Administation af biblioteker og moduler

Grundlæggende biblioteksbeholdere

LibreOffice Basic-biblioteker kan lagres i 3 forskellige beholdere:

For at tilgå makroer, der er lagret i bibliotekerne Programmakroer eller Mine Makroer fra en anden container, herunder dokument-containeren, bruger du GlobalScope specifier.

Administation af biblioteker

Oprettelse af et nyt bibliotek

 1. Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic og klik på Administration eller klik på ikonet Vælg modul i Basic-IDE'en for at åbne dialogen Makroadministration.

 2. Klik på fanebladet Biblioteker.

 3. Vælg, hvor du vil du vil tilknytte biblioteket på listen Placering. Hvis du vælger Programmakroer og dialoger, vil biblioteket tilhøre programmet LibreOffice og være tilgængelig i alle dokumenter. Hvis du vælger et dokument, bliver biblioteket knyttet til dette dokument og er kun tilgængeligt derfra.

 4. Klik på Ny og indtast et navn for at oprette et nyt bibliotek.

Importer et bibliotek

 1. Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic og klik på Administration eller klik på ikonet Vælg modul i Basic-IDE'en for at åbne dialogen Makroadministration.

 2. Klik på fanebladet Biblioteker.

 3. Vælg, hvor du vil du vil tilknytte biblioteket på listen Placering. Hvis du vælger Programmakroer og dialoger, vil biblioteket tilhøre programmet LibreOffice og være tilgængelig i alle dokumenter. Hvis du vælger et dokument, bliver biblioteket knyttet til dette dokument og er kun tilgængeligt derfra.

 4. Klik på Tilknyt... og vælg det bibliotek, du ønsker at tilknytte.

 5. Marker alle biblioteker, der skal importeres i dialogen Importer biblioteker. Dialogen viser alle biblioteker, som er indeholdt i den valgte fil.

 6. Hvis du i stedet for at importere biblioteket vil tilknytte det som en ekstern reference, skal du markere feltet Indsæt som reference (skrivebeskyttet). Skrivebeskyttede biblioteker tilknyttet er fuldt ud funktionelle men kan ikke ændres i Basic-IDE'en.

 7. Marker feltet Erstat eksisterende biblioteker, hvis du ønsker, at eksisterende biblioteker med samme navn skal overskrives.

 8. Klik på OK for at importere biblioteket.

Eksporter et bibliotek

 1. Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic og klik på Administration eller klik på ikonet Vælg modul i Basic-IDE'en for at åbne dialogen Makroadministration.

 2. Klik på fanebladet Biblioteker.

 3. På listen Placering specificerer du, hvor dit bibliotek er gemt. Vælg det bibliotek, du vil eksportere. Bemærk, at du ikke kan eksportere Standardbiblioteket.

 4. Klik på Eksport...

 5. Choose whether you want to export the library as an extension or as a BASIC library.

 6. Klik på OK.

 7. Vælg hvortil biblioteket skal eksporteres

 8. Klik på Gem for at eksportere biblioteket.

Sletning af et bibliotek

 1. Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic og klik på Administration eller klik på ikonet Vælg modul i Basic-IDE'en for at åbne dialogen Makroadministration.

 2. Klik på fanebladet Biblioteker.

 3. Vælg biblioteket, som skal slettes fra listen.

 4. Klik på Slet.

Administration af moduler og dialoger

Oprettelse af et nyt modul eller en ny dialog

 1. Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic og klik på Administration eller klik på ikonet Vælg modul i Basic-IDE'en for at åbne dialogen Makroadministration.

 2. Klik på fanebladet Moduler eller fanebladet Dialoger.

 3. Marker biblioteket hvor modulet vil blive indsat og klik på Nyt.

 4. Indtast et navn for modulet eller dialogen og klik på OK.

Omdøbning af et modul eller en dialog

 1. Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic og klik på Administration eller klik på ikonet Vælg modul i Basic-IDE'en for at åbne dialogen Makroadministration.

 2. Med kort pause mellem klikkene skal du klikke to gange på modulet, der skal omdøbes. Indtast det nye navn.

  I Basic-IDE'en skal du højreklikke på navnet på modulet eller dialogen i fanebladene i bunden af skærmen, vælge Omdøb og indtaste det nye navn.

 3. Tryk på Enter for at bekræfte dine ændringer.

Sletning af et modul eller en dialog

 1. Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic og klik på Administration eller klik på ikonet Vælg modul i Basic-IDE'en for at åbne dialogen Makroadministration.

 2. Klik på fanebladet Moduler eller fanebladet Dialoger.

 3. Vælg modulet eller dialogen, som skal slettes fra listen. Dobbeltklik på et element for at afsløre underelementer, hvis det er påkrævet.

 4. Klik på Slet.

warning

Permanent sletning et modul sletter alle eksisterende procedurer og funktioner i dette modul.


Organisering af projekter blandt dokumenter og skabeloner

Flytning eller kopiering af moduler mellem dokumenter, skabeloner og programmet.

 1. Åbn alle dokumenter eller skabeloner imellem hvilke du vil flytte eller kopiere moduler eller dialoger.

 2. Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic og klik på Administration eller klik på ikonet Vælg modul i Basic-IDE'en for at åbne dialogen Makroadministration.

 3. For at flytte et modul eller en dialog til et andet dokument skal du klikke på det tilsvarende objekt i listen og trække det til den ønskede placering. En vandret streg angiver målplaceringen for det aktuelle objekt, mens du trækker. Holdtasten nede mens du trækker, hvis du vil kopiere objektet i stedet for flytte det.

Støt os venligst!