Identificerer operativsystemet

Identifikation af operativsystemet kan udføres med Pyrhon- eller Basic-sprog.

note

Egenskaben ComputerName er udelukkende tilgængelig for Windows. Basic-kald til Python-makroer er med til at overvinde begrænsningerne i LibreOffice Basic.


Brug af en Python-klasse:


    """ the_module """
    import os, platform
    class Platform():
      @property
      def ComputerName(self): return platform.node()
      @property
      def DirSeparator(self): return os.sep
      @property
      def isLinux(self): return (self.OSName=='Linux')
      @property
      def isMacOSX(self): return (self.OSName=='Darwin')
      @property
      def isWindows(self): return (self.OSName=='Windows')
      @property
      def OSName(self): return platform.system()
      @property
      def PathDelimiter(self): return os.pathsep
  

Brug af et Basci-klassemodul:

tip

LibreOffice Basic mangler medfødt genkendelse af MacOS X. Genkendelse af platform er mulig ved hjælp af LibreOffice Application Programming Interface (API).    Option Compatible
    Option ClassModule
    Option Explicit
    
    Public Property Get ComputerName As String
      If isWindows Then ComputerName = Environ("ComputerName")
    End Property ' Platform.ComputerName
    
    Public Property Get DirSeparator As String
      DirSeparator = GetPathSeparator()
    End Property ' Platform.DirSeparator
    
    Public Property Get IsLinux As Boolean
      isLinux = ( GetGUIType()=4 ) ' Applies to macOS as well 
    End Property ' Platform.isLinux
    
    Public Property Get IsMacOSX As Boolean
      isMacOSX = ( OSName="MAC" )
    End Property ' Platform.isMacOSX
    
    Public Property Get IsWindows As Boolean
      isWindows = ( GetGUIType()=1 )
    End Property ' Platform.isWindows
    
    Public Property Get OSName As String
      ' Returner platformnavne som "MAC". "UNIX" og "WIN".
      ' Udledt fra funktionen "Tools.UCB..ShowHelperDialogue"
      With GlobalScope.Basiclibraries
        If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
      End With
      Dim keyNode As Object ' com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess
      keyNode = Tools.Misc.GetRegistryKeyContent("org.openoffice.Office.Common/Help")
      OSName = keyNode.GetByName("System")
    End Property ' Platform.OSName
    
    Public Property Get PathDelimiter As String
      Select Case OSName
        Case "MAC", "UNIX" : PathDelimiter = ":"
        Case "WIN" : PathDelimiter = ";"
       End Select
    End Property ' Platform.PathDelimiter
  

Eksempler:

Med Python

>>> from < the_module > import Platform

>>> print(Platform().isMacOSX) # objektegenskaber

True

>>> input(Platform().OSName) # objekt-egenskab

Darwin

Fra menuen Funktioner – Makroer – Kør makro....


    from < the_module > import Platform
    import screen_io as ui
    p = Platform()
    ui.MsgBox(''.join(['isMacOS: ',str(p.isMacOSX)]),0,p.OSName)
  

Med LibreOffice Basic


    Sub Platform_example()
      Dim p As New Platform ' forekomst af platform-klassen
      MsgBox p.isLinux ' objektegenskab
      Udskriv p.isWindows, p.OSName ' objektegenskaber
    End Sub ' Platform_example
  

Støt os venligst!