Information

Lokalitetsindstillingerne styrer formatering af tal, datoer og valuta i LibreOffice Basic. Du kan vælge indstillingerne i ▸ Sprog og lokalitetsindstillinger ▸ Generelt. I Basic formatkoder bruges altid punktum (.) som pladsholder for decimaltegnet fra dine lokalitetsindstillinger. Punktum bliver erstattet med det aktuelle decimaltegn.

Det samme gælder lokalitetsindstillingerne for dato-, klokkeslæt- og valutaformater. Basic-formatkode vil blive fortolket og vist ifølge dine lokalitetsindstillinger.

Farveværdierne for de 16 basale farver er som følger:

Farveværdi

Farvenavn

0

Sort

128

Blå

32768

Grøn

32896

Turkis

8388608

Rød

8388736

Magentarød

8421376

Gul

8421504

Hvid

12632256

Grå

255

Lyseblå

65280

Lysegrøn

65535

Lys turkis

16711680

Lyserød

16711935

Lys magentarød

16776960

Lysegul

16777215

Gennemsigtig hvid


Åbn Funktioner ▸ Makroer ▸ Administrer dialoger og vælg containeren LibreOffice Dialoger.

Åbn Funktioner ▸ Makroer ▸ LibreOffice Basic ▸ Rediger og vælg containeren Programmakroer.

Dette bibliotek skal hentes før kørslen. Kør det følgende udtryk. før du kører nogen makro, der bruger dette bibliotek:

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


warning

Dette udtryk skal tilføjes før den eksekverbare programkode i et modul.


Syntaks:

Returværdi:

Parametre:

Eksempel:

I Basic

I Python

note

Denne metode er kun tilgængelig for Basic-scripts.


note

Denne metode er kun tilgængelig for Python-scripts.


warning

Denne metode kræver installation af APSO (Alternative Python Script Organizer)-udvidelsen. APSOkræver på sin side tilstedeværelse af LibreOffice Python scriptrammen. Hvis APSO eller Python mangler, sker der en fejl.


note

Denne tjeneste er fuldt understøttet i sprogene Basic og Python. Alle eksempler udtrykkes med programmeringssproget Basic og kan let konverteres til Python.


Streng-funktioner

VBA finansielle funktioner

VBA Tids- og datofunktioner

VBA I/O-funktioner

VBA Matematik-funktioner

VBA Objekt-funktioner

Fejlkoder:

1 Der er opstået en undtagelse

2 Syntaksfejl

3 Return uden Gosub

4 Ukorrekt indtastning; prøv igen

5 Ugyldigt Procedurekald

6 Overløb

7 Mangel på hukommelse

8 Array er allerede dimensioneret

9 Index uden for det definerede område

10 Dobbelt definition

11 Division med nul

12 Variable ikke defineret

13 Datatypen passer ikke

14 Ugyldig parameter

18 Processen afbrudt af bruger

20 Resume uden fejl

28 Ikke nok stack hukommelse

35 Sub-procedure eller funktionsprocedure ikke defineret

48 Fejl under indlæsning af DLL-fil

49 Forkert konvention for DLL-kald

51 Intern fejl

52 Ugyldig filenavn or filnummer

53 Fil ikke fundet

54 Ukorrekt filtilstand

55 Fil allerede åben

57 Enhed I/O fejl

58 Filen findes allerede

59 Ukorrekt post-længde

61 Diskette eller harddisk fyldt

62 Læsning efter EOF

63 Ukorrekt postnummer

67 For mange filer

68 Enhed ikke tilgængelig

70 Adgang nægtet

71 Disken er ikke klar

73 Ikke implementeret

74 Omdøbning på forskellige drev er ikke muligt

75 sti/fil adgangsfejl

76 Sti ikke fundet

91 Objektvariabel ikke sat

93 Ugyldigt mønster i strengen

94 Brug af nul ikke tilladt

250 DDE-fejl

280 Afventer svar til DDE-forbindelsen

281 Ingen DDE-kanaler tilgængelige

282 Intet program reagerede på åbning af DDE-forbindelse

283 For mange programmer reagerede på åbning af DDE-forbindelse

284 DDE-kanal låst

285 Eksternt program kan ikke eksekvere DDE-operation

286 Timeout ventende på DDE-svar

287 bruger trykkede ESCAPE under DDE-operation

288 Eksternt program er optaget

289 DDE-operation uden data

290 Data har forkert format

291 Eksternt program blev afsluttet

292 DDE-forbindelsen afbrudt eller ændret

293 DDE-metode kaldt uden åben kanal

294 Ugyldigt DDE-link format

295 DDE-besked gik tabt

296 Indsæt kæde er allerede udført

297 Kædetilstand kan ikke sættes pga. ulovlig kædetitel

298 DDE kræver filen DDEML.DLL

323 Modulet kan ikke indlæses; ugyldigt format

341 Ugyldigt objekt indeks

366 Objekt er ikke tilgængeligt

380 Ukorrekt værdi for egenskab

382 Denne egenskab er skrivebeskyttet

394 Denne egenskab er læsebeskyttet

420 Ugyldig objektreference

423 Egenskab eller metode ikke fundet

424 Objekt nødvendig

425 Ugyldig brug af et objekt

430 OLE Automation er ikke understøttet af dette objekt

438 Denne egenskab eller metode understøttes ikke af objektet

440 OLE automationsfejl

445 Denne handling er ikke understøttet af det angivne objekt

446 Navngivne argumenter understøttes ikke af det givne objekt

447 Den aktuelle sprogindstilling understøttes ikke af det givne objekt

448 Navngivent argument ikke fundet

449 Argumentet er ikke valgfrit

450 Ugyldigt antal argumenter

451 Objektet er ikke en liste

452 ulovligt ordenstal

453 Specificeret DLL-funktion findes ikke

460 Ulovligt klippebordsformat

951 Uventet symbol:

952 Forventet:

953 Symbol forventet

954 Variabel forventet

955 Mærke forventet

956Værdi kan ikke tildeles

957 Variabel allerede defineret

958 Sub- eller Funktions-procedure allerede defineret

959 Label allerede defineret

960 Variabel ikke fundet

961 Matrix eller procedure ikke fundet

962 Procedure ikke fundet

963 Label ikke defineret

964 Ukendt data type

965 Exit forventet

966 Instruktionsblok stadig åben: der mangler

967 Parenteser passer ikke sammen

968 Symbol allerede defineret anderledes

969 Parametre passer ikke til proceduren

970 Ulovligt tegn i tal

971 Array skal være dimensioneret

972 Else/Endif uden If

973 ikke tilladt inden for en procedure

974 ikke tilladt uden for en procedure

975 Specifikation af dimensioner stemmer ikke

976 Ukendt valg:

977 Konstanten omdefineret

978 Programmet er for stort

979 Strenge eller arrays ikke tilladt

1000 Objektet har ikke denne egenskab

1001 Objektet har ikke denne metode

1002 Krævet argument mangler

1003 Ulovligt antal argumenter

1004 Fejl ved gennemførelse af en metode

1005 ikke i stand til at definere egenskab

1006 Egenskab kunne ikke bestemmes

Støt os venligst!