Oprettelse af Hændelses-Aflyttere

Hændelser, der er iværksat af dialoger, dokumenter, formularer eller grafiske kontrolelementer kan linkes til makroer, hvilket kaldes hændelsesdrevet programmering. De mest almindelige måder at henvise hændelser til makroer er fanebladet Hændelser på menuen Funktioner -- Tilpas... og Dialogredigeringens kontrolpanel for egenskaber, som du finder under menuen Funktioner -- Makroer -- Administrer dialoger....

Grafiske artefakter, tastatur-input, musebevægelser og andre menneske/maskine-interaktioner kan kontrolleres med UNO-modtagere, der holder øje med brugerens adfærd. Modtagere er dynamisk programkodes alternativer til makro-opgaver. Man kan oprette så mange UNO-modtagere som der er hændelser at holde øje med. En enkelt modtager kan også håndtere flere brugerflade-kontroller.

Oprettelse af en hændelses-listener(/overvåger)

Listeners bliver knyttet til kontrol i dialoger, så vel som til dokument- eller formular-hændelser. Listeners bruges også under oprettelse af kørselstidsdialog eller når en dialog i farten skal have kontrolelementer.

Dette eksempel opretter en listener til Button1s kontrol af dialogen Dialog1 i biblioteket Standard.

Med Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, unohelper
     from com.sun.star.awt import XActionListener
     from com.sun.star.awt import ActionEvent
     from com.sun.star.lang import EventObject
     from com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults \
       import OK, CANCEL
     import msgbox as util
       
     _MY_BUTTON = "Button1"
     _MY_LABEL = 'Python lytter...'
     _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider"
       
     def Main(*args):
       ui = createUnoDialog("Standard.Dialog1", embedded=True)
       ui.Title = "Python X[any]Listener"
       ctl = ui.getControl(_MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = _MY_LABEL
       act = ActionListener()
       ctl.addActionListener(act)
       rc = ui.execute()
       if rc == OK:
         MsgBox("Brugeren har set og forstået beskeden.")
       elif rc == CANCEL:
         MsgBox("Brugeren afviste beskeden.")
       ui.dispose() # ui.endExecute
       ctl.removeActionListener(act)
       
     def createUnoDialog(libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Opret en besked fra dens placering """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location)
       return dlg
       
     class ActionListener(unohelper.Base, XActionListener):
       """ Lyt efter og tal antallet af klik på knapper """
       def __init__(self):
         self.count = 0
       
       def actionPerformed(self, evt: ActionEvent):
         self.count = self.count + 1
         #mri(evt)
         if evt.Source.Model.Name == _MY_BUTTON:
           evt.Source.Model.Label = _MY_LABEL+ str( self.count )
       return
       
       def disposing(self, evt: EventObject): # obligatorisk rutine
         pass
       
     def MsgBox(txt: str):
       mb = util.MsgBox(uno.getComponentContext())
       mb.addButton("Ok")
       mb.show(txt, 0, "Python")
       
     g_exportedScripts = (Main,)
   

msgbox.py i {installation}/program/-kataloget har nogle eksempler på knap-listeners.

Med LibreOffice Basic


     Option Explicit
       
     Const MY_LIBRARY = "Standard", MY_DIALOG = "Dialog1", MY_BUTTON = "Button1"
     Const MY_LABEL = "Basic lytter..."
     Dim count As Integer
       
     Sub Main
       Dim libr As Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
       Dim dlg As Object
       Dim ui As Object ' stardiv.Toolkit.UnoDialogControl
       Dim ctl As Object ' stardiv.Toolkit.UnoButtonControl
       Dim act As Object ' com.sun.star.awt.XActionListener
       Dim rc As Object : rc = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
       
       BasicLibraries.LoadLibrary(MY_LIBRARY)
       libr = DialogLibraries.GetByName(MY_LIBRARY)
       dlg = libr.GetByName(MY_DIALOG)
       ui = CreateUnoDialog(dlg)
       ui.Title = "Basic X[any]Listener example"
       count = 0
       ctl = ui.GetControl(MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = MY_LABEL
       act = CreateUnoListener("awt_", "com.sun.star.awt.XActionListener")
       ctl.addActionListener(act)
       Select Case ui.Execute
         Case rc.OK : MsgBox "Brugeren har set og forstået beskeden.",, "Basic"
         Case rc.CANCEL : MsgBox "Brugeren har afvist beskeden.",, "Basic"
       End Select
       ui.dispose ' ui.endExecute()
       ctl.removeActionListener(act)
     End Sub
       
     Private Sub awt_actionPerformed(evt As com.sun.star.awt.ActionEvent)
       ''' Lyt efter og tæl antallet af klik på knapper '''
       With evt.Source.Model
         If .Name = MY_BUTTON Then
           count = count + 1
           .Label = MY_LABEL+Cstr(count)
         End If
       End With
     End Sub ' awt_actionPerformed
       
     Private Sub awt_disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject) ' mandatory Sub
       ' din kode skrives her
     End Sub ' awt_disposing
   

Andre Hændelses-overvågere

Listeners kodes normalt sammen med åbning af en dialog. Talrige tilgange til Listeners er mulige som for eksempel hændelses-håndteringer til dialoger eller hændelsesovervågere til dokumenter eller formularer.

Støt os venligst!