Åbne en dialog med Basic

I LibreOffice BASIC-vinduet for en dialog, som du oprettede, luk dialogeditoren ved at klikke på navnefanebladet for det modul, som dialogen er knyttet til. Navnefanebladet er i bunden af vinduet.

Indtast følgende kode til en subrutine kaldet Dialog1Show. I dette eksempel er navnet på dialogen, som du oprettede, "Dialog1":


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Uden brug af "LoadDialog" kan du kalde koden som følger:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Når du udfører denne kode, åbner "Dialog1". For at lukke dialogen skal du klikke på knappen luk (x) på dens titellinje.

Støt os venligst!