Lišta Textový objekt

Obsahuje příkazy pro formátování textu, který je obsažen v kresbě. Lišta Textový objekt se zobrazí, pokud poklepete do kresby.

Název písma

Umožňuje vybrat název písma ze seznamu nebo zadat přímo název.

Umožňuje zadat více písem oddělených středníky. Pokud není první písmo k dispozici, použije LibreOffice následující, atd.

Ikonka

Název písma

Velikost písma

Umožňuje zvolit velikost písma ze seznamu, nebo ji zadat ručně.

Tučné

Změní vybraný text na tučný. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo označeno tučně. Je-li slovo nebo výběr již tučně, bude toto formátování odstraněno.

Ikona Tučné

Tučné

Kurzíva

Změní vybraný text na kurzívu. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo změněno na kurzívu. Je-li slovo nebo výběr již kurzívou, bude toto formátování odstraněno.

Ikona Kurzíva

Kurzíva

Podtržené

Podtrhne nebo zruší podtržení označeného textu.

Ikona Podtržené

Podtržené

Horní index

Zmenší velikost písma označeného textu a zvedne text nad základní řádek.

Ikona Horní index

Horní index

Dolní index

Zmenší velikost písma označeného textu a sníží text pod základní řádek.

Ikona Dolní index

Dolní index

Vlevo

Zarovná vybrané odstavce k levému okraji kontejneru.

Ikona Zarovnání vlevo

Zarovnání vlevo

Na střed

Zarovná označené odstavce na střed kontejneru.

Ikona Na střed

Vpravo

Zarovná vybrané odstavce k pravému okraji kontejneru.

Ikona Zarovnání vpravo

Zarovnání vpravo

Do bloku

Zarovná vybrané odstavce k levému i pravému okraji kontejneru. Můžete také určit možnosti zarovnání posledního řádku odstavce volbou Formát - Odstavec - Zarovnání.

Ikona Do bloku

Do bloku

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

Směr textu zleva doprava

Určuje vodorovný směr textu.

Ikona Směr textu zleva doprava

Směr textu zleva doprava

Směr textu shora dolů

Určuje svislý směr textu.

Ikona Směr textu shora dolů

Směr textu shora dolů

Vybrat vše

Vybere veškerý obsah aktuálního souboru, rámce nebo textového objektu.

Ikona Vybrat vše

Vybrat vše

Znak

Změní písmo a formátování vybraných znaků.

Ikona Znak

Znak

Odstavec

Pomocí tohoto tlačítka je možné zadávat hodnoty odsazení, vzdálenosti, zarovnání nebo řádkování pro vybraný odstavec.

Ikona Odstavec

Odstavec

Podpořte nás!