Input/Output til skræm

Pythons standard-outputfil er ikke tilgængelig, når du kører Python-makroer fra menuen Funktioner – Makroer – Kør makro. Præsentation af outputet fra et mdoul kræver Pythons interaktive modul. Funktioner som input(), print(), repr() og str() er tilgængelige fra Python-skallen.

tip

LibreOffice msgbox Python module proposes a msgbox() method that is illustrated in Creating Event Listeners and Creating a dialog handler example pages.


LibreOffice Basic foreslår skærm I/O-funktionerne InputBox(), Msgbox() og Print(). Der findes Python alternativer, der er afhængige af enten LibreOffice API Abstract Windowing Toolkit eller Python-til-Basic funktionskald. Det sidste anvender en syntaks, som med vilje ligger nær på Basics og som bruger et Python-modul, som ligner et Basic-modul. API-scripting-rammen er vant til at udføre Basic-, Beanshell-, JavaScript- og Python-mellemsproglige funktionskald.

Python syntaks:

MsgBox(txt, buttons=0, title=None)

InputBox(txt, title=None, default=None)

Print(txt)

Eksempler:

>>> import screen_io as ui

>>> reply = ui.InputBox('Please enter a phrase', title='Dear user', defaultValue="here..")

>>> rc = ui.MsgBox(reply, title="Confirmation of phrase")

>>> age = ui.InputBox('How old are you?', title="Hi")

>>> ui.Print(age)

Installation:

screen_io Python-modul


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    
    def MsgBox(prompt: str, buttons=0, title='LibreOffice') -> int:
      """ Viser et dialogfelt med en besked og returnerer en værdi.""
      xScript = _getScript("_MsgBox")
      res = xScript.invoke((prompt,buttons,title), (), ())
      return res[0]
    
    def InputBox(prompt: str, title='LibreOffice', defaultValue='') -> str:
      """ Viser et prompt i et dialogfelt, hvor brugeren kan indtaste tekst."""
      xScript = _getScript("_InputBox")
      res = xScript.invoke((prompt,title,defaultValue), (), ())
      return res[0]
    
    def Print(message: str):
      """Udskriver de angivne strenge eller numeriske udtryk i et dialogfelt."""
      xScript = _getScript("_Print")
      xScript.invoke((message,), (), ())
    
    import uno
    from com.sun.star.script.provider import XScript
    def _getScript(script: str, library='Standard', module='uiScripts') -> XScript:
      sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
      mspf = sm.createInstanceWithContext("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", uno.getComponentContext())
      scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
      scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
      xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
      return xScript
  
note

MsgBox and InputBox methods from the Basic service included in the ScriptForge libraries call directly their native Basic counterparts.


uiScripts Basic-modul


    Option Explicit
    Private Function _MsgBox( prompt As String, Optional buttons As Integer, _
        Optional title As String ) As Integer
      _MsgBox = MsgBox( prompt, buttons, title )
    End Function
    Private Function _InputBox( prompt As String, Optional title As String, _
        Optional default As String) As String
      _InputBox = InputBox( prompt, title, default )
    End Function
    Private Sub _Print( msg As String )
      Print msg
    End Sub
  
tip

The Alternative Python Script Organizer (APSO) extension offers a msgbox() function out of its apso_utils module.


Støt os venligst!