Syntaks

Dette afsnit beskriver de basale syntakselementer i LibreOffice Basic. For en detaljeret beskrivelse se den selvstændige LibreOffice Basic-vejledning.

Brug af variable

Her følger en beskrivelse af den grundlæggende brug af variable i LibreOffice Basic.

Brug af Objektkataloget

Objektkataloget giver et overblik over alle moduler og dialoger du har oprettet i LibreOffice.

Brug af procedurer, funktioner og egenskaber

Det følgende beskriver den basale brug af proceurer, funktioner og egenskaber i LibreOffice Basic.

Biblioteker, moduler og dialoger

Her følger en beskrivelse af den grundlæggende brug af biblioteker, moduler og dialoger i LibreOffice Basic.

Støt os venligst!