Kalde Python-scripts fra Basic

Kalde Python-scripts fra LibreOffice Basic makroer er muligt, og værdifulde funktioner kan opnås, så som:

tip

Et fornuftig kendskab til LibreOffice Basic og til Application Programming Interface (API)-funktioner er anbefalet, før du giver dig i kast med kald fra Basic til Python, til JavaScript eller andre typer scripts.


Hente Python-scripts

Python-scripts kan være personlige, delte eller indlejret i dokumenter. For at kunne udløse dem, skal LibreOffice Basic udstyres med Python-scriptets placering. Ved hjælp af com.sun.star.script.provider.XScript interface-kompatible UNO-objekter tillader udførelse af Python-scripts:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Fang Python-script objekt før udførelsen
       ' Argumenter:
       '  makro  : som "library/module.py$macro" eller "module.py$macro"
       '  placering: som "document", "share", "user" eller ENUM(eration)
       ' Resultat:
       '  ved com.sun.star.script.provider.XScript UNO service'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object ' com.sun.star.script.provider.XScriptProvider kompatibel
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUNOService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Udløse Python-scripts

LibreOffice Application Programming Interface (API)s rammer for scripts understøtter mellemsproglig udførelse af scripts mellem Python og Basic, eller for den sags skyld med andre understøttede programmeringssprog. Argumenter kan videregives frem og tilbage på tværs af kald, forudsat at de repræsenterer primitive datatyper, som begge sprog genkender, og under den antagelse af scripting-rammerne konverterer dem på passende måde.

Syntaks

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_out er et array

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Eksempler med indlejrede scripts

Herunder vil ComputerName, og GetFilelen- rutiner blive kaldt med deres Python-version ved hjælp af førnævnte GetPythonScript-funktion. Håndtering af afvigelser er ikke detaljeret i eksemplerne.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Egenskaber understøttes
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Maskinens navn'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Filstørrelse i bytes'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' dokument-script
       ISPERSONAL As String ' bruger-script
       ISSHARED As String ' LibreOffice -makro
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "document" ' dokument-script
         .ISPERSONAL = "user" ' bruger-scripts
         .ISSHARED = "share" ' LibreOffice -makro
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

To forskellige Python-moduler kaldes. De kan enten integreres i det aktuelle dokument, eller lagres pĂĄ filsystemet. Kontrol af argumenttype udelades fra eksemplerne for klarhedens skyld:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Eksempler med personlige eller delte scripts

Opkaldsmekanismen for personlige og delte Python-scripts er identisk med den for indlejrede scripts. Biblioteksnavne kortlægges til mapper. Beregning af LibreOffice brugerprofil og delte moduler systemfilstier kan udføres som beskrevet i Hente sessionsinformationer. OSName, HelloWorld og NormalizePath rutiner herunder kalder deres Python modstykker ved brug af førnævnte GetPythonScript-funktion. Håndtering af afvigelser er ikke detaljerede i eksemplerne.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Egenskaber understøttes
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''Platformsnavn som "Linux", "Darwin" eller "Windows"'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''Eksempel med LibreOffice Python delte'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Fjern overflødige '\..' i sti'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Python standardmoduler

LibreOffice indlejret Python har mange standardbiblioteker du kan drage nytte af. De tilbyder en række funktioner så som (men ikke begrænset til):

Støt os venligst!