Nástrojová lišta Sledování změn

Obsahuje příkazy, které jsou k dispozici pro sledování změn v souboru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Sledování změn.


Zobrazit sledování změn

Zobrazí nebo skryje zaznamenané změny.

Ikona Zobrazit sledované změny

Zobrazit sledované změny

Zaznamenávat změny

Sleduje změny, které jsou provedeny v aktuálním dokumentu, a zaznamenává u nich čas a autora.

Ikona Zaznamenávat změny

Zaznamenávat změny

Předchozí sledovaná změna

Ikona Předchozí sledovaná změna

Předchozí sledovaná změna

Následující sledovaná změna

Ikona Následující sledovaná změna

Následující sledovaná změna

Přijmout sledovanou změnu

Ikona Přijmout sledovanou změnu

Přijmout sledovanou změnu

Odmítnout sledovanou změnu

Ikona Odmítnout sledovanou změnu

Odmítnout sledovanou změnu

Přijmout všechny sledované změny

Ikona Přijmout všechny sledované změny

Přijmout všechny sledované změny

Odmítnout všechny sledované změny

Ikona Odmítnout všechny sledované změny

Odmítnout všechny sledované změny

Přijmout sledovanou změnu a vybrat další

Ikona Přijmout sledovanou změnu a vybrat další

Přijmout sledovanou změnu a vybrat další

Odmítnout sledovanou změnu a vybrat další

Ikona Odmítnout sledovanou změnu a vybrat další

Odmítnout sledovanou změnu a vybrat další

Spravovat změny

Přijme nebo odmítne zaznamenané změny.

Ikona Spravovat sledované změny

Spravovat sledované změny

Comment

Vloží komentář k vybranému textu, snímku prezentace, stránce kresby nebo na aktuální pozici kurzoru v sešitu.

Ikona Vložit komentář

Vložit komentář

Insert Track Change Comment

Vloží k zaznamenané změně komentář.

Ikona Vložit komentář ke sledované změně

Vložit komentář ke sledované změně

Zamknout změny

Zabraňuje uživateli deaktivovat funkci ukládání změn nebo potvrzení či odmítnutí změn, pokud uživatel nezadá heslo.

Ikona Zamknout změny

Zamknout změny

Porovnat dokument

Porovná aktuální dokument s vybraným dokumentem. V otevřeném dialogu se obsah vybraného dokumentu označí jako odstraněné části. Pokud chcete, je možné vložit obsah vybraného souboru do aktuálního dokumentu, když vyberete odpovídající odstraněnou část, klepněte na Odmítnout a poté klepněte na Vložit.

Ikona Porovnat dokument

Porovnat dokument

Sloučit dokument

Importuje změny provedené v kopiích stejného dokumentu do původního dokumentu. Ignorují se změny poznámek pod čarou, záhlaví, rámců a polí. Stejné změny se sloučí automaticky.

Ikona Sloučit dokument

Sloučit dokument

Podpořte nás!