Programmeringseksempler for kontrolelementer i dialogeditoren

Følgende eksempler er for en ny dialog kaldet "Dialog1". Brug værktøjerne på værktøjslinjen Værktøjskasse i dialogeditoren for at oprette dialogen, og tilføj følgende kontrolelementer: et afkrydsningsfelt kaldet "CheckBox1", et etiketfelt kaldet "Label1", en knap kaldet "CommandButton1" og en rulleliste kaldet "ListBox1".

Advarselsikon

Vær konsistent med store og små bogstaver når du hæfter et kontrolelement til en objektvariabel.


Global funktion til indlæsning af dialoger


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Funktionen LoadDialog (Indlæs_dialog) er lagret i Tools.ModuleControls (Funktionwer.Modul_kontroller) og er tilgængelig fra LibreOffice-makroer og Dialoger.

Visning af en dialog


REM global definition af variable
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Læs eller rediger egenskaber for kontrolelementer i programmet


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM hent dialogmodel
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM vis tekst på Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM indstil ny tekst for kontrolelementet Label1
  oLabel1.Text = "New files"
  REM vis Modelegenskaber for kontrolelementet CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM indstil ny tilstand for CheckBox1 til model af kontrol
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM vis modelegenskaber for kontrolelement CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM vis egenskaber for kontrolelement CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM udfør dialog
  oDialog1.Execute()
End Sub

Tilføjelse af et element til en ListBox


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM Tilføjer et nyt element til ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("Nyt element" & iCount,0)
End Sub

Fjernelse af et element fra en ListBox


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM fjern det første element fra ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Støt os venligst!