Funkce obsažené v aplikaci LibreOffice Writer

LibreOffice Writer vám umožňuje navrhovat a vytvářet textové dokumenty, které mohou obsahovat grafiku, tabulky či grafy. Dokumenty je možné ukládat ve spoustě formátů, mimo jiné standardizovaný formát OpenDocument (ODF), Microsoft Word .doc nebo HTML. Dokumenty můžete snadno exportovat do formátu Portable Document Format (PDF).

Psaní

V LibreOffice Writer je možné vytvářet jak jednoduché dokumenty, např. poznámky, faxy, dopisy či hromadné dopisy, ale také dlouhé a složité dokumenty obsahující seznamy literatury, tabulky odkazů a rejstříky.

LibreOffice Writer také obsahuje užitečné nástroje jako kontrolu pravopisu, slovník synonym, automatické opravy či dělení slov. Dále najdete množství šablon pro téměř všechny příležitosti. Pomocí průvodců je možné také vytvořit vlastní šablony.

Vytváření návrhů a struktury

LibreOffice poskytuje široké možnosti při přípravě dokumentů. Pomocí okna Styly je možné vytvářet, přiřazovat a upravovat styly odstavců, znaků, rámců a stránek. Navíc s rychlým pohybem v rámci dokumentu pomáhá Navigátor, je možné si v něm prohlédnout osnovu dokumentu a neztratíte přehled o objektech, které jste do dokumentu vložili.

Do textových dokumentů je možné vložit různé rejstříky a tabulky. Strukturu a vzhled rejstříků a tabulek je možné upravit podle vlastních potřeb. Pomocí hypertextových odkazů a záložek se dostanete přímo na odpovídající místo v dokumentu.

Vydávání dokumentů s LibreOffice Writer

LibreOffice Writer obsahuje množství nástrojů pro vydávání dokumentů, které vám pomohou připravit profesionální dokumenty, např. brožury, zpravodaje či pozvánky. Je možné vytvořit dokumenty s vícesloupcovou sazbou, rámci, obrázky, tabulkami a dalšími objekty.

Výpočty

Textové dokumenty v LibreOffice obsahují funkci výpočtů, která vám umožní provádět složité výpočty. Výpočty je možné snadno provádět i v tabulce v textovém dokumentu.

Vytváření kreseb

LibreOffice Writer obsahuje nástroje pro kreslení, s jejichž pomocí je možné přímo v textových dokumentech vytvářet kresby, obrázky, legendy či další grafické objekty.

Vložení obrázku

Do textového dokumentu je možné vkládat obrázky v různých formátech, např. ve formátu JPEG či GIF. Navíc je možné využít Galerii, která poskytuje kolekci obrázků setříděných do kategorií, a pro vytvoření úchvatných efektů s písmem galerii Písmomalby.

Snadno přizpůsobitelné uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní programu je navrženo tak, abyste si je mohl snadno přizpůsobit svým potřebám, mimo jiné i upravit ikony a nabídky. Různá okna programu, např. okno Styly nebo Navigátor, je možné umístit jako plovoucí okna kamkoliv na obrazovku. Také je možné některá okna uchytit na okraj pracovní plochy.

Přetahování

Vlastnost přetahování (drag & drop) vám umožňuje pracovat s textovými dokumenty v LibreOffice rychle a efektivně. Například je možné přetáhnout objekty, třeba obrázky z Galerie, z jednoho místa na jiné ve stejném dokumentu nebo mezi různými dokumenty LibreOffice.

Funkce nápovědy

Systém nápovědy je možné využít jako kompletní referenční příručku k aplikacím LibreOffice, včetně instrukcí pro jednoduché a složitější úlohy.

Podpořte nás!