Administration og placering af Python-scripts

Python-scriptfilerne lagres i filsystemet i mapper, der kontrolleres af LibreOffice. Makroerne kan startes ved installation, på bruger- eller filniveau.

Placiering af Python-scripts

Se Hentning af Sessionsinformation for at få programadgang til placeringer af Python-scripts.

LibreOffice-dialoger

Eksisterende makroer på denne placering (dialoger) blev kopieret af installationsprogrammet og er tilgængelige for alle brugere, og ethvert åbent dokument kan tilgå makroer, der er lagret under dialoger. Du skal have adminstrator-rettigheder for lagre eller redigere makroer her.

Placeringen af LibreOffice Dialoger i filsystemet afhænger af operativsystemet:

Mine makroer

Disse dialoger kan kun tilgås af LibreOffice-brugeren. Ethvert åbent dokument kan tilgå makroer lagret under dialoger. Makroer på denne placering lagres i LibreOffice-brugerprofilen.

Placeringen Mine dialoger ligger i brugerområdet og er afhængigt af operativsystemet:

Dokumentmakroer

Dokumentmakroer er indlejret i dokumentet og er udelukkende tilgængelige, når dokumentet er åbent.

Biblioteker, moduler og makroer

Ligesom Basic-makroer kan Python-markroer organiseres i biblioteker, moduler og makroer.

Oprettelse af et Python-bibliotek

Biblioteker er mapper i dialogtræet. For at oprette et bibliotek tilføjer du en mappe i måldialogen. Bibliotekets og mappens navn er det samme.

Oprettelse af et Python-modul.

Et modul er en Python-fil i et biblioteket eller en dialog. Du opretter et modul ved at tilføje en fil i dialogen.

Python-makroer

En makro er et Python-objekt i et modul.

Støt os venligst!