Makro

Åbner dialogen Makro, hvor du kan oprette, redigere, administrere og udføre LibreOffice Basic-makroer.

Makronavn

Viser navnet på den valgte makro. For at oprette eller ændre navnet på en makro, kan du indtaste et navn her.

Makro fra / Gem makro i

Lister bibliotekerne og modulerne, hvor du kan åbne eller gemme dine makroer. For at gemme en makro sammen med et bestemt dokument, åbn dokumentet, og åbn derefter denne dialog.

Kør / Gem

Kører eller gemmer den aktuelle makro.

Tildel

Åbner dialogen Tilpas, hvor du kan knytte den valgte makro til en menukommando, en værktøjslinje eller en hændelse.

Rediger

Starter LibreOffice Basic-editoren og åbner den valgte makro for redigering.

Ny(t)/Slet

Opretter en ny makro, eller sletter den valgte makro.

For at oprette en ny makro skal du vælge modulet "Standard" i listen Makro fra og så klikke på Ny.

For at slette en makro, vælg den, og klik så på Slet.

Administration

Åbner dialogen Makroadministration, hvor du kan tilføje, redigere eller slette eksisterende makromoduler, dialoger og biblioteker.

Modul/dialog

Opremser de eksisterende makroer og dialoger.

Du kan trække-og-slippe et modul eller en dialog mellem biblioteker.

For at kopiere en dialog eller en makro skal du holde -tasten nede, mens du trækker-og-slipper.

Rediger

Åbner den valgte makro eller dialog for redigering.

Nyt

Opretter et nyt modul.

Opretter en ny dialog.

Fanebladet Biblioteker

Lader dig administrere makrobibliotekerne.

Placering

Marker placeringen, der indeholder de makrobiblioteker, som du vil administrere.

Bibliotek

Lister makrobibliotekerne på den valgte placering.

Rediger

Åbner LibreOffice Basic IDE, så du kan modificer det valgte bibliotek.

Adgangskode

Tildeler eller redigerer adgangskoden til det valgte bibliotek. "Standardbiblioteker" kan ikke have en adgangskode.

Nyt

Opretter et nyt bibliotek.

Navn

Indtast et navn for det nye bibliotek, dialog eller modul.

Tilføj

Find det LibreOffice Basic bibliotek, som du vil føje til den aktuelle liste, og klik så på Åbn.

Støt os venligst!