Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Další zalomení


Další zalomení

Podnabídka s dodatečným zalomením řádku, sloupce a stránky.

Vložit ruční zalomení řádku

Ikona Ruční zalomení řádku

Ukončí aktuální řádek a text vpravo od kurzoru přesune na další řádek bez vytvoření nového odstavce.

tip

Vložit zalomení řádku můžete také stisknutím Shift+Enter.


Vložit ruční zalomení sloupce

Ikona Ruční zalomení sloupce

Vloží ruční zalomení sloupce (ve vícesloupcovém režimu) a přesune text nacházející se vpravo od kurzoru na začátek dalšího sloupce. Ruční zalomení sloupce je znázorněno horním netisknutelným ohraničením nového sloupce.

tip

Zalomení sloupce vložíte stisknutím +Shift+Enter.


Ruční zalomení

Ikona Ruční zalomení

Vloží na aktuální pozici kurzoru ruční zalomení řádku, zalomení sloupce nebo zalomení stránky.

Podpořte nás!