Lišta Rámec

Když je vybrán rámec, zobrazí se lišta Rámec, která poskytuje nejdůležitější funkce pro formátování a umístění rámce.

Nastavit styl odstavce

Přiřadí styl aktuálnímu odstavci, označeným odstavcům nebo označenému objektu.

Nastavit styl odstavce

Nastavit styl odstavce

Vypnout obtékání

Umístí objekt na samostatný řádek. Text v dokumentu se zobrazuje nad a pod objektem, ale ne po stranách objektu.

Toto nastavení můžete zvolit také na kartě Obtékání.

Ikona Vypnout obtékání

Vypnout obtékání

Zapnout obtékání

Text obtéká objekt po všech stranách.

Tato ikona představuje volbu Obtékání stránky na kartě Obtékání.

Ikona Zapnout obtékání

Zapnout obtékání

Přes text

Umístí objekt před text.

Toto nastavení můžete zvolit také na kartě Obtékání.

Ikona Přes text

Přes text

Zarovnat vlevo

Zarovná levé okraje vybraných objektů. Je-li v aplikaci Draw nebo Impress vybrán jen jeden objekt, zarovná se levý okraj objektu k levému okraji stránky.

Ikona Vlevo

Vlevo

Vodorovně na střed

Zarovná objekty vodorovně na střed. Je-li v aplikaci Draw nebo Impress vybrán jen jeden objekt, zarovná se střed objektu k vodorovnému středu stránky.

Ikona Na střed

Na střed

Zarovnat vpravo

Zarovná pravé strany vybraných objektů. Pokud je zvolen jen jeden objekt v aplikaci Impress nebo Draw, pravá strana objektu je zarovnána k pravému okraji.

Ikona Vpravo

Vpravo

Zarovnat nahoru

Svisle zarovná horní strany vybraných objektů. Pokud je vybrán jen jeden objekt v aplikaci Draw nebo Impress, horní strana objektu je zarovnána k hornímu okraji stránky.

Ikona Nahoře

Nahoru

Svisle na střed

Zarovná objekty svisle na střed. Je-li v aplikaci Draw nebo Impress vybrán jen jeden objekt, zarovná se střed objektu ke svislému středu stránky.

Ikona Na střed

Na střed

Zarovnat dolů

Zarovná svisle dolní okraje vybraných objektů. Pokud je vybrán jen jeden objekt v aplikaci Draw nebo Impress, dolní okraj bude zarovnán k dolnímu okraji stránky.

Ikona Dole

Dolů

Ohraničení

Po klepnutí na ikonu Ohraničení se otevře lišta Ohraničení, kde je možné upravit ohraničení oblasti listu nebo objektu.

Ikona Ohraničení

Ohraničení

Styl čáry

Klepnutím na tuto ikonu otevřete nástrojovou lištu Styl čáry, kde je možné upravit styl čáry ohraničení.

Ikona Styl čáry

Styl čáry

Barva ohraničení

Klepnutím na ikonu Barva čáry (ohraničení) otevřete nástrojovou lištu Barva ohraničení, kde je možné změnit barvu ohraničení objektu.

Ikonka

Barva čáry (ohraničení)

Barva pozadí

Klepnutím otevřete nástrojovou lištu, kde je možné kliknutím vybrat barvu pozadí odstavce. Barva bude použita jako pozadí aktuálního odstavce nebo vybraných odstavců.

Ikona Barva pozadí

Barva pozadí

Vlastnosti rámce

Vloží rámec, který lze použít pro vytvoření jednoho či více sloupců textu a objektů.

Ikona Vlastnosti rámce

Vlastnosti rámce

Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Ikona Přenést do popředí

Přenést do popředí

Odsunout do pozadí

Přesune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Ikona Odsunout do pozadí

Odsunout do pozadí

Ukotvení

Umožňuje přepínat mezi možnostmi ukotvení.

Ikona Ukotvení

Ukotvit

Propojit rámce

Spojí označený rámec s jiným rámcem. Text automaticky přeteče z jednoho rámce do druhého.

Ikona Propojit rámce

Propojit rámce

Zrušit propojení rámců

Zruší propojení rámců. Můžete zrušit jen propojení, které směřuje z vybraného rámce do cílového.

Ikona Zrušit propojení rámců

Zrušit propojení rámců

Podpořte nás!