Oprette en dialoghåndtering

Udover at tildele makroer til begivenheder eller oprette begivenhedslyttere, kan man bruge dialoghåndteringer, hvis princip er at definere UNO-nøgleord eller metoder, som mappes til begivenheder, der skal overvåges. Begivenhedshåndteringen er ansvarlig for at udføre metoder med vnd.sun.star.UNO:<method_name>-protokollen. I modsætning til lyttere, som kræver alle understøttede metoder defineret, selv ikke-anvendte, kræver dialoghåndteringer kun to metoder oveni de påtænkte kontrol-kroge scripts.

Fordelene ved denne tilgang er:

Denne mekanisme illustreres hermed for sprogene Basic og Python med en importeret kopi af dialogen Access2Base dlgTrace. Håndtering af undtagelser og lokalisering udelades for klarhedens skyld.

Anvisning af dialogmetoder

Eksporter dialogen Access2Base dlgTrace og importer den til programbiblioteket MyLib.

I ruden Egenskabsredigering under Dialogredigering bruger du fanebladet Hændelser til at erstatte makro-anvisninger med komponent-anvisninger og indtaster de påtænkte metodenavne:

Begivenheder, der er tildelt handlinger, bør nævne protokollen vnd.sun.star.UNO:.

Oprettelse af håndtering

Metoden createDialogWithHandler i tjenesten com.sun.star.awt.DialogProvider2 bruges til at indstille dialogen og den håndtering. Håndteringen er ansvarlig for at implementere grænsefladen com.sun.star.awt.XDialogEventHandler.

warning

Alle komponent-metodenavne skal erklæres udtrykkeligt, når dialoghåndteringen bruges.


Med Python

I dette eksempel er dialogen placeret på computeren.


   # -*- coding: utf-8 -*-
   from __future__ import unicode_literals
     
   import uno, unohelper
   from com.sun.star.awt import XDialogEventHandler
     
   _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider2"
     
   class Console(unohelper.Base, XDialogEventHandler):
     """ Access2Base Konsolhåndtering """
     ''' tilpasset fra « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » af JM Zambon
     https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler '''
     def show(self):
       dialog = self.getDialog("MyLib.dlgTrace", embedded=True)
       dialog.Title = "Konsole"
       dialog.execute()
     
     def callHandlerMethod(self, dialog, event, method):
       if method == '_dump2File':
         event.Source.setLabel("dump requested")
         scr = getBasicScript(script="_DumpToFile", module="Trace",
           library='Access2Base')
         scr.invoke((event,), (), ())
       elif method == '_openHelp':
         _msgbox('Not yet implemented')
         dialog.endDialog(1)
       else:
         return False
     
     def getSupportedMethodNames(self):
       return ('_dump2File', '_openHelp')
     
     def getDialog(self, libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Opret en dialog fra placeringen """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location, self)
       return dlg
     
   
   # def getBasicScript() # see note
      
   def _msgbox(prompt='', title=''):
     ''' Grim MsgBox '''
     import msgbox
     mb = msgbox.MsgBox(uno.getComponentContext())
     mb.addButton('Howdy')
     mb.show(prompt,0,title)
     
   def ConsoleHandler():
     Console().show()
     
   g_exportedScripts = (ConsoleHandler,)
     
   
note

Som ventet onOkHasFocus udløser manglende metode en undtagelse.


tip

På siden Python-kald til LibreOffice Basic finder du en beskrivelse af rutiner i getBasicScript og detaljer om udførelse af sccrpting på tværs af sprog.


Med LibreOffice Basic

I dette eksempel er dialogen indlejret i et dokument og kan ligeledes være placeret på computeren.


   ' <MyLib>.<Handler> module
     
   Public Sub Console_Show()
     Dim dp as Object ' com.sun.star.awt.DialogProvider2
     Dim dialog As Object ' com.sun.star.awt.XDialog, com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     Dim eventHandler As Object ' com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     dp = CreateUnoService("com.sun.star.awt.DialogProvider2")
     dp.Initialize(Array(ThisComponent)) ' hvis dialogen er indlejret i dokumentet
     eventHandler = CreateUnoListener("Console_", "com.sun.star.awt.XDialogEventHandler")
     dialog = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:MyLib.dlgTrace?location=document", eventHandler)
     dialog.Title = "Konsole"
     dialog.execute()
   End Sub ' <Handler>.Console_Show()
     
   Private Function Console_callHandlerMethod(dialog as Object, _
       event As com.sun.star.document.DocumentEvent, _
       metode som Streng) som Boolsk
     ''' Intercept dialog events using .UNO protocol '''
     Console_callHandlerMethod = True
     Select Case method
       Case "_dump2File"
         event.Source.setLabel("dump requested")
         With GlobalScope.BasicLibraries
           If Not .IsLibraryLoaded("Access2Base") Then .LoadLibrary("Access2Base")
         End With
         Access2Base.Trace._DumpToFile
       Case "_openHelp" 
         MsgBox "Not yet implemented",0 , "Howdy"
         'dialog.endDialog(1) hvis dialogen er computer-baseret
       Case Else : Console_callHandlerMethod = False
     End Select
   End Function ' <Handler>.Console_callHandlerMethod
     
   Private Function Console_getSupportedMethodNames()
     Console_getSupportedMethodNames = Array("_dump2File", "_openHelp")
   End Function ' <Handler>.Console _getSupportedMethodNames
     
   ' tilpasset efter « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » af JM Zambon
   ' https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler
   
note

Som ventet udløser den manglende onOkHasFocus-metode en undtagelse.


Støt os venligst!