Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Další zalomení


Další zalomení

Podnabídka s dodatečným zalomením řádku, sloupce a stránky.

Vložit ruční zalomení řádku

Ikona Ruční zalomení řádku

Ukončí aktuální řádek a text vpravo od kurzoru přesune na další řádek bez vytvoření nového odstavce.

Umístění nového řádku určuje, kde začne po zalomení řádku nový řádek.

Vložit ruční zalomení sloupce

Ikona Ruční zalomení sloupce

Vloží ruční zalomení sloupce (ve vícesloupcovém režimu) a přesune text nacházející se vpravo od kurzoru na začátek dalšího sloupce. Ruční zalomení sloupce je znázorněno horním netisknutelným ohraničením nového sloupce.

tip

Zalomení sloupce vložíte stisknutím +Shift+Enter.


Ruční zalomení

Ikona Ruční zalomení

Vloží na aktuální pozici kurzoru ruční zalomení řádku, zalomení sloupce nebo zalomení stránky.

Podpořte nás!