilpas og klik på fanebladet Hændelser.

 2. Vælg om du ønsker, at tildelingen skal være gyldigt globalt eller kun i det aktuelle dokument i rullelisten Gem som.

 3. Vælg hændelsen fra Hændelse.

 4. Klik på Makrovælgeren. og vælg den makro, der skal tildeles den valgte hændelse.

 5. Klik på OK for at definere makroen.

 6. Klik på OK for at lukke dialogen.

Fjernelse af tildelingen af en makro til en hændelse

 1. Vælg Funktioner - Tilpas og klik på fanebladet Hændelser.

 2. Vælg om du vil fjerne en global tildeling eller en tildeling, der kun er gyldig i det aktuelle dokument, ved at vælge indstillingen i rullelisten Gem i.

 3. Vælg den hændelse, som indeholder den tildeling, der skal fjernes fra Hændelse.

 4. Klik på Fjern.

 5. Klik på OK for at lukke dialogen.

Udover at tildele makroer til hændelser kan man overrvåge hændelser udløst i LibreOffice-dokumenter.

Støt os venligst!