Basic-redigering

Basic-editoren tilbyder de normale redigeringsfunktioner, du kender, når der arbejdes i et tekstdokument. Den understøtter funktionerne i menuen Rediger (Klip, Slet, Sæt ind), muligheden for at vælge tekst med Skift-tasten, såvel som markørplaceringsfunktioner (for eksempel, at flytte fra ord til ord med og piletasterne).

Lange linjer kan opdeles i flere dele ved at indsætte et understregstegn _ som sidste to tegn i en linje. Dette forbinder linjen med den følgende linje til en enkelt logisk linje. (Hvis "Indstilling Kompatibel" bruges i samme Basicmodul, gælder linjefortsættelsesmuligheden også for kommentarlinjer.)

Hvis du trykker på ikonet Udfør BASIC på linjen Makro, begynder programudførelsen ved den første linje af Basic-editoren. Programmet udfører den første Sub eller Function hvorefter programudførelsen stopper. "Sub Main" har ingen indflydelse på programudførelsen.

tip

Indsæt din Basic kode mellem linjerne Sub Main og End Sub som du ser når du første gang åbner IDE'et. Alternativt, fjern alle linjer og indsæt så din egen Basic kode.


Navigering i et projekt

Bibliotekslisten

Vælg et bibliotek fra listen Bibliotek til venstre for værktøjslinjen for at indlæse biblioteket i redigeringsprogrammet. Det første modul af det valgte bibliotek vil blive vist.

Objektkataloget

Klik på ikonet Objektkatalog ikon Ikon i makroværktøjslinjen for at vise objektkataloget.

Dialogen viser en liste over alle eksisterende objekter i en hierarkisk repræsentation. Dobbeltklik på et punkt på listen åbner dets underordnede objekter.

For at vise et bestemt modul i editoren eller for at placere markøren i den valgte SUB eller FUNCTION, skal du dobbeltklikke på den tilsvarende linje.

Gemme og indlæse Basic-kildekode

Du kan gemme Basic-kode i en tekstfil for at gemme og importer i andre programmeringssystemer.

warning

Du kan ikke gemme Basic dialoger i en tekstfil.


Gem kildekode til en tekstfil

  1. Vælg modulet som du vil eksporte som tekst fra objektkataloget.

  2. Klik på ikonet Gem kilde som i Makroværktøjslinjen.

  3. Marker et filnavn og klik på OK for at gemme filen.

Indlæsning af kildekode fra en tekstfil

  1. Vælg modulet hvor du vil importere kildekoden fra objektkataloget.

  2. Placer markøren, hvor du vil indsætte programkoden.

  3. Klik på ikonet Indsæt kildetekst i Makroværktøjslinjen.

  4. Vælg tekstfilen som indeholder kildekoden og klik på OK.

Støt os venligst!