Åbning af en dialog med Python

LibreOffice statiske dialoger oprettes med Dialogredigering og gemmes ifølge deres natur som personlige (Mine makroer), delte (LibreOffice-makroer) eller dokument-indlejrede. Omvendt konstrueres dynamiske dialoger på kørselstidspunktet fra Basic- eller Python-scripts, eller for den sags skyld, med ethvert andet sprog, der understøttes af LibreOffice supported language . Åbning af statiske dialoger med Python illustreres hermed. Håndtering af undtagelser og internationalisering er udeladt for klarhedens skyld.

Mine makro- eller LibreOffice-makrodialoger

Eksemplerne herunder åbner konsollen Access2Base Trace eller den importerede dialog TutorialsDialog med with menuen Funktioner ▸ Makroer ▸ (menuen) Kør makroer:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def consoleDlg():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Access2Base.dlgTrace?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    def tutorDialog():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:Standard.TutorialsDialog?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (consoleDlg, tutorDialog)
  

Dokumentindlejrede dialoger

Eksemplet herunder åbner en nyligt redigeret dialog Dialog1 fra et dokument med menuen Funktioner ▸ Makroer ▸ Kør makro:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def docDialog():
      """ Vis en dokument-baseret dialog """
      model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
      smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
      dp = smgr.createInstanceWithArguments( "com.sun.star.awt.DialogProvider", (model,))
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Standard.Dialog1?location=document")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (docDialog,)
  

Se eksempler på dynamiske Python-dialoger i msgbox.py i {installation}/program/-kataloget.

Støt os venligst!