Kalde Basic-makroers fra Python

Du kan kalde LibreOffice Basic-makroer fra Python-scripts og til gengæld kan særlige funktioner opnås som fx:

LibreOffice Application Programming Interface (API) Scripting-netværket understøtter mellemsproglige script-udførelse mellem Python og Basic eller andre understøttede programerede sprog for den sags skyld. Argumenter kan passere frem på tværs af kald, forudsat at de repræsenterer primitive data-typer, som begge programmer genkender, og antaget at Scripting-miljøet konverterer den passende.

tip

Det anbefales, at have kendskab til Pythons standardmoduler og LibreOffice API-funktioner inden der udføres mellemsproglige kald fra Python til Basic, JavaScript eller en hvilken som helst anden Script-maskine.


warning

Under kørsel af Python-scripts fra et IDE (Integrated Development Environment = Integreret Udviklingsmiljø) kan den indlejrede Basic-motor i LibreOffice mangle. Undgå Python til LibreOffice Basic-kald i en sådan sammenhæng. Python-miljøet og Universal Networks Objekter (UNO) er fuldt tilgængelige. Se flere oplysninger i Opsætning af et Integreret IDE til Python.


Hent LibreOffice Basic-scripts

LibreOffice Basic-makroer kan være personlige, delte eller indlejrede i dokumenter. For at udføre dem skal Python afviklingsmiljøet være forsynes med placeringerne af Basic-makroer. Implementering af grænsefladen com.sun.star.script.provider.XScriptProvider tillader genfinding af eksekverbare scripts:


		 import uno
		 from com.sun.star.script.provider import Xscript
		   
		 def getBasicScript(macro='Main', module='Module1', library='Standard',
		     isEmbedded=False) -> XScript:
		   '''Grab Basic script-objekt før anvendelse.'''
		   ctx = uno.getComponentContext()
		   smgr = ctx.ServiceManager
		   if isEmbedded:
		     desktop = smgr.createInstanceWithContext('com.sun.star.frame.Desktop', ctx)
		     scriptPro = desktop.CurrentComponent.getScriptProvider()
		     location = "document"
		   else:
		     mspf = smgr.createInstanceWithContext(
		       "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", ctx)
		     scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
		     location = "application"
		   scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+macro+ \
		         "?language=Basic&location="+location
		   xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
		   return xScript
		 

Eksekvering af LibreOffice Basic-scripts

LibreOffice Software Development Kit (SDK) dokumentationen til com.sun.star.script.provider.XScriptgrænsefladen forklarer kald-konventionen for mellemsproglige kald. Funktionskald kræver tre grupper:

Python Syntaks

results = script.invoke((prompt,buttons,title), (), ())

script.invoke((message,), tuple, ())

script.invoke((args), (), results)

Eksempler pĂĄ personlige eller delte scripts

Eksempler i Skærm-input/output forklarer detaljeret Python-til-Basic-kald. Overvågning af dokumenthændelser illustrerer brugen af *args Python idiomer til at udskrive en varierende antal af parametre til dialogen i logningskonsollen Access2Base.

tip

Under udviklingen kan du afbryde udføreæsen af Python-scripts med udvidelsen Xray for at inspicere egenskaber og metoder i UNO-objekter. Udvidelsesfejlhåndteringen APSO tillader inspection af objekter med en af udvidelserne Xray eller MRI.	 def xray(myObject):
	 	 script = getBasicScript(library="XrayTool", module="_Main", macro="Xray")
	 	 script.invoke((myObject,), (), ())
	 

Eksempler pĂĄ indlejrede scripts i dokumenter

Den forenklede Python *args-syntaks kan bruges i forbindelse med LibreOffice Basic-rutiner, som accepterer et varierende antal argumenter. Under Print og SUM kalder Python -funktioner deres Basic-modsvar Print og SUM med den førnævnte funktion getBasicScript. Undtagelseshåndtering gennemgås ikke.


	 # -*- coding: utf-8 -*-
	 from __future__ import unicode_literals
	   
	 def Print(*args):
	   """Skriver de specificerede strenge eller numeriske udtryk i et dialogfelt."""
	   xScript = getBasicScript("Print", "Scripting", embedded=True)
	   xScript.invoke((args), (), ())
	   
	 def SUM(*args):
	   """SUM lægger de specifiecerede taludtryk sammen."""
	   xScript = getBasicScript("SUM", "Scripting", embedded=True)
	   res = xScript.invoke((args), (), ())
	   return res[0]
	   
	 # def getBasicScript() # see above
	   
	 def playWithArgs():
	   Print("Fun with *args ", -9.81, 297864.681974, 8762E-137)
	   Print(SUM(45, -9.81, 297864.681974))
	   Print(SUM(45, -9.81, 297864.681974, 8762E+137))
	   
	 g_exportedScripts = (playWithArgs,)
	 

De dokument-baserede LibreOffice Basic-rutiner Print and SUM accepterer et varierende antal argumenter. Attributterne Private eller Public har ingen virkning. Tjek af argumenttypen er udeladt for klarhedens skyld


	 Option Compatible ' "Standard.Scripting" module
	 Option Explicit
	   
	 Private Sub Print(ParamArray args() As Variant, Optional sep As String = " ")
	   ''' Udskriv stykliste over variabelnumre '''
	   ' alle CStr()-konvertible args accepteres
	   Dim str As String, i As Integer
	   If UBound(args) >= 0 Then
	     For i = 0 To UBound(args)
	       str = str + Cstr(args(i))+ sep 
	     Next i
	   End If
	   Print str
	   End Sub ' Standard.Scripting.Print()
	   
	 Public Function SUM(ParamArray args() As Variant) As Variant
	   ''' SUM sammentæl en variabel liste af tal '''
	   Dim ndx As Integer
	   If UBound(args) >= 0 Then
	     For ndx = 0 To UBound(args)
	       SUM = SUM + args(ndx)
	     Next ndx
	   End If
	 End Function ' Standard.Scripting.SUM()
	 

Støt os venligst!