Access2Base

Hvad er Access2Base?

Access2Base er et LibreOffice Basic bibliotek af makroer for udviklere og avancerede brugere. Det er et af bibliotekerne under "LibreOffice makroer og dialoger".

Funktionaliteterne, der er leveret med de implementerede makroer er alle direkte inspireret af Microsoft Access. Makroerne kan kaldes hovedsagelig fra et LibreOffice Base program, men også fra ethvert LibreOffice-dokument (Writer, Calc, ...), har tilgang til data i en database giver mening.

API'et som kommer med Access2base er mere kortfattet, intuitivt og lettere at lære end det normale UNO API (API = Application Programming Interface).

Advarselsikon

Biblioteket er dokumenteret online på http://www.access2base.com


De aktuelle makroer er blandt andet:

 1. et simpelt API, som kan udvides, til manipulation af formularer, dialoger og kontrolelementer som ligner Microsoft Access' objektmodel

 2. et API til databasetilgang objekterne tabel, forespørgsel, poster og felter

 3. en række handlinger med syntaks, som er identisk med de tilsvarende Microsoft Access makroer/handlinger

 4. databasefunktionerne DLookup, DSum, ...

 5. understøttelse for genveje som Forms!minFormular!metKontrolelement

og derudover

 1. en konsistent fejl- og undtagelseshåndtering

 2. faciliteter til programmering af formularer, dialoger og kontrolelementhandlinger og

 3. understøttelse af både indlejrede formularer og selvstændige (Writer-) formularer.

Sammenlign Access2Base med Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Støt os venligst!