Oversættelse af kontrolelementer i Dialogeditoren

Værktøjslinjen Sprog i Basic-IDE dialog editoren viser kontrolfelter til at aktivere og håndtere dialoger som kan oversættes.

Som standard indeholder enhver dialog, som du opretter, kun ressourcer for et enkelt sprog. Du kan ønske at oprette dialoger, som automatisk viser lokaliserede strenge i henhold til brugerens sprogindstillinger.

For at aktivere flersprogsdialoger

 1. Åbn værktøjslinjen Sprog i Basic IDE dialog editoren ved at vælge Vis - Værktøjslinjer - Sprog.

  Hvis det aktuelle bibliotek allerede indeholder en dialog, der kan lokaliseres, bliver værktøjslinjen Sprog automatisk vist.

 2. Klik på ikonet Administrer sprog Administrer sprog-ikon på værktøjslinjen Sprog eller på værktøjsbjælken.

  Du ser dialogen Administrer Brugergrænseflade sprog. Dialogen håndterer sproget for det aktuelle bibliotek. Bibliotekets navn fremgår af titellinjen.

 3. Klik Tilføj i dialogen for at tilføje et sprog.

  Dette trin får alle nye dialoger til at indeholde lokaliserbare strengressourcer.

 4. Første gang du klikker Tilføj ser du dialogen Sæt standardsprog for brugergrænsefladen. De efterfølgende gange du klikker Tilføj har dialogen navnet Tilføj brugergrænsefladesprog.

  Du kan også ændre standardsproget i dialogen Administrer brugergrænsefladesprog.

 5. Marker et sprog.

  Dette tilføjer tekstressourcer til at opbevare oversatte udgaver af alle strenge for dialogens egenskaber. Dialogstrengene for standardsproget kopieres til det nye sæt af strenge. Senere kan du skifte til det nye sprog og derefter oversætte strengene.

 6. Luk dialogen eller tilføj yderligere sprog.

For at redigere kontrolfelter i din dialog

Når du en gang har tilføjet ressourcerne for et lokalt sprog i din dialog, kan du vælge det aktuelle sprog fra rullelisten "Nuværende sprog" i værktøjslinjen Sprog.

 1. Skift listen Aktuelt sprog for at vise standardsproget.

 2. Indsæt et antal kontrolelementer i din dialog og indtast alle de strenge, du ønsker.

 3. Marker et andet sprog rullelisten Nuværende sprog.

 4. Ret alle strenge til det andet sprog ved hjælp af kontrolfelternes egenskabsdialog.

 5. Gentag for alle sprog som du tilføjede.

De der bruger din dialog vil se strengene for det sprog der er valgt som brugersprog for LibreOffice, forudsat at det pågældende sprog er stillet til rådighed.

Hvis intet sprog matcher brugerens version, vil brugeren se tekststrengene fra standardsproget.

Hvis brugeren benytter en ældre version at LibreOffice som ikke kender oversatte sprogressourcer for Basic dialoger, vil brugeren se standardsproget.

Støt os venligst!