Kald Basic-makroer fra Python

Du kan kalde LibreOffice Basic-makroer fra Python-scripts og til gengæld kan særlige funktioner opnås som fx:

LibreOffice Application Programming Interface (API)s rammer for scripts understøtter mellemsproglig udførelse af scripts mellem Python og Basic, eller for den sags skyld med andre understøttede programmeringssprog. Argumenter kan videregives frem og tilbage på tværs af kald, forudsat at de repræsenterer primitive datatyper, som begge sprog genkender, og under den antagelse af scripting-rammerne konverterer dem på passende måde.

tip

Det anbefales, at have kendskab til Pythons standardmoduler og LibreOffice API-funktioner inden der udføres mellemsproglige kald fra Python til Basic, JavaScript eller en hvilken som helst anden Script-maskine.


warning

Når du kører Python-scripts fra et integreret udviklingsmiljø (IDE = Integrated Development Environment), kan den LibreOffice-indlejrede Basic-motor være fraværende. Undgå Python-til-LibreOffice Basic-kald til den sammenhæng. Python-miljøet og Universal Networks Objects (UNO) er fuldt tilgængelig. Se mere information på Opsætning af en integreret IDE til Python.


Hent LibreOffice Basic-scripts

LibreOffice Basic-makroer kan være personlige, delte eller indlejrede i dokumenter. For at udføre dem skal Python afviklingsmiljøet være forsynet med Basic-makroernes placeringer. Implementering af brugerfladen com.sun.star.script.provider.XScriptProvider tillader, at af eksekverbare scripts genfindes:


		 import uno
		 from com.sun.star.script.provider import Xscript
		   
		 def getBasicScript(macro='Main', module='Module1', library='Standard',
		     isEmbedded=False) -> XScript:
		   '''Grib Basic-script objekt før kald.'''
		   ctx = uno.getComponentContext()
		   smgr = ctx.ServiceManager
		   if isEmbedded:
		     desktop = smgr.createInstanceWithContext('com.sun.star.frame.Desktop', ctx)
		     scriptPro = desktop.CurrentComponent.getScriptProvider()
		     location = "document"
		   else:
		     mspf = smgr.createInstanceWithContext(
		       "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", ctx)
		     scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
		     location = "application"
		   scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+macro+ \
		         "?language=Basic&location="+location
		   xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
		   return xScript
		 

Udfør LibreOffice Basic-scripts

LibreOffice Software Development Kit (SDK) dokumentationen til com.sun.star.script.provider.XScriptgrænsefladen forklarer kald-konventionen for mellemsproglige kald. Funktionskald kræver tre grupper:

Python-syntaks

results = script.invoke((prompt,buttons,title), (), ())

script.invoke((message,), tuple, ())

script.invoke((args), (), results)

Eksempler på personlige eller delte scripts

Eksempler i input/output til skærm forklarer Python-til-Basic-kald . Overvågning af Dokumenthændelser illustrerer brugen af *args Python-idiom til udskrivning af et varierende antal parametre til Access2Base-konsolens logningsdialog.

tip

Under udviklingen kan du afbryde udførelsen af Python-scripts med udvidelsen Xray for at inspicere egenskaber og metoder i UNO-objekter. Udvidelsesfejlhåndteringen APSO tillader inspection af objekter med en af udvidelserne Xray eller MRI.	 def xray(myObject):
	 	 script = getBasicScript(library="XrayTool", module="_Main", macro="Xray")
	 	 script.invoke((myObject,), (), ())
	 

Eksempler på indlejrede scripts i dokumenter

Den forenklede Python *args-syntaks kan bruges sammen med LibreOffice Basic-rutiner, som accepterer et varierende antal argumenter. Under Print og SUM kalder Python-funktioner deres Basic-modparter Print og SUM med den førnævnte funktion getBasicScript. Undtagelseshåndtering gennemgås ikke.


	 # -*- coding: utf-8 -*-
	 from __future__ import unicode_literals
	   
	 def Print(*args):
	   """Skriver de specificerede strenge eller numeriske udtryk i et dialogfelt."""
	   xScript = getBasicScript("Print", "Scripting", embedded=True)
	   xScript.invoke((args), (), ())
	   
	 def SUM(*args):
	   """SUM af det specificerede taludtryk."""
	   xScript = getBasicScript("SUM", "Scripting", embedded=True)
	   res = xScript.invoke((args), (), ())
	   return res[0]
	   
	 # def getBasicScript() # see above
	   
	 def playWithArgs():
	   Print("Fun with *args ", -9.81, 297864.681974, 8762E-137)
	   Print(SUM(45, -9.81, 297864.681974))
	   Print(SUM(45, -9.81, 297864.681974, 8762E+137))
	   
	 g_exportedScripts = (playWithArgs,)
	 

De dokument-baserede LibreOffice Basic-rutiner Print og SUM accepterer et varierende antal argumenter. Attributterne Private eller Public (delte) har ingen virkning. Tjek af argumenttypen er udeladt for klarhedens skyld


	 Option Compatible ' "Standard.Scripting" module
	 Option Explicit
	   
	 Private Sub Print(ParamArray args() As Variant, Optional sep As String = " ")
	   '''Udskriv stykliste over variabelnumre '''
	   ' alle CStr()-konvertible args accepteres
	   Dim str As String, i As Integer
	   If UBound(args) >= 0 Then
	     For i = 0 To UBound(args)
	       str = str + Cstr(args(i))+ sep 
	     Next i
	   End If
	   Print str
	 End Sub ' Standard.Scripting.Print()
	   
	 Public Function SUM(ParamArray args() As Variant) As Variant
	   ''' SUM er en variabelliste over tal '''
	   Dim ndx As Integer
	   If UBound(args) >= 0 Then
	     For ndx = 0 To UBound(args)
	       SUM = SUM + args(ndx)
	     Next ndx
	   End If
	 End Function ' Standard.Scripting.SUM()
	 

Støt os venligst!