Kalde Python-scripts fra Basic

Kalde Python-scripts fra LibreOffice Basic makroer er muligt, og værdifulde funktioner kan opnås, så som:

tip

Et fornuftig kendskab til LibreOffice Basic og til Application Programming Interface (API)-funktioner er anbefalet, før du giver dig i kast med kald fra Basic til Python, til JavaScript eller andre typer scripts.


Hente Python-scripts

Python-scripts kan være personlige, delte eller indlejret i dokumenter. For at kunne udløse dem, skal LibreOffice Basic udstyres med Python-scriptets placering. Ved hjælp af com.sun.star.script.provider.XScript interface-kompatible UNO-objekter tillader udførelse af Python-scripts:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Fang Python-script objekt før udførelsen
       ' Argumenter:
       '  makro  : som "library/module.py$macro" eller "module.py$macro"
       '  placering: som "document", "share", "user" eller ENUM(eration)
       ' Resultat:
       '  ved com.sun.star.script.provider.XScript UNO service'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object ' com.sun.star.script.provider.XScriptProvider kompatibel
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUNOService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Udløse Python-scripts

LibreOffice Application Programming Interface (API) Scripting-netværket understøtter mellemsproglige script-udførelse mellem Python og Basic eller andre understøttede programerede sprog for den sags skyld. Argumenter kan passere frem på tværs af kald, forudsat at de repræsenterer primitive data-typer, som begge programmer genkender, og antaget at Scripting-miljøet konverterer den passende.

Syntaks

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_out er et array

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Eksempler med indlejrede scripts

Herunder vil ComputerName, og GetFilelen- rutiner blive kaldt med deres Python-version ved hjælp af førnævnte GetPythonScript-funktion. Håndtering af afvigelser er ikke detaljeret i eksemplerne.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Egenskaber understøttes
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Maskinens navn'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Filstørrelse i bytes'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' dokument-script
       ISPERSONAL As String ' bruger-script
       ISSHARED As String ' LibreOffice -makro
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "document" ' dokument-script
         .ISPERSONAL = "user" ' bruger-scripts
         .ISSHARED = "share" ' LibreOffice -makro
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

To forskellige Python-moduler kaldes. De kan enten integreres i det aktuelle dokument, eller lagres pĂĄ filsystemet. Kontrol af argumenttype udelades fra eksemplerne for klarhedens skyld:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Eksempler med personlige eller delte scripts

Opkaldsmekanismen for personlige og delte Python-scripts er identisk med den for indlejrede scripts. Biblioteksnavne kortlægges til mapper. Beregning af% PRODUCTNAME brugerprofil og delte moduler systemfilstier kan udføres som beskrevet i Hente sessionsinformationer. OSName, HelloWorld og NormalizePath rutiner herunder kalder deres Python modstykker ved brug af førnævnte GetPythonScript-funktion. Håndtering af afvigelser er ikke detaljerede i eksemplerne.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Egenskaber understøttes
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''Platformsnavn som "Linux", "Darwin" eller "Windows"'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''Eksempel med LibreOffice Python delte'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Fjern overflødige '\..' i sti'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Python standardmoduler

LibreOffice indlejret Python har mange standardbiblioteker du kan drage nytte af. De tilbyder en række funktioner så som (men ikke begrænset til):

Støt os venligst!