Grundbegreber

Denne sektion giver en grundlæggende indføring i hvordan man arbejder med LibreOffice Basic.

LibreOffice Basic-kode er baseret pĂĄ subrutiner og funktioner, som er specificerede mellem sektionerne sub...end sub og function...end function. Hver Sub eller Function kan kalde andre Subs og Functions. Hvis du er omhyggelig med at skrive generisk kode til en Sub eller en Function, kan du sandsynligvis genbruge den i andre programmer. Se ogsĂĄ Procedurer og funktioner.

Noteikon

Der gælder visse begrænsninger for navne på dine offentlige variabler, procedurer (sub) og funktioner. Du må ikke bruge det samme navn som på et af modulerne i det samme bibliotek.


Hvad er en Sub?

Sub er den korte form for subroutine (subrutine, underrutine), og bruges til håndtere en bestemt delopgave indenfor et program. Opdeling af et program i subs forbedrer læsbarheden og reducerer antallet af programmørfejl. En sub kan tage argumenter som parametre, men returnerer ikke værdier til den kaldende sub eller function, f.eks.:

GoerNogetMedVaerdierne(MinFoersteVaerdi,MinAndenVaerdi)

Hvad er en Function?

En function er essentielt en sub, som returnerer en værdi. En function kan bruges på højre side af lighedstegnet i en variabelerklæring eller andre steder hvor man normalt bruger værdier, for eksempel:

MinNyeVaerdi = minFunktion(MinVaerdi)

Globale og lokale variable

Globale variable gælder for alle subs og funktioner indenfor et modul. De erklæres i begyndelsen af et modul før den første sub eller function starter.

Variable, som erklæres indenfor en sub eller function, kan kun bruges indenfor denne sub eller function. Disse variable tilsidesætter globale variable med det samme navn og lokale variable med det samme navn der kommer fra overordnede subs eller functions.

Strukturering

Efter opdeling af et program i subrutiner og funktioner (subs og functions), kan man gemme disse som filer, der kan genbruges i andre projekter. LibreOffice Basic understøtter moduler og biblioteker. Subs og functions er altid indeholdt i moduler. Man kan definere at moduler skal være globale eller en del af et dokument. Flere moduler kan kombineres til et bibliotek.

Man kan kopiere eller flytte subs, functions, moduler og biblioteker fra en fil til en anden ved at bruge dialogen Makro.

Støt os venligst!