Poznámka pod čarou a vysvětlivka

Tato nabídka obsahuje příkazy pro vložení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, a to jak s dalším nastavením uživatelem, tak bez něj.

Poznámka pod čarou

Vloží na aktuální pozici kurzoru bez dalšího nastavování poznámku pod čarou.

Vysvětlivka

Vloží na aktuální pozici kurzoru bez dalšího nastavování vysvětlivku.

Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka

Vloží poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Kotva pro poznámku bude vložena na aktuální pozici kurzoru. Je možné si vybrat mezi automatickým číslováním a vlastním symbolem.

Podpořte nás!